รับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

Windows จะเลือกการตั้งค่าการแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับพีซีของคุณ โดยพิจารณาจากจอภาพของคุณ ถ้าคุณต้องการปรับการตั้งค่าการแสดงผล หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและคุณต้องการคืนค่ากลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถลองดำเนินการได้ดังนี้

การตั้งค่าจอภาพของคุณให้เป็นความละเอียดดั้งเดิม
ควรตั้งค่าจอภาพของคุณให้มีความละเอียดตามที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับแสดงผล (เรียกว่า ความละเอียดดั้งเดิม) เมื่อต้องการดูความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพของคุณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผลใน 'การตั้งค่าพีซี'

  1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
  2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล
  3. แตะหรือคลิกแถบเลื่อนความละเอียด แล้วลากจนกว่าคุณจะเจอความละเอียดที่ระบุว่า (แนะนำ) นั่นเป็นความละเอียดดั้งเดิมสำหรับจอภาพของคุณ โดยปกติจะเป็นความละเอียดสูงสุดที่จอภาพของคุณสามารถรองรับได้
  4. แตะหรือคลิก นำไปใช้

จอภาพสามารถรองรับความละเอียดที่ต่ำกว่าความละเอียดดั้งเดิมได้ แต่ข้อความจะมีลักษณะไม่คมชัด และการแสดงผลอาจมีขนาดเล็ก อยู่กึ่งกลางหน้าจอ มีขอบสีดำ หรือถูกยืด

ความละเอียดของหน้าจอที่แนะนำ


ขนาดของจอภาพความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)
หน้าจออัตราส่วนมาตรฐาน 19 นิ้ว1280 × 1024
หน้าจออัตราส่วนมาตรฐาน 20 นิ้ว
1600 × 1200
จอภาพแบบจอกว้าง 20 ถึง 22 นิ้ว
1680 × 1050
จอภาพแบบจอกว้าง 24 นิ้ว
1920 × 1200

ขนาดหน้าจอของแล็ปท็อปความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)
หน้าจอของแล็ปท็อปอัตราส่วนมาตรฐาน 13 ถึง 15 นิ้ว
1400 × 1050
หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 13 ถึง 15 นิ้ว
1280 × 800
หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 17 นิ้ว
1680 × 1050
หน้าจอของแท็บเล็ต
1360 × 768