เหตุใดฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 7Windows 8.1

หากคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows ได้ ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการที่ทำให้เปิดใช้งานไม่ได้ พร้อมด้วยวิธีแก้ไขปัญหา

 

หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือ Windows เวอร์ชันอื่นถูกใช้ในระหว่างการซ่อมแซม

 

หากพีซีของคุณได้รับการซ่อมแซมหรือประกอบใหม่ อาจเป็นไปได้ว่าได้รับการติดตั้ง Windows เวอร์ชันอื่น หรือมีการนำหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้กับพีซีของคุณขณะซ่อม หมายเลขดังกล่าวอาจถูกบล็อกหากหมายเลขนั้นถูกนำมาใช้งานกับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต

หากมีการเปิดใช้งาน Windows ก่อนที่พีซีของคุณจะถูกซ่อมหรือประกอบขึ้นใหม่ การป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับพีซีของคุณหรือพร้อมกับสำเนาต้นฉบับของ Windows ซ้ำอีกครั้งอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ คุณยังสามารถลองติดตั้ง Windows รุ่นดั้งเดิมของคุณอีกครั้ง

สำเนาหนึ่งสำเนาของ Windows ได้ถูกติดตั้งบนพีซีหลายเครื่อง

หากคุณมีสำเนา Windows อยู่หนึ่งชุดและคุณได้ติดตั้งสำเนาดังกล่าวลงในพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่อง การเปิดใช้งานอาจไม่ทำงานเนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำมาใช้ หรือถูกนำมาใช้งานกับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต

หากหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้งานกับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต คุณจำเป็นต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสำเนา Windows ใหม่สำหรับพีซีแต่ละเครื่องของคุณเพื่อเปิดใช้งาน

ซอฟต์แวร์ปลอม

หากคุณมีสำเนาปลอมของ Windows ที่ไม่ได้เผยแพร่และอนุญาตให้ใช้โดย Microsoft การเปิดใช้งานจะไม่ทำงานเนื่องจาก Microsoft ไม่สามารถจับคู่ให้ตรงกันระหว่างส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของพีซีของคุณกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 หลัก

เว็บไซต์ Microsoft How to Tell สามารถช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าสำเนา Windows ของคุณเป็นของปลอมหรือไม่ หากพบว่าเป็นสำเนาปลอม คุณจำเป็นต้องซื้อสำเนา Windows ชุดใหม่

พีซีมือสอง

หากคุณซื้อพีซีมือสองที่ติดตั้ง Windows ไว้แล้ว เป็นไปได้ว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้กับพีซีมากกว่าจำนวนที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต

ขอแผ่นดีวีดี Windows ต้นฉบับและหมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่คุณซื้อพีซีใช้แล้ว หากไม่มีแผ่นดีวีดีและหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหากคุณลองใช้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ คุณอาจต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสำเนา Windows ใหม่

การเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์

หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญกับพีซีของคุณ เช่น การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หรือแผงวงจรหลัก เป็นต้น แสดงว่า Windows อาจไม่ได้เปิดใช้งานอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Windows อีกครั้ง ให้ไปที่ บทความการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์