Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet
tml> >&t=">tml>toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); >did=1&t=">=4050&did=1&t=">0&did=1&t=">mp;did=1&t=">id=1&t=">/html>pendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >050&did=1&t=">ay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">