แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่า


เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่อาจเกิดในเวลาที่มีข้อผิดพลาด และพีซีของคุณจะแสดงหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่า เลือกข้อผิดพลาดที่คุณกำลังประสบจากรายการเพื่อเรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่อาจเกิดในเวลาที่มีข้อผิดพลาด และพีซีของคุณจะแสดงหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่า เลือกข้อผิดพลาดที่คุณกำลังประสบจากรายการเพื่อเรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา


หากพีซีของคุณมีปัญหาหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่าหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10 ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้:

การกระทำที่ 1: ลองใช้ลำดับแป้น Windows เพื่อให้หน้าจอกลับสู่การทำงาน

หากคุณต่อแป้นพิมพ์อยู่ ให้กดแป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Shift + B พร้อมกัน หากคุณอยู่ในโหมดแท็บเล็ต กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและลดระดับเสียงพร้อมกันสามครั้งภายใน 2 วินาที

หาก Windows ตอบสนอง จะมีเสียงดังบีพสั้นๆ และหน้าจอจะกะพริบหรือลดความสว่างลงขณะที่ Windows พยายามรีเฟรชหน้าจอ

การดำเนินการ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ

อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อกับพีซีหรือจอแสดงผลของคุณ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทดลองได้:

 • หากคุณกำลังใช้เดสก์ท็อปพีซี:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กและเปิดจอแสดงผลแล้ว
  • หากคุณมีโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์เปิดอยู่และตั้งสัญญาณขาเข้าสำหรับพีซีของคุณ
  • ลองเชื่อมต่อกับสัญญาณวิดีโอขาออกอื่นบนพีซีของคุณ บางครั้ง การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมควบคุมสามารถทำให้วิดีโอส่งไปยังการ์ดแสดงผลหรือสัญญาณขาออกอื่นได้
  • หากคุณมีการ์ดแสดงผลติดตั้งอยู่และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลของคุณ ลองเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณกับการ์ดแสดงผลในตัวบนแผงวงจรหลัก
 • หากคุณกำลังใช้แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต:
  • หากอยู่ในที่วางเทียบ ให้ถอดออกชั่วคราว
  • ตรวจสอบว่าจอภาพภายนอกเปิดไว้และเสียบปลั๊กอยู่
  • ตรวจหาสายเคเบิลที่เสียหาย (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort) จุดเชื่อมต่อหลวม หรือหรืออะแดปเตอร์ที่ชำรุด (เช่น ตัวแปลง DVI เป็น VGA) 
 • หากคุณกำลังใช้จอแสดงผลหลายจอ ให้ลองฉายภาพวิดีโอไปยังจอภาพอื่น กดแป้นโลโก้ Windows +P เลือกจอแสดงผล แล้วกด Enter

การดำเนินการ 3: ลบหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทภายนอก

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทภายนอกบางตัวอาจทำให้เกิดหน้าจอสีดำ การลบซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้พีซีของคุณขาดการป้องกัน เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender จะเริ่มทำงานหากไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอื่นกำลังทำงาน

การดำเนินการ 4: คลีนบูตพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคลีนบูตและวิธีการเรียกใช้สำหรับ Windows รุ่นของคุณ โปรดดู วิธีการคลีนบูตใน Windows

การดำเนินการ 5: ดูว่า Windows 10 รองรับการ์ดแสดงผลของพีซีของคุณหรือไม่

 1. เริ่มระบบพีซีของคุณในเซฟโหมด เรียนรู้วิธีการ
 2. ในเซฟโหมด ให้กดแป้นโลโก้ Windows +R พร้อมกัน พิมพ์ MSinfo32 แล้วเลือก ตกลง
 3. ใน MSinfo32 ภายใต้ คอมโพเนนต์ > จอแสดงผล ให้ค้นหารุ่นของการ์ดแสดงผลของพีซีของคุณ และดูว่าเข้ากันได้กับ Windows 10 หรือไม่

หากคุณเข้าสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ และหน้าจอของคุณเป็นสีดำหรือว่างเปล่า ลองดำเนินการต่อไปนี้:

การกระทำที่ 1: ลองใช้ลำดับแป้น Windows เพื่อให้หน้าจอกลับสู่การทำงาน

หากคุณเชื่อมต่อแป้นพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่มโลโก้ Windows+Ctrl+Shift+B หากคุณอยู่ในโหมดแท็บเล็ต กดปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงพร้อมกันสามครั้งภายใน 2 วินาที

หาก Windows ตอบสนอง จะมีเสียงดังบีพสั้นๆ และหน้าจอจะกะพริบหรือลดความสว่างลงขณะที่ Windows พยายามรีเฟรชหน้าจอ

การดำเนินการ 2: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดกราฟิกของคุณใหม่

 1. เริ่มระบบพีซีของคุณในเซฟโหมด เรียนรู้วิธีการ
 2. เลือกกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยาย การ์ดแสดงผล
 4. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่การ์ดแสดงผล แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง
 5. คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่า คุณกำลังจะถอนการติดตั้งอุปกรณ์ออกจากระบบ หากตัวเลือก ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม จากนั้นเลือก ตกลง 
 6. เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

การดำเนินการ 3: ลบหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทภายนอก

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทภายนอกบางตัวทำให้เกิดหน้าจอสีดำ การลบซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้พีซีของคุณขาดการป้องกัน เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender จะเริ่มทำงานหากไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอื่นกำลังทำงาน

การดำเนินการ 4: คลีนบูตพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคลีนบูตและวิธีการเรียกใช้สำหรับ Windows รุ่นของคุณ โปรดดู วิธีการคลีนบูตใน Windows

หากคุณเห็นหน้าจอสีดำที่มีจุดหมุนเป็นรูปแบบวงกลมเล็กๆ ในช่วงเริ่มต้นระบบ มักหมายความว่าการอัปเดตกำลังจะเสร็จสิ้น ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องทำอะไร ให้รออย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้าจุดเหล่านี้ยังคงอยู่บนหน้าจอหลังจากการปรับปรุงนานเกินไป คุณอาจมีการ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันไม่ได้หรือไม่ตรงกัน ลองปฏิบัติตามการดำเนินการต่อไปนี้:

การดำเนินการ 1: เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

ตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่บอกว่าคุณอาจต้องเริ่มระบบพีซีของคุณคือ ถ้าฮาร์ดไดรฟ์ไม่มีการทำงาน ถ้าไฟแสดงสถานะติดบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ให้ลองเริ่มระบบใหม่

การดำเนินการ 2: ถอดสายอุปกรณ์ USB ที่ไม่จำเป็น

การดำเนินการ 3: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดกราฟิกของคุณใหม่ 

 1. เริ่มระบบพีซีของคุณในเซฟโหมด เรียนรู้วิธีการ
 2. เลือกกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยาย การ์ดแสดงผล
 4. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่การ์ดแสดงผล แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง 
 5. คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่า คุณกำลังจะถอนการติดตั้งอุปกรณ์ออกจากระบบของคุณ หากตัวเลือก ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม จากนั้น เลือก ตกลง
 6. เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

การดำเนินการ 4: ดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ถ้าคุณลองเริ่มระบบใหม่หลายครั้งไม่สำเร็จ ให้พิจารณาการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows 10 โดยใช้เครื่องมือการสร้างสื่อ เรียนรู้วิธีการ

หากเกิดหน้าจอว่างเปล่าหรือหน้าจอสีดำระหว่างการติดตั้งหรืออัปเกรด อาจมีปัญหากับโปรแกรมควบคุม และคุณอาจไม่สามารถเรียกคืนโปรแกรมควบคุมเวอร์ชันเดิมได้ คุณอาจต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมวิดีโอจากผู้ผลิตพีซีของคุณ

ลองใช้ลำดับแป้น Windows เพื่อให้หน้าจอกลับมาทำงาน หากคุณต่อแป้นพิมพ์อยู่ ให้กดแป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Shift + B หากคุณใช้แท็บเล็ต ให้กดปุ่มเพิ่มและปุ่มลดระดับเสียง พร้อมกัน สามครั้งภายใน 2 วินาที ถ้า Windows ตอบสนอง จะมีเสียงดังบีพสั้นๆ และหน้าจอจะกะพริบหรือลดความสว่างขณะที่ Windows พยายามรีเฟรชหน้าจอ

หากคุณใช้ Windows 10 และพยายามอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด คุณอาจต้องย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้านี้จนกว่าโปรแกรมควบคุมรุ่นที่ใหม่กว่าจะพร้อมใช้งาน

 1. เริ่มพีซีของคุณในเซฟโหมดเรียนรู้วิธีการ
 2. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก ตั้งค่า >อัปเดตและความปลอดภัย>กู้คืน ภายใต้การเริ่มต้นขั้นสูง ให้เลือก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ หลังจากหลายวินาที คุณจะเห็นหน้าจอการกำหนดค่าสีน้ำเงิน เลือก แก้ไขปัญหา>ตัวเลือกขั้นสูง>ย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้า
 

หากคุณกำลังอัปเกรดเป็น Windows 10 เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องย้อนกลับไปเป็น Windows รุ่นก่อนหน้านี้จนกว่าโปรแกรมควบคุมรุ่นที่ใหม่กว่าจะพร้อมใช้งาน

 1. เริ่มระบบพีซีของคุณในเซฟโหมด เรียนรู้วิธีการ
 2. เลือก ปุ่ม เริ่ม  แล้วเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย > การกู้คืน
 3. ภายใต้ ปรับกลับเป็น Windows 8.1 ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน