แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows 10

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองใน Windows 10 ได้

สิ่งที่ควรลองเป็นอันดับแรก

ลองทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเพื่อช่วยคุณแก้ไขหรือจำกัดปัญหาการเชื่อมต่อให้แคบลง

 • ตรวจสอบ เหตุใดฉันจึงออนไลน์ไม่ได้ แล้วลองทำตามบางขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • สร้างรายงานของเครือข่ายไร้สาย รายงานนี้สามารถช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา หรืออย่างน้อย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเพื่อที่คุณจะได้นำข้อมูลนั้นไปแจ้งให้ผู้อื่นที่สามารถช่วยเหลือได้
  1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่
  2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ netsh wlan show wlanreport
  3. ซึ่งจะสร้างไฟล์ HTML ที่คุณสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจากตำแหน่งในรายการภายในพร้อมพ์คำสั่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเครือข่ายและวิธีการวิเคราะห์ โปรดดูที่การวิเคราะห์รายงานเครือข่ายไร้สายในแก้ไขปัญหา Wi-Fi ใน Windows 10

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับเคเบิลโมเด็ม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ
  1. หากเป็นปัญหา ให้ติดต่อ ISP ของคุณ ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่
  2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ ipconfig
  3. ดูที่อยู่ IP ที่แสดงถัดจาก เกตเวย์เริ่มต้น จดที่อยู่หากคุณต้องการ ตัวอย่าง: 192.168.1.1

  4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ ping <DefaultGateway> แล้วกด Enter ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ping 192.168.1.1 แล้วกด Enter
  5. ผลลัพธ์ควรมีลักษณะดังนี้

   การตอบกลับจาก 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   การตอบกลับจาก 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   การตอบกลับจาก 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   การตอบกลับจาก 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   สถิติ Ping ของ 192.168.1.1: แพคเก็ต: ส่ง = 4, รับ = 4, สูญหาย = 0 (0% loss), ระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลโดยประมาณคิดเป็นมิลลิวินาที: ตํ่าสุด = 4ms, สูงสุด = 5ms, เฉลี่ย = 4ms

   หาก Ping ประสบความสำเร็จ และคุณเห็นผลลัพธ์ที่คล้ายกับผลลัพธ์ข้างต้น แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนพีซีของคุณ อาจมีปัญหากับโมเด็มหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

อัปเดตโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย

โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ล้าสมัย หรือเข้ากันไม่ได้อาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ ถ้าคุณเพิ่งอัปเกรดเป็น Windows 10 ก็อาจเป็นไปได้ว่าโปรแกรมควบคุมปัจจุบันอาจได้รับการออกแบบไว้สำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้า ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่อัปเดตพร้อมใช้งานหรือไม่

 1. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา
 2. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้เลือก อะแดปเตอร์เครือข่าย > ชื่ออะแดปเตอร์เครือข่าย
 3. กด (หรือคลิกขวา) ที่อะแดปเตอร์เครือข่ายค้างไว้ จากนั้นเลือก การอัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม > ค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่อัปเดตแล้วโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามขั้นตอน จากนั้นเลือก ปิด
 4. หลังจากที่ติดตั้งไดรฟ์เวอร์ที่อัปเดต ให้เลือกปุ่มเริ่ม > เปิด/ปิด > รีสตาร์ท หากคุณได้รับคำขอให้รีสตาร์ท และดูว่าจะแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อนั้นได้หรือไม่

หาก Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี และดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายล่าสุดจากที่นั่น ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงในพีซีของคุณได้ด้วยตนเอง คุณจะต้องทราบผู้ผลิตพีซี และชื่อรุ่น หรือหมายเลข

หากต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย

ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี:

 • หากคุณดาวน์โหลดแฟ้มปฏิบัติการ (.exe) เพียงแค่คลิกสองครั้งที่ไฟล์เพื่อเรียกใช้ และติดตั้งโปรแกรมควบคุม นั่นเป็นทั้งหมดที่คุณต้องทำ
 • หากคุณดาวน์ไฟล์ส่วนบุคคล อย่างน้อยไฟล์หนึ่งที่มีนามสกุล .inf และมีส่วนขยาย .sys ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
  1. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา
  2. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้เลือก อะแดปเตอร์เครือข่าย > ชื่ออะแดปเตอร์เครือข่าย (หากมีไม่อยู่ในรายการนี้ ให้ตรวจสอบในอุปกรณ์อื่น)
  3. กด (หรือคลิกขวา) ที่อะแดปเตอร์เครือข่ายค้างไว้ จากนั้นเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม >เรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมในคอมพิวเตอร์ของฉัน
  4. เลือก เรียกดู > เลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ไดรฟ์เวอร์ > ตกลง
  5. เลือก ถัดไป > ทำตามขั้นตอนในการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ > ปิด
  6. หลังจากที่คุณอัปเดตไดรฟ์เวอร์แล้ว ให้เลือกปุ่มเริ่ม > เปิด/ปิด > รีสตาร์ท หากคุณได้รับคำขอให้รีสตาร์ท และดูว่าจะแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อนั้นได้หรือไม่

ย้อนกลับโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย

ถ้าคุณเคยเชื่อมต่อมาก่อนและเพิ่งติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายรุ่นใหม่ การย้อนโปรแกรมควบคุมของคุณกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าอาจช่วยได้

 1. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา
 2. ในตัวจัดการอุปกรณ์ เลือก อะแดปเตอร์เครือข่าย > ชื่ออะแดปเตอร์เครือข่าย
 3. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่อะแดปเตอร์เครือข่าย จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 4. ในคุณสมบัติ เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือก ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 5. หากปุ่มดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน นั่นหมายความว่าไม่มีโปรแกรมควบคุมให้ย้อนกลับ

 6. หลังจากย้อนกลับโปรแกรมควบคุมไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า เลือกปุ่ม หน้าจอเริ่ม > เปิด/ปิด > เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หากระบบขอให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และดูว่าวิธีนี้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้หรือไม่

หาก Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี และดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายล่าสุดจากที่นั่น ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงในพีซีของคุณได้ด้วยตนเอง คุณจะต้องทราบผู้ผลิตพีซี และชื่อรุ่น หรือหมายเลข

เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย แล้วตามด้วยคำสั่งที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายสามารถช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปในการเชื่อมต่อ การใช้ตัวแก้ไขปัญหานี้ แล้วเรียกใช้คำสั่งที่เชื่อมต่อเครือข่ายบางอย่างหลังจากนั้นหากจำเป็นต้องใช้ สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้

หากต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย แล้วเลือก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย จากรายการผลลัพธ์
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายแล้วดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของคุณ ให้ลองวิธีต่อไปนี้

 • รีเซ็ตสแตก TCP/IP
 • เผยแพร่ที่อยู่ IP
 • ต่ออายุที่อยู่ IP
 • ล้างและรีเซ็ตค่าแคชของ DNS client resolver

หากต้องการเรียกใช้คำสั่งที่เชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงอยู่ แล้วตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้หรือไม่
  • พิมพ์ netsh winsock reset แล้วกด Enter
  • พิมพ์ netsh int ip reset แล้วกด Enter
  • พิมพ์ ipconfig /release แล้วกด Enter
  • พิมพ์ ipconfig /renew แล้วกด Enter
  • พิมพ์ ipconfig /flushdns แล้วกด Enter

ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว

บางครั้งซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อาจป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อได้ คุณสามารถดูได้ว่าปัญหาการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากไฟร์วอลล์โดยปิดไว้ชั่วคราว แล้วลองเข้าไปที่เว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ

ขั้นตอนการปิดไฟร์วอลล์ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่คุณกำลังใช้งาน ตรวจสอบเอกสารประกอบของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดไฟร์วอลล์กลับขึ้นมาทันทีที่คุณสามารถทำได้ การที่ไม่ได้เปิดไฟร์วอลล์เอาไว้ทำให้พีซีของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกจากแฮกเกอร์ เวิร์ม หรือไวรัสได้

หากคุณมีปัญหาในการปิดไฟร์วอลล์ของคุณ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ทั้งหมดที่ใช้งานบนพีซีของคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าคุณได้เปิดไฟร์วอลล์กลับขึ้นมาทันทีที่คุณสามารถทำได้

เมื่อต้องการปิดไฟร์วอลล์ทั้งหมด

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์พร้อมท์คำสั่ง กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ netsh advfirewall set allprofiles state off แล้วกดปุ่ม Enter
 3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ และดูว่า คุณสามารถเชื่อมต่อ
 4. เมื่อต้องการเปิดไฟร์วอลล์ทั้งหมดที่คุณอาจติดตั้งไว้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ netsh advfirewall set allprofiles state on แล้วกดปุ่ม Enter

ถ้าคุณพบว่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์เป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อตรวจสอบ และดูว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน

ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ชั่วคราว

บางครั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์อาจป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อ คุณสามารถดูได้ว่าปัญหาการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์หรือไม่ โดยปิดไฟร์วอลล์ไว้ชั่วคราว แล้วลองเข้าไปที่เว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ ถ้าคุณพบว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นเป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อดูว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานหรือไม่

ขั้นตอนเพื่อปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน ตรวจสอบเอกสารประกอบของซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดซอฟต์แวร์กลับขึ้นมาทันที การที่ไม่ได้เปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์เอาไว้ทำให้พีซีของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกจากแฮกเกอร์ เวิร์ม หรือไวรัสได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ที่คุณได้ติดตั้งไว้เป็นโปรแกรมใด Windows อาจบอกคุณได้

หากต้องการดูว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ใดติดตั้งอยู่

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ ระบบและความปลอดภัย จากนั้นเลือก ตรวจสอบสถานะของคอมพิวเตอร์ของคุณและแก้ไขปัญหา
 2. คลิกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย
 3. หาก Windows สามารถตรวจหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้ ซอฟต์แวร์จะปรากฏที่ใต้ การป้องกันไวรัส สำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ให้ค้นหาที่ใต้ การป้องกันสปายแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการ

 4. หากโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์เปิดอยู่ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของซอฟต์แวร์นั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการปิดใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์กลับมาทันทีที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าพีซีของคุณจะได้รับการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หากขั้นตอนที่กล่าวมาไม่ได้ผล ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดโดยอัตโนมัติ ลองวิธีนี้หากการเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดการทำงานโดยไม่ถูกต้องหลังจากการอัปเดตล่าสุด

ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำรองไว้แล้ว ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณจากที่นั่น ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงในพีซีของคุณได้ คุณจะต้องทราบผู้ผลิตพีซี และชื่อรุ่น หรือหมายเลข

 1. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา
 2. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้เลือก อะแดปเตอร์เครือข่าย > ชื่ออะแดปเตอร์เครือข่าย
 3. กด (หรือคลิกขวา) ที่อะแดปเตอร์เครือข่ายค้างไว้ จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้ง > กล่องกาเครื่องหมาย ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ > ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการถอนการติดตั้ง
 4. หลังจากการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม เลือกปุ่ม เริ่ม > เปิด/ปิด > รีสตาร์ต
 5. หลังจากพีซีของคุณเริ่มระบบใหม่ Windows จะค้นหาโดยอัตโนมัติ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย ตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของคุณได้หรือไม่ หาก Windows ไม่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำรองที่คุณบันทึกไว้ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง

ใช้การรีเซ็ตเครือข่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายใหม่

การใช้การรีเซ็ตเครือข่ายควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรลอง ลองใช้วิธีนี้ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้

สิ่งนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณอาจมีหลังอัปเกรดจาก Windows รุ่นก่อนหน้ามาเป็น Windows 10 รวมถึงแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ใช่กับไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้ คำสั่งนี้จะลบอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณได้ติดตั้งและการตั้งค่าของอะแดปเตอร์เหล่านั้นออก หลังจากที่คุณรีสตาร์ตพีซีของคุณ อะแดปเตอร์เครือข่ายจะถอนการติดตั้ง และการตั้งค่าในอะแดปเตอร์เหล่านั้นจะเป็นค่าเริ่มต้น

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต > สถานะ > รีเซ็ตเครือข่าย
 2. บนหน้าจอ รีเซ็ตเครือข่าย ให้เลือก รีเซ็ตตอนนี้ > ใช่ เพื่อยืนยัน

  รอให้พีซีของคุณรีสตาร์ต แล้วดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10741 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม