ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมได้อย่างไร

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Windows Essentials ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว หรือคุณสามารถเลือกถอนการติดตั้งทีละโปรแกรมและเก็บโปรแกรมอื่นๆ ไว้

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ใน Windows 8
การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ใน Windows 7 or Windows Vista
การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ด้วยตนเองใน Windows 8
การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ใน Windows 7 หรือ Windows Vista ด้วยตนเอง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14062 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม