การใช้ เครื่องมือสนิป เพื่อจับภาพหน้าจอ

บางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการคัดลอกบางสิ่งคือการจับภาพหน้าจอ และ เครื่องมือสนิป ช่วยให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อบันทึกและแบ่งปันข่าวสาร บทวิจารณ์ภาพยนตร์ หรือสูตรอาหารต่างๆ

จับภาพบางส่วนหรือทั้งหมดบนหน้าจอพีซีของคุณ เพิ่มบันทึกย่อ บันทึกสนิป หรือส่งข้อมูลจากหน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป' ทางอีเมลได้โดยตรง คุณสามารถจับภาพสนิปแบบใดก็ได้ต่อไปนี้

 • สนิปแบบอิสระ วาดรูปร่างอิสระรอบวัตถุ
 • สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากเคอร์เซอร์ไปรอบวัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม
 • สนิปแบบหน้าต่าง เลือกหน้าต่าง เช่นหน้าต่างเบราว์เซอร์หรือกล่องโต้ตอบ ที่คุณต้องการจับภาพ
 • สนิปแบบเต็มหน้าจอ จับภาพหน้าจอทั้งหมด

สนิปดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังหน้าต่างของ เครื่องมือสนิป โดยอัตโนมัติ หลังจากคุณจับภาพสนิปแล้ว จากนั้นเพิ่มคำอธิบาย บันทึก หรือแบ่งปันสนิปได้จากที่นั่น ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้เครื่องมือสนิป

เปิดเครื่องมือสนิป

สำหรับ Windows 10
พิมพ์ เครื่องมือสนิป ในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก เครื่องมือสนิป
สำหรับ Windows 8.1/Windows RT 8.1
ใน และ ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา(หรือหากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) จากนั้นป้อน เครื่องมือสนิป ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เครื่องมือสนิป
สำหรับ Windows 7
คลิกปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

การจับภาพสนิป

ใน เครื่องมือสนิป เลือกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม สร้าง แล้วเลือกสนิปชนิดที่ต้องการ จากนั้นเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

การจับภาพสนิปของเมนู

 1. หลังจากที่คุณเปิด เครื่องมือสนิป แล้ว ให้เปิดเมนูที่คุณต้องการภาพ (สำหรับ Windows 7 กด Esc ก่อนที่จะเปิดเมนู)
 2. กด Ctrl + PrtScn
 3. เลือกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม สร้าง เลือกสนิปชนิดที่ต้องการ แล้วเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

ใส่คำอธิบายประกอบสนิป

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป คุณสามารถเขียน หรือวาดบนรอบๆ สนิป โดยการเลือกปุ่ม ปากกา ได้

การบันทึกสนิป

 1. หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว เลือกปุ่ม บันทึกสนิป
 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ใส่ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และชนิด จากนั้นเลือก บันทึก

การเอา URL ออก

เมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML จะมี URL ปรากฏอยู่ใต้สนิป เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แสดง URL ให้ทำดังนี้

 1. ในเครื่องมือสนิป เลือกปุ่ม ตัวเลือก
 2. ในกล่อง ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ภายใต้สนิป (HTML เท่านั้น) แล้วเลือก ตกลง

การแบ่งปันสนิป

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ส่งสนิป จากนั้น เลือกตัวเลือกจากรายการ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13776 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม