การเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณ

  1. กด Ctrl+Alt+Del แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน
  2. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณ แล้วตาม ด้วยรหัสผ่านใหม่ตามที่ระบุ จากนั้น พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  3. กด Enterคุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14087 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม