แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Bluetooth ใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หากคุณพยายามที่จะ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth แต่ประสบปัญหา ต่อไปนี้คือขั้นตอนแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ควรลองเป็นอันดับแรก


เมื่อ Bluetooth ไม่ทำงานหรือไม่มีไอคอน Bluetooth


หาก Bluetooth ไม่ทำงานหลังจากทำตามขั้นตอนในส่วนแรก คุณอาจกำลังพบปัญหาทั่วไปอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ไม่มีไอคอน Bluetooth หรือไม่สามารถเปิดหรือปิด Bluetooth ได้ 
  • Bluetooth ไม่ทำงานหลังจากติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Windows 10
  • Bluetooth ไม่ทำงานหลังจากปรับรุ่นจาก Windows 8.1 หรือ Windows 7 เป็น Windows 10
  • Bluetooth ไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักแสดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์

ถ้าสถานการณ์เหล่านี้คล้ายคลึงกับปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมสำหรับ Bluetooth


หากคุณสามารถเปิด Bluetooth ได้ แต่มีปัญหาในการจับคู่หรือใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับ Bluetooth ให้ดูคำแนะนำด้านล่าง ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับ Bluetooth

นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอุปกรณ์ Bluetooth นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่คุณมีปัญหากำลังทำงานอยู่ ผู้ผลิตอุปกรณ์มักมีข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยละเอียด 
 

หากคุณลองทำขั้นตอนในบทความนี้แล้วหรือไม่เห็นวิธีแก้ไขปัญหา ให้ใช้ ฮับคำติชม Windows เพื่อส่งบัก วิธีนี้ช่วยให้ Microsoft ระบุสาเหตุหลักของปัญหานี้ได้

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำหรือขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณกำลังดำเนินการเมื่อเกิดบักขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ Bluetooth หลังการอัปเดต Windows หรือเปลี่ยนเวอร์ชันของ Windows ให้ระบุถึงข้อมูลนี้ด้วย

เปิดฮับคำติชม