สร้างบัญชีผู้ใช้ใน Windows

นำไปใช้กับ: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


สร้างบัญชี Microsoft

 1. ปัดนิ้วเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิกที่บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ
 3. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี
 4. ใส่ข้อมูลบัญชีสำหรับบุคคลผู้นี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows โดยคุณสามารถดำเนินการได้สี่วิธี ดังนี้
  • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ใส่ข้อมูลบัญชีได้ทันที
  • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มไม่มีบัญชี Microsoft คุณสามารถสร้างบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาได้ ใส่ทอีเมลแอดเดรสที่บุคคลนั้นใช้เป็นประจำ
  • ถ้าบุคคลที่คุณเพิ่มไม่มีที่อยู่อีเมล ให้แตะหรือคลิก ลงทะเบียนเพื่อขออีเมลแอดเดรสใหม่ รับฟรี
  • ถ้าบุคคลที่คุณเพิ่มเป็นเด็ก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีของเด็ก
 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสิ้น


สร้างบัญชีภายในเครื่อง

 1. ปัดนิ้วเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ
 3. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แล้วแตะหรือคลิก ลงชื่อเข้าใช้โดยไม่มีบัญชี Microsoft (ไม่แนะนำ)
 4. แตะหรือคลิก บัญชีภายในเครื่อง
 5. ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีใหม่
 6. ถ้าคุณต้องการให้บุคคลผู้นี้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน ให้ใส่และยืนยันรหัสผ่าน เพิ่มคำใบ้รหัสผ่าน แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

  ถ้าพีซีของคุณอยู่บนโดเมน คุณอาจสามารถข้ามขั้นตอนนี้แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป ได้ถ้าคุณต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัยของโดเมน
 7. แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

Windows 7


คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในโดเมน

 1. เปิด Microsoft Management Console โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  พิมพ์ mmc ลงในกล่องค้นหา จากนั้น กด Enter
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซลการจัดการ Microsoft ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  หากคุณไม่เห็นผู้ใช้และกลุ่มภายใน อาจเป็นไปได้ที่สแนปอินนั้นยังไม่ได้เพิ่มลงใน Microsoft Management Console ให้ติดตั้งแอปด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Microsoft Management Console คลิกเมนู ไฟล์ จากนั้นคลิก เพิ่มหรือลบสแนปอิน
  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม
  3. คลิก คอมพิวเตอร์ภายใน คลิก เสร็จสิ้น, แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกโฟลเดอร์ ผู้ใช้
 4. คลิก การกระทำ แล้วคลิก ผู้ใช้ใหม่
 5. พิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องในกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก สร้าง
 6. เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. เมื่อต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  คลิก แผงควบคุม คลิ บัญชีผู้ใช้และ Family Safety แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 3. คลิก สร้างบัญชีใหม่
 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการมอบบัญชีผู้ใช้ คลิกประเภทบัญชี แล้วคลิก สร้างบัญชี