การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM บน Windows 10 Mobile

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหากการเชื่อมต่อของคุณทำงานในแบบที่คุณต้องการอยู่แล้ว แต่หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการด้านล่างนี้อาจช่วยได้

หากต้องการเปิดการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ที่หน้าจอ เริ่ม ให้ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและระบบไร้สาย > เครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

การตั้งค่า ทำเช่นนี้

การเชื่อมต่อข้อมูล

เปิดและปิดการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณอาจปิดการเชื่อมต่อด้วยเหตุผลอื่น ตัวอย่างเช่น เพื่อลดการใช้ข้อมูลของคุณหากคุณไม่ได้ใช้แผนบริการข้อมูลแบบไม่จำกัด หรือเพื่อยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณให้นานขึ้นเล็กน้อย

หากการเชื่อมต่อของคุณถูกปิดใช้งาน คุณยังคงสามารถโทรและรับโทรศัพท์ รวมถึงส่งและรับข้อความได้ แต่คุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เรียกดูเว็บ ค้นหาแบบออนไลน์ รับหรือส่งอีเมล หรือรับข้อมูลที่อัปเดตแล้วสำหรับแอปยกเว้นในกรณีที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi

วิธีอื่นในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ของคุณคือ การปัดลงจากด้านบนของหน้าจอของคุณ จาก นั้นเลือก ขยาย > ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์

แสดงชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้ เลือก การตั้งค่า SIM ใต้ชื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ SIM นี้สำหรับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

กำหนด SIM ที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเลือก SIM ที่คุณต้องการใช้กับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือก SIM หนึ่ง แทนอีก SIM หนึ่งเนื่องจากมีราคาค่าใช้จ่ายข้อมูลน้อยกว่า การตั้งค่านี้จะปรากฏเฉพาะโทรศัพท์ Windows แบบสอง SIM เท่านั้น

ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล

กำหนดว่าจะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณต่อไปหรือไม่ หากโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกพื้นที่เครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณในพื้นที่ใช้งานโรมมิ่ง การเว้นการตั้งค่าไว้เป็น ไม่โรมมิ่ง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้

หากคุณอนุญาตให้เครื่องใช้งานโรมมิ่ง คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในเขตพื้นที่ใช้งานโรมมิ่งได้ คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าข้อมูลที่คุณใช้ขณะใช้งานโรมมิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายจะให้คุณระบุประเภทการใช้งานข้อมูลโรมมิ่งที่คุณต้องการอนุญาต ว่าจะเป็นการใช้งานโรมมิ่ง ในประเทศ หรือ ในประเทศและต่างประเทศ

บนโทรศัพท์แบบสอง SIM คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการใช้งานโรมมิ่งสำหรับแต่ละ SIM ได้

ตัวเลือกการโรมมิ่งเสียง

กำหนดว่าคุณสามารถโทรและส่งข้อความเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ การเว้นการตั้งค่าไว้เป็น ไม่โรมมิ่ง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งเสียงได้ เมื่อมีการตั้งค่านี้ คุณจะไม่สามารถโทรหรือส่งข้อความได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในพื้นที่ใช้งานโรมมิ่ง แต่คุณยังสามารถรับสายและรับข้อความได้ ตรวจสอบแผนบริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและเวลาที่อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากคุณอนุญาตให้ใช้งานข้ามเขต คุณจะสามารถโทรและส่งข้อความนอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าโทรและข้อความ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายจะให้คุณเลือกประเภทการใช้งานโรมมิ่งที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้ ว่าจะเป็นการใช้งานโรมมิ่ง ในประเทศ หรือ ในประเทศ + ต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์

แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2

ชื่อ SIM

พิมพ์ชื่อให้ SIM ของคุณเพื่อให้มีชื่อที่เป็นมิตรซึ่งคุณจะจดจำได้ง่าย

สำหรับโทรศัพท์แบบสอง SIM การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณแยกแยะ SIM ได้ เพื่อให้คุณทราบว่า SIM ใดที่คุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์และเมื่อโทรหรือส่งข้อความ ชื่อ SIM จะปรากฏในตำแหน่งอื่นบนโทรศัพท์ของคุณ เช่น บนไทล์ของโทรศัพท์ ไทลล์ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อใน SIM ของคุณ และในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และSIM

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของ SIM ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM เลือก การตั้งค่า SIM > ชื่อ SIM พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นเลือก บันทึก บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 เพื่อตั้งชื่อแต่ละ SIM

ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อ

กำหนดความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ได้ หากคุณเลือกความเร็วสูงสุด โทรศัพท์ของคุณจะใช้ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่หากความแรงของสัญญาณอ่อน การค้นหาหรือพยายามคงการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่มีความเร็วมากกว่าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น

เมื่อคุณเลือกความเร็วในการเชื่อมต่อที่ตํ่ากว่า โทรศัพท์ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีความเร็วน้อยกว่าซึ่งให้สัญญาณที่แรงกว่า ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อ บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 > ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อ

การเลือกเครือข่าย

ช่วยให้คุณสามารถดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ แล้วลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายหนึ่ง ค่าเริ่มต้นของส่วนนี้คือ อัตโนมัติ

หากคุณเปิดโทรศัพท์ของคุณ แล้วเห็นข้อความแจ้งว่า เครือข่ายที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือก ค้นหาเครือข่าย จากนั้นเลือกเครือข่ายโทรศัพท์อื่น

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2

เครือข่ายที่ใช้งาน

จะแสดงชื่อของเครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2

การตั้งค่าการอัปเดต

รับการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ล่าสุดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับบริการนี้ การรับการตั้งค่าล่าสุดเข้ามาในเครื่องจะช่วยให้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > การตั้งค่าการอัปเดต บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 > การตั้งค่าการอัปเดต

การลงทะเบียน IMS

เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะสามารถโทร สนทนาทางวิดีโอ หรือส่งข้อความผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่าย LTE 4G การตั้งค่านี้และบริการ IMS ที่มีให้บริการอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เฉพาะของคุณ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > การลงทะเบียน IMS

ตัวเลือกการโรมมิ่ง IMS

กำหนดว่าคุณสามารถโทร สนทนาทางวิดีโอ หรือส่งข้อความผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่าย 4G LTE เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ใช้งานโรมมิ่ง การเว้นการตั้งค่าไว้เป็น ไม่โรมมิ่ง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้

ถ้าคุณอนุญาตให้ใช้งานโรมมิ่ง IMS คุณจะสามารถโทร สนทนาทางวิดีโอ และข้อความผ่านการเชื่อมต่อ 4G LTE เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในพื้นที่ใช้งานโรมมิ่ง คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าข้อมูลที่คุณใช้ขณะใช้งานโรมมิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > ตัวเลือกการโรมมิ่ง IMS

การกำหนดลักษณะของโทรศัพท์

กำหนดการเชื่อมต่อที่ต้องการ ว่าจะใช้เครือข่ายโทรศัพท์ หรือ Wi‑Fi เพื่อโทรและรับสายโทรศัพท์ หากคุณเลือก Wi‑Fi เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างและรับสายได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi ในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่นการเรียกดูเว็บ หรือใช้อีเมล คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi หากตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น Wi‑Fi เฉพาะ

เมื่อต้องการปิดการโทรผ่าน Wi‑Fi ให้เลือก ปิดการโทรผ่าน Wi‑Fi

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > การตั้งค่าการโทร

การกำหนดลักษณะของการโทรในขณะที่ใช้งานข้ามเขต

กำหนดการเชื่อมต่อที่ต้องการ ว่าจะใช้เครือข่ายโทรศัพท์ หรือ Wi‑Fi เพื่อโทรและรับสายโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งานข้ามเขต หากคุณเลือก Wi‑Fi เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างและรับสายได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi ในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่นการเรียกดูเว็บ หรือใช้อีเมล คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi หากตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น Wi‑Fi เฉพาะ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > การตั้งค่าการโทรในขณะที่ใช้งานข้ามเขต

ที่อยู่ฉุกเฉิน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้อนที่อยู่ฉุกเฉินของตัวคุณเอง คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีโทรศัพท์มือถือของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อป้อนที่อยู่

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > ที่อยู่ฉุกเฉิน

เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (APN) เป็นที่อยู่ที่โทรศัพท์ของคุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ โดยทั่วไปแล้ว ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายไม่ทำงาน ลองพิมพ์ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อนชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ถ้าคุณสามารถโทรและส่งข้อความ แต่ไม่สามารถเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์ของคุณได้ การตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณควรป้อนจะอิงจากตำแหน่งที่ตั้งและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณหรือมีพีซีอยู่ใกล้ตัว ให้ลองค้นหาออนไลน์เพื่อหาการตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

หากต้องการเพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

 2. ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ

  • ที่กล่อง ชื่อโพรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของโพรไฟล์ APN

  • ที่กล่อง APN ให้พิมพ์ที่อยู่ของ APN ที่จะใช้

  • ที่กล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

  • ที่กล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

  • เลือก ชนิดของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้

  • เลือก ชนิด IP จากนั้นเลือกชนิดของที่อยู่ IP ที่จะใช้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ APN นี้สำหรับ LTE แล้วแทนที่ APN จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของฉัน หากคุณต้องการใช้ APN นี้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ LTE ของคุณแทน APN จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดย APN ที่คุณเลือกจะแทนที่ APN จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของฉัน หากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แต่การตั้งค่า APN ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE ได้

  • ในกล่อง พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้

  • ในกล่อง พร็อกซีพอร์ต พิมพ์หมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โพรไฟล์นี้ หากคุณต้องการให้โพรไฟล์ APN นำไปใช้ทันทีหลังจากที่คุณบันทึกไว้

 4. เลือก บันทึก > ตกลง

 5. หากต้องการกลับไปดูรายการของโพรไฟล์ APN ที่คุณมี เลือกปุ่ม ย้อนกลับ และดูที่ใต้ ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เพิ่ม MMS APN

ชื่อจุดเข้าใช้งาน MMS (APN) คือที่อยู่ที่โทรศัพท์ของคุณใช้ในการส่ง และรับข้อความ MMS MMS APN ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความ MMS ให้ลองพิมพ์ MMS APN ใหม่โดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ บนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองค้นหาการตั้งค่า MMS APN ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณทางออนไลน์

หากต้องการเพิ่ม MMS APN ให้ทำดังต่อไปนี้ คุณต้องพิมพ์ที่อยู่ในกล่อง MMSC (URL) การตั้งค่าอื่นๆ เป็นส่วนที่ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 1. ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > เพิ่ม MMS APN บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

 2. ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ

  • ในกล่อง ชื่อโพรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของโพรไฟล์ MMS APN

  • ในกล่อง APN ให้พิมพ์ที่อยู่ของ MMS APN ที่จะใช้

  • ที่กล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

  • ที่กล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

  • เลือก ชนิดของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้

  • เลือก ชนิด IP จากนั้นเลือกชนิดของที่อยู่ IP ที่จะใช้

  • ในกล่อง พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้

  • ในกล่อง พร็อกซีพอร์ต พิมพ์หมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  • ในกล่อง MMSC (URL) พิมพ์ที่อยู่ของศูนย์ MMS (MMSC) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งเริ่มต้นด้วย http://

  • ในกล่อง พอร์ต MMSC พิมพ์หมายเลขพอร์ต MMSC

  • ในกล่อง MMS ขนาดสูงสุด (KB) พิมพ์ข้อความ MMS ขนาดสูงสุด (เป็นกิโลไบต์) ที่คุณสามารถส่งได้

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โพรไฟล์นี้ หากคุณต้องการให้โพรไฟล์ MMS APN นำไปใช้ทันทีหลังจากที่คุณบันทึกไว้

 4. เลือก บันทึก > ตกลง

 5. หากต้องการกลับไปดูรายการของโพรไฟล์ MMS APN ที่คุณมี เลือกปุ่ม ย้อนกลับ และดูที่ใต้ MMS APN


ใช้รหัส PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะกำหนดว่าคุณต้องการใช้รหัส PIN สำหรับ SIM ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หลังจากที่คุณตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัส PIN ของ SIM เมื่อคุณเริ่มใช้โทรศัพท์

ครั้งแรกที่คุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัส PIN ของ SIM ให้พิมพ์รหัส PIN ของ SIM เริ่มต้น หากคุณไม่ทราบค่าเริ่มต้นของรหัส PIN ของ SIM ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบว่ามีระบุไว้หรือไม่ คุณจะต้องเริ่มระบบของโทรศัพท์ของคุณใหม่สำหรับการล็อกด้วยรหัส PIN ของ SIM

หากคุณตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM แล้ว ให้พิมพ์รหัส PIN ของ SIM ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์ จากนั้นเลือก ตกลง

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > ใช้รหัส PIN ของ SIM ใต้ส่วน ความปลอดภัย บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2> ใช้รหัส PIN ของ SIM

เปลี่ยน PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะปรากฎขึ้นหากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM หากคุณกำลังใช้รหัส PIN ของ SIM ให้เลือก เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM จากนั้นพิมพ์รหัส PIN ของ SIM ปัจจุบันลงในกล่อง รหัส PIN ของ SIM ปัจจุบัน แล้วพิมพ์รหัส PIN ของ SIM ใหม่ลงในกล่อง รหัส PIN ของ SIM ใหม่ พิมพ์รหัส PIN ของ SIM ใหม่รหัสเดียวกันนี้ลงในกล่อง ยืนยันรหัส PIN ของ SIM ใหม่ แล้วเลือก ตกลง

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM ใต้ส่วน ความปลอดภัย บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก ตั้งค่า SIM 1 หรือ ตั้งค่า SIM 2 > เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM

เอารหัส PIN ของ SIM ออก

ส่วนนี้จะปรากฎขึ้นหากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM หากคุณตัดสินใจว่าจะเลิกใช้รหัส PIN ของ SIM ให้เลือก เอารหัส PIN ของ SIM ออก จากนั้นป้อนรหัส PIN ของ SIM ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วเลือก ตกลง

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > เอารหัส PIN ของ SIM ออก ใต้ส่วน ความปลอดภัย บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก ตั้งค่า SIM 1 หรือ ตั้งค่า SIM 2 > เอารหัส PIN ของ SIM ออก

ยกเลิกการบล็อกรหัส PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะแสดงขึ้นหากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM และมีการป้อนรหัส PIN ที่ไม่ถูกต้องสามครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น รหัส PIN ของ SIM จะถูกบล็อกและจะไม่สามารถใช้งานได้จนว่าคุณจะยกเลิกการบล็อก เพื่อยกเลิกการบล็อก ก่อนอื่นให้ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขอคีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (รหัส PUK) หลังจากนั้น ให้เลือก ยกเลิกการบล็อกรหัส PIN ของ SIM แล้วพิมพ์รหัส PUK ถ้าป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องซ้ำ ๆ การ์ด SIM ของคุณจะถูกบล็อกถาวร และคุณจำเป็นต้องรับการ์ด SIM ใหม่จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM ให้เลือก การตั้งค่า SIM > ยกเลิกการบล็อก PIN ของ SIM ใต้ส่วน ความปลอดภัย บนโทรศัพท์แบบสอง SIM เลือก การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 (ขึ้นอยู่กับ SIM ที่คุณต้องการยกเลิกการบล็อก) ยกเลิกการบล็อก PIN ของ SIM