การใช้ เครื่องมือสนิป เพื่อจับภาพหน้าจอ

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

บางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการคัดลอกบางสิ่งคือการจับภาพหน้าจอ และ เครื่องมือสนิป ช่วยให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อบันทึกและแบ่งปันข่าวสาร บทวิจารณ์ภาพยนตร์ หรือสูตรอาหารต่างๆ

จับภาพทั้งหมดหรือบางส่วนบนหน้าจอพีซีของคุณ เพิ่มบันทึกย่อ บันทึกสนิป หรือส่งข้อมูลจากหน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป' ทางอีเมลได้โดยตรง คุณสามารถจับภาพสนิปแบบใดก็ได้ต่อไปนี้

 • สนิปแบบอิสระ วาดรูปร่างอิสระรอบวัตถุ
 • สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากเคอร์เซอร์ไปรอบวัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม
 • สนิปแบบหน้าต่าง เลือกหน้าต่าง เช่นหน้าต่างเบราว์เซอร์หรือกล่องโต้ตอบ ที่คุณต้องการจับภาพ
 • สนิปแบบเต็มหน้าจอ จับภาพหน้าจอทั้งหมด

สนิปดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังหน้าต่างของ เครื่องมือสนิป โดยอัตโนมัติหลังจากคุณจับภาพสนิปแล้ว จากนั้นเพิ่มคำอธิบาย บันทึก หรือแบ่งปันสนิปได้จากที่นั่น ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีใช้เครื่องมือสนิป

เปิดเครื่องมือสนิป

สำหรับ Windows 10เลือกปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ เครื่องมือสนิป ในกล่องค้นหาบนแถบงาน และเลือก เครื่องมือสนิป จากรายการผลลัพธ์
สำหรับ Windows 8.1 / Windows RT 8.1ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้ามาด้านใน แล้วแตะ ค้นหา (หรือหากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) จากนั้นพิมพ์คำว่า เครื่องมือสนิป ในกล่องค้นหา แล้วเลือก เครื่องมือสนิป จากรายการผลลัพธ์
สำหรับ Windows 7เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วพิมพ์คำว่า เครื่องมือสนิป ในกล่องค้นหา และเลือก เครื่องมือสนิป จากรายการผลลัพธ์

การจับภาพสนิป

ในเครื่องมือสนิป ให้เลือก โหมด (ที่เวอร์ชั่นที่เก่ากว่านี้ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ใหม่ ) เลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ แล้วเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณอยากจับภาพ

ตัวเลือกโหมดเครื่องมือสนิป

การจับภาพสนิปของเมนู

 1. หลังจากที่คุณเปิด เครื่องมือสนิป แล้ว ให้เปิดเมนูที่คุณต้องการภาพ (สำหรับ Windows 7 ให้กดปุ่ม Esc ก่อนที่จะเปิดเมนู)
 2. กดปุ่ม Ctrl + PrtScn การทำแบบนี้จะจับภาพทั้งหน้าจอ รวมถึงเมนูที่เปิดอยู่
 3. เลือก โหมด (ในเวอร์ชั่นที่เก่ากว่านี้ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ใหม่ ) เลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ แล้วเลือกพื้นที่ของภาพจับหน้าจอที่คุณต้องการ
 

ใส่คำอธิบายประกอบสนิป

หลังจากจับภาพสนิปได้ คุณสามารถเขียนหรือวาดรอบ ๆ สนิปนั้นได้ โดยเลือกปุ่ม ปากกา หรือ ปากกาเน้นข้อความ เลือก ยางลบ เพื่อลบเส้นที่คุณวาดไว้

การบันทึกสนิป

 1. หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว เลือกปุ่ม บันทึกสนิป
 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และชนิด จากนั้นเลือก บันทึก
 

การเอา URL ออก

เมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML จะมี URL ปรากฏอยู่ใต้สนิป เพื่อป้องกันไม่ให้ URL ปรากฏขึ้น:

 1. ในเครื่องมือสนิป เลือกปุ่ม ตัวเลือก
 2. ในกล่อง ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ภายใต้สนิป (HTML เท่านั้น) แล้วเลือก ตกลง
 

การแบ่งปันสนิป

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ส่งสนิป จากนั้น เลือกตัวเลือกจากรายการ

แป้นพิมพ์ลัดเพื่อใช้ในเครื่องมือสนิป

 
 กดแป้นเหล่านี้ เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
 Alt + M เลือกโหมดการสนิป
 Alt + N สร้างสนิปใหม่ในโหมดเดียวกันกับอันที่แล้ว
 Shift + แป้นลูกศร ย้ายเคอร์เซอร์เพื่อเลือกพื้นที่สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 Alt + D ชะลอการจับภาพ 1-5 วินาที
 Ctrl + C คัดลอกสนิปไปยังคลิปบอร์ด
 Ctrl +  บันทึกสนิป