Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Microsoft Teams-meddelanden om dataförlustskydd (DLP) och efterlevnadsprinciper för kommunikation

Skydd mot dataförlust

Principer för skydd mot dataförlust är ett sätt för organisationen att skydda dig och organisationens information. Din organisation kan tillämpa en DLP-princip för att skydda anställda från att skicka känslig information (t.ex. kreditkortsnummer, personnummer osv.) i en Microsoft Teams-kanal eller chatt , inklusive möteschattar, där gäster eller andra partner utanför organisationen är närvarande.

Din organisation kan använda en DLP-princip för att skydda känslig information i meddelanden och i dokument. Om känslig information skickas i ett meddelande kan det meddelandet granskas eller tas bort baserat på typen av princip. Om du är avsändaren kan du få ett systemmeddelande med alternativet att meddela administratören att granska meddelandet och lösa det. Och om din organisation tillåter det kan du också ha möjlighet att åsidosätta och skicka meddelandet.

När din organisation har en SharePoint- eller OneDrive för företag DLP-princip på plats och du försöker dela en fil i Teams som innehåller känslig information, kan personer utanför organisationen inte öppna filen. 

Kommunikationsefterlevnad

Principer för kommunikationsefterlevnad hjälper till att minimera kommunikationsriskerna i organisationen genom att identifiera, registrera och agera på olämpliga meddelanden i e-post och Microsoft Teams. Din organisation kan tillämpa policyer för kommunikationsefterlevnad för att skydda personer från svordomar, hot, trakasserier och annan olämplig kommunikation.

Granskare kan undersöka skannad e-post, Teams, Yammer eller kommunikation från tredje part i organisationen och vidta lämpliga åtgärder för att se till att de följer organisationens meddelandestandarder.

När principer för kommunikationsefterlevnad har konfigurerats kan granskare i din organisation hjälpa till att skydda genom att granska aviseringar om kommunikationsefterlevnad och ta bort flaggade meddelanden från vyn i Teams. Borttagna meddelanden och innehåll ersätts med meddelanden som förklarar att meddelandet eller innehållet har tagits bort och vilken princip som gäller för borttagningen.

Avsändaren av det borttagna meddelandet eller innehållet meddelas också om borttagningsstatusen och tillhandahålls det ursprungliga meddelandets innehåll för sammanhang som rör borttagningen. Avsändaren kan också visa den specifika princip som gäller för borttagningen av meddelanden.

Obs!: Meddelanden kan också tas bort på grund av en princip som har angetts av en annan organisation som du interagerar med.

Läs mer om principer för kommunikationsefterlevnad och meddelandeborttagning från följande IT-administratörslänkar:

Principer för kommunikationsefterlevnad

Borttagna meddelanden och innehåll

Potentiella meddelanden som du kan få när du skickar känslig eller olämplig information 

Det här får du

Vad du kan göra

Det här meddelandet har flaggats.

Ett meddelande som flaggas av en organisations policy för skydd mot dataförlust

Det innebär att organisationens DLP-princip fortfarande skickar meddelandet, men att det har flaggats för att innehålla känsliga data. Den förblir flaggad för att visa att den innehåller känslig information.

En dialogruta som förklarar varför ett meddelande flaggades av en organisations princip för skydd mot dataförlust

Om du tror att meddelandet flaggades av misstag väljer du Vad kan jag göra? Då öppnas ett formulär där du kan rapportera meddelandet till administratören för granskning.

Det här meddelandet har blockerats. (Åsidosättning tillåts inte)

Teams-meddelande om att ett meddelande har blockerats från att skickas

Det innebär att organisationens DLP-princip har blockerat meddelandet från att visas. Mottagarna får också ett meddelande om att innehållet i meddelandet har blockerats.

Dialogruta som förklarar varför ett meddelande har blockerats och inte kan åsidosättas

Välj Vad kan jag göra? Därifrån kan du rapportera meddelandet till administratören för granskning. Detta åsidosätter inte principen. Ditt meddelande förblir blockerat tills administratören granskar och bedömer det som säkert att skicka.

Det här meddelandet har blockerats. (Åsidosätt tillåten)

Teams-meddelande om att ett meddelande har blockerats från att skickas

Det innebär att organisationens DLP-princip har blockerat meddelandet från att visas. Mottagarna får också ett meddelande om att innehållet i meddelandet har blockerats.

Åsidosätt alternativ för princip för skydd mot dataförlust i organisationen

Välj Vad kan jag göra? Om din organisation tillåter att du åsidosätter principen kan du se något av följande alternativ:

  • Åsidosätt och skicka

  • Rapportera till min administratör

  • Åsidosätt och skicka och rapportera till min administratör

Obs!: I vissa principer kan du behöva ange en justering för åsidosättningen.

Det här meddelandet har blockerats (olämpligt innehåll)

Ett meddelande med en bifogad bild har blockerats för att innehålla olämpligt innehåll. Meddelandet markeras i rött och säger "Det här meddelandet blockerades av organisationens princip"

Det innebär att organisationens policy för kommunikationsefterlevnad har blockerat meddelandet från att visas. Mottagarna får också ett meddelande om att innehållet i meddelandet har blockerats.

I ett dialogmeddelande förklaras varför ett meddelande har tagits bort för att innehåll som innehåller vuxeninnehåll har tagits bort.

Meddelanden som blockeras av en princip för kommunikationsefterlevnad har inte åtgärder som du kan vidta. Blockerade meddelanden kan bara åsidosättas av administratörer.

Om du får ett meddelande som blockeras av en organisations DLP- eller kommunikationsefterlevnadsprincip

I stället för ett alternativ för att åsidosätta visas meddelandet "Det här meddelandet blockerades av organisationens princip. Vad är det här?". Om du väljer Vad är det här? kommer du till den här artikeln.

Teams-systemmeddelande som en mottagare får när någon skickar ett meddelande som blockeras av en organisations policy för skydd mot dataförlust

Obs!: Om avsändaren kan åsidosätta principen skickas det ursprungliga meddelandet till dig så snart åsidosättaren är klar.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×