แก้ไขข้อผิดพลาดของ Windows Update

นำไปใช้กับ: Windows 8.1Windows 10Windows 7

คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนนี้มีการทำงานอย่างไร

การแนะนำนี้มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ Windows Updates เช่น การใช้เวลานานในการสแกน หรือรหัสข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะติดตั้งการอัปเดต

สาเหตุทั่วไปของข้อผิดพลาดคือพื้นที่ว่างในไดรฟ์ไม่เพียงพอ หากต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มพื้นที่ว่างไดรฟ์ ดูที่ เพิ่มพื้นที่ว่างไดรฟ์ใน Windows 10.

รหัสข้อผิดพลาดทั่วไป

ขั้นตอนในคู่มือแนะนำนี้จะช่วยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมดในการอัปเดต Windows และปัญหาอื่นๆ—คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อผิดพลาดเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไข รหัสข้อผิดพลาดที่มักพบเห็นได้มีดังตัวอย่างต่อไปนี้: 0x0xc1900223223; 0x80240034; 0x8007000E, 0x80242006​, 0x80244018​, 0x80D02002​, 0x80246017​, 0x80240438​, 0x80070070​, 0x8007000D​, 0x80246008​, 0x80096004​, 0x80070020. 
ขั้นตอนที่ให้มาในที่นี้จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอน Windows Update

มีการทำงานอย่างไร

เราจะเริ่มด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ Windows ที่คุณใช้และปัญหาที่คุณประสบอยู่ จากนั้นเราจะนำคุณไปยังชุดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์ของคุณ ในตอนท้ายของแต่ละขั้นตอน คุณจะถูกถามว่า "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่" ถ้าปัญหาถูกแก้ไขแล้ว เลือก ใช่ เพื่อจบขั้นตอน ถ้าปัญหายังไม่ถูกแก้ไข เลือกไม่ และทำตามคำแนะนำต่อไป

ถ้าคุณไม่ทราบ ให้ดูฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด
ถ้าคุณไม่ทราบ ให้ดูฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด

วิธีมีดังนี้:

 
 1. กดปุ่ม Windows พิมพ์ Network problems จากนั้นเลือก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย จากรายการ 
 2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อวินิจฉัยและแก้ปัญหาเครือข่ายของคุณ
 3. เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่  

วิธีมีดังนี้:

 
 1. คลิกขวาที่ เครือข่าย
  win7networkicon1
  หรือไอคอน
  win7networkicon2
  ในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา 
 2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อวินิจฉัยและแก้ปัญหาเครือข่ายของคุณ
 3. เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
 
วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

วิธีมีดังนี้:

 1. ดาวน์โหลดตัวแก้ไขปัญหาการอัปเดต Windows จากนั้นเลือก เปิด หรือ บันทึก ในหน้าต่างป็อปอัพ
 2. เลือก ถัดไป และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยเพื่อค้นหาและแก้ปัญหาด้วย Windows Update

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

วิธีมีดังนี้:

 1. ดาวน์โหลดตัวแก้ไขปัญหาการอัปเดต Windows จากนั้นเลือก เปิด หรือ บันทึก ในหน้าต่างป็อปอัพ
 2. เลือก ถัดไป และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อค้นหาและแก้ปัญหาด้วย Windows Update

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

วิธีมีดังนี้:

 
 1. ดาวน์โหลดตัวแก้ไขปัญหาการอัปเดต Windows จากนั้นเลือก  เปิด หรือ บันทึก ในหน้าต่างป็อปอัพ
 2. เลือก ถัดไป และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อค้นหาและแก้ปัญหาด้วย Windows Update
วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ในการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Windows จากนั้นเลือก พร้อมท์คำสั่ง (ผู้ดูแลระบบ) หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก อนุญาต หรือ ใช่
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้นกด Enter
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

หมายเหตุ อาจใช้เวลาสักพักเพื่อให้การปฏิบัติการของคำสั่งเสร็จสมบูรณ์

 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้นกด Enter
sfc /scannow

หมายเหตุ อาจใช้เวลาสักพักเพื่อให้การปฏิบัติการของคำสั่งเสร็จสมบูรณ์

 1. ปิดพร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

หากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตหรือติดตั้ง Windows ใหม่ ให้ดู ตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่
เรารู้สึกยินดีที่ปัญหา Windows Update ของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

เราขออภัยที่ปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคู่มือนี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ถ้าขั้นตอนดังต่อไปนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องรีเซ็ตหรือติดตั้ง Windows ใหม่ ให้ดูวิธีรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่
ถ้าขั้นตอนดังต่อไปนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องรีเซ็ตหรือติดตั้ง Windows ใหม่ ให้ดู ตัวเลือกการกู้คืนระบบของ Windows คืออะไร 

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ในการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Windows จากนั้นเลือก พร้อมท์คำสั่ง (ผู้ดูแลระบบ) หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก อนุญาต หรือ ใช่
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้นกด Enter
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

หมายเหตุ อาจใช้เวลาสักพักเพื่อให้การปฏิบัติการของคำสั่งเสร็จสมบูรณ์

 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้นกด Enter
sfc /scannow

หมายเหตุ อาจใช้เวลาสักพักเพื่อให้การปฏิบัติการของคำสั่งเสร็จสมบูรณ์

 1. ปิดพร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

วิธีมีดังนี้:

 1. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งาน Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต
  • จาก เริ่มต้น ให้เลือก การตั้งค่า
  • เลือก ระบบ
  • คลิก เกี่ยวกับ
  • เลื่อนลงมาที่ ประเภทระบบ
 2. ไปที่ หน้าประวัติการอัปเดต
 3. ค้นหา KB ทีมีการอัปเดตล่าสุดสำหรับเวอร์ชันของ Windows 10 ที่คุณมี ซึ่งมักจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ และจดหรือคัดลอกหมายเลข KB
 4. ไปที่ เว็บไซต์ Microsoft Update และค้นหาหมายเลข KB
 5. เลือกลิงก์สำหรับการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด เลือก บันทึก หากคุณได้รับพร้อมท์
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เลือก เปิด เพื่อเริ่มการอัปเดต

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งาน Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต

 1. จาก เริ่มต้น ให้เลือก การตั้งค่า

 2. เลือก ระบบ

 3. คลิก เกี่ยวกับ

 4. เลื่อนลงมาที่ ประเภทระบบ

ดาวน์โหลด SSU เวอร์ชันล่าสุดที่ตรงกับเวอร์ชันและจำนวนบิต (32 หรือ 64) ของ Windows ของคุณจาก Microsoft Update Catalog:

รุ่น Windows

แพ็คเกจ SSU

วันที่วางจำหน่าย

Windows 10

4523200

พฤศจิกายน 2019

Windows 10 1607

4520724

พฤศจิกายน 2019

Windows 10 1703

4521859

ตุลาคม 2019

Windows 10 1709

4523202

พฤศจิกายน 2019

Windows 10 1803

4523203

พฤศจิกายน 2019

Windows 10 1809

4523204

พฤศจิกายน 2019

Windows 10 1903 4524569 พฤศจิกายน 2019

 

รีสตาร์ตอุปกรณ์และตรวจสอบการอัปเดต

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

ดาวน์โหลด Windows 10 Media Creation Tool (MCT) และใช้เพื่อดำเนินการ “in-place upgrade” ของ Windows 10 เรามีวิดีโอ ที่แสดงวิธีการหากคุณไม่แน่ใจ

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้มีรุ่นล่าสุดของ Windows สิ่งนี้จะปรับปรุง Windows ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

ดาวน์โหลด เครื่องมือการสร้างสื่อของ Windows 10(MCT) แล้วใช้มันเพื่อติดตั้ง Windows 10 ใหม่ทั้งหมด เรามี วิดีโอ ที่แสดงวิธีการหากคุณไม่แน่ใจ

หมายเหตุ

 • การติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะลบข้อมูลที่บันทึกไว้และแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลก่อนทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด คุณจะต้องสร้างบัญชีใหม่และติดตั้งแอปอีกครั้ง
 • ถ้าคุณยังไม่มีรุ่นล่าสุดของ Windows สิ่งนี้จะอัปเดต Windows ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการอัปเกรดเป็น Windows 10 Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทันสมัยที่สุด ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย และการรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Windows 10 โปรดดู: https://www.microsoft.com/th-th/windows/get-windows-10

หมายเหตุ แอปและฮาร์ดแวร์บางอย่างที่คุณใช้กับ Windows 8.1 อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows 10 การดาวน์โหลด Windows 10 และการติดตั้งจะตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนเพื่อแจ้งให้คุณทราบปัญหาต่างๆ หากคุณไม่ต้องการอัปเกรดหรือไม่สามารถอัปเกรดได้เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนการแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไป

ก่อนดาวน์โหลด SSU คุณจะต้องปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

 1. กดแป้น Windows + X แล้วเลือก แผงควบคุม

 2. เลือก Windows Update

 3. เลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 4. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการอัปเดตเป็น ไม่เลย

 5. เลือก ตกลง

 6. รีสตาร์ตอุปกรณ์

ดาวน์โหลด KB4524445 โดยใช้ลิงก์ใต้ วิธีที่ 2 ในบทความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์กำลังใช้งาน Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต

รีสตาร์ตอุปกรณ์อีกครั้ง แล้วเปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

 1. กดแป้น Windows + X แล้วเลือก แผงควบคุม

 2. เลือก Windows Update

 3. เลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 4. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการอัปเดตเป็น อัตโนมัติ

 5. เลือก ตกลง

 6. รีสตาร์ตอุปกรณ์

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

ขอบคุณสำหรับการอัปเกรดเป็น Windows 10 หากคุณมีปัญหากับ Windows Update ใน Windows 10 โปรดย้อนกลับไปที่การแนะนำและเลือก Windows 10

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการอัปเกรดเป็น Windows 10 Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทันสมัยที่สุด ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย และการรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Windows 10 โปรดดู: https://www.microsoft.com/th-th/windows/get-windows-10

หมายเหตุ แอปและฮาร์ดแวร์บางอย่างที่คุณใช้กับ Windows 7 อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows 10 การดาวน์โหลด Windows 10 และการติดตั้งจะตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนเพื่อแจ้งให้คุณทราบปัญหาต่างๆ หากคุณไม่ต้องการอัปเกรดหรือไม่สามารถอัปเกรดได้เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนการแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไป

ก่อนดาวน์โหลด SSU คุณจะต้องปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

 1. คลิกเริ่มต้น แล้วพิมพ์ Windows Update ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก Windows Update ในรายการโปรแกรม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้วเลือกไม่ตรวจสอบการอัปเดต จากนั้นเลือกตกลง
 3. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์

หลังจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ต ให้ดาวน์โหลด KB4523206 โดยใช้ลิงก์ใต้ วิธีที่ 2 ในบทความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์กำลังใช้งาน Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต

รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดการอัปเดตอัตโนมัติ เปิด Windows Update แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ใต้ การอัปเดตที่สำคัญ ให้คลิกรายการแบบหล่นลงแล้วเลือก ติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วจึงเลือก ตรวจสอบการอัปเดต เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่เหลืออยู่

วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

 1. จาก เริ่ม ให้ค้นหา cmd
 2. เลือก พร้อมท์คำสั่ง จากผลการค้นหา
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์รายการต่อไปนี้และกด Enter:

  Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
 4. เมื่อเสร็จสิ้นคำสั่ง ให้พิมพ์รายการต่อไปนี้และกด Enter:

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
 5. ปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ตรวจสอบ Windows Update อีกครั้ง วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

 1. จาก เริ่ม ให้ค้นหา cmd
 2. เลือก พร้อมท์คำสั่ง จากผลการค้นหา
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์รายการต่อไปนี้และกด Enter:

  Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
 4. เมื่อเสร็จสิ้นคำสั่ง ให้พิมพ์รายการต่อไปนี้และกด Enter:

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
 5. ปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ตรวจสอบ Windows Update อีกครั้ง วิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่

 

ขอบคุณสำหรับการอัปเกรดเป็น Windows 10 หากคุณมีปัญหากับ Windows Update ใน Windows 10 โปรดย้อนกลับไปที่การแนะนำและเลือก Windows 10

เราขออภัยที่ปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคู่มือนี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคำติชมผ่านศูนย์คำติชมโดย คลิกที่นี่