ฉันจะปิดคุณลักษณะของครอบครัวได้อย่างไร

หากต้องการปิดหรือหยุดใช้งานคุณลักษณะครอบครัวที่ Microsoft มอบให้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ Windows รุ่นที่คุณใช้อยู่

สำหรับรุ่น Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1: ลบบุคคลออกจากบัญชีครอบครัว Microsoft

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ http://account.microsoft.com/family แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ใหญ่ในครอบครัว
 2. หากต้องการลบบุตรหลาน ให้เลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วนที่ชื่อว่า เลือกบุตรหลานเพื่อดูหรือแก้ไขการตั้งค่า

  หากต้องการลบผู้ใหญ่ รวมถึงบัญชีที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ เลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วน ผู้ใหญ่ หากคุณเป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวในครอบครัว คุณจะต้องลบบุตรหลานออกก่อนจึงจะสามารถลบตัวเองได้
 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการลบออกจากครอบครัว
 4. เลือกปุ่ม ลบ ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้เลือกบุคคลที่ต้องการลบออก

สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Vista ที่ใช้ Family Safety ผ่าน Windows Essentials: ถอนการติดตั้ง Family Safety

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. คลิก Windows Essentials
 3. คลิก ถอนการติดตั้ง (หรือ ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง) คลิก ดำเนินการต่อ หากคุณได้รับพร้อมท์
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Family Safety แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ
 6. หลังจากที่ถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety แล้ว ให้เริ่มการทำงานพีซีใหม่
 7. จากเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ http://account.microsoft.com/familyแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครองที่เป็นคนตั้งค่าครอบครัว
 8. หากมีบัญชีบุตรหลานปรากฏอยู่:
  1. เลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วนที่ชื่อว่า เลือกบุตรหลานเพื่อดูหรือแก้ไขการตั้งค่า
  2. เลือกบัญชีแรกของบุตรหลานในรายการ แล้วเลือก ลบ ทำซํ้าจนกว่าจะลบบุตรหลานครบทุกคน
 9. กลับไปที่ หน้าหลักครอบครัว จากนั้นเลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วน ผู้ใหญ่
 10. เลือกบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือก ลบ

สำหรับ Windows 7 ที่เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ บัญชีผู้ใช้และ Family Safety
 3. คลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง
 4. ใต้ การควบคุมโดยผู้ปกครอง คลิก ปิด

สำหรับ Windows XP ที่ใช้ Family Safety

 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้ง เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้คลิก Windows Essentials แล้วคลิก ลบออก คลิก ดำเนินการต่อ หากคุณได้รับพร้อมท์
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Family Safety แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ
 5. หลังจากที่ถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety แล้ว ให้เริ่มการทำงานพีซีใหม่
 6. จากเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ http://account.microsoft.com/familyแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครองที่เป็นคนตั้งค่าครอบครัว
 7. หากมีบัญชีบุตรหลานปรากฏอยู่:
  1. เลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วนที่ชื่อว่า เลือกบุตรหลานเพื่อดูหรือแก้ไขการตั้งค่า
  2. เลือกบัญชีแรกของบุตรหลานในรายการ แล้วเลือก ลบ ทำซํ้าจนกว่าจะลบบุตรหลานครบทุกคน
 8. กลับไปที่ หน้าหลักครอบครัว จากนั้นเลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของส่วน ผู้ใหญ่
 9. เลือกบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือก ลบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10555 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม