การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมใน Windows 8.1

Windows มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก เช่น เครื่องพิมพ์ จอแสดงผล แป้นพิมพ์ และทีวี โปรแกรมควบคุมคือซอฟต์แวร์ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงานร่วมกับพีซีของคุณ อุปกรณ์ทุกรายการจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อให้สามารถทำงานกับพีซีของคุณได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับพีซี จากนั้นอุปกรณ์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ

Windows ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้อีกด้วย โดยอาจรวมถึงแอปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สร้างขึ้นเพื่อให้ไปพร้อมกับอุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และหมายเลขรุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

โปรแกรมควบคุมจะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว Windows สามารถอัปเดตโปรแกรมควบคุมได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่อัปเดตแล้วด้วยตนเองก็ได้ สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมั่นใจในโปรแกรมควบคุมที่อัปเดตที่คุณทำการติดตั้ง Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบโปรแกรมควบคุมที่น่าสงสัยหรือไม่ปลอดภัยซึ่งคุณไม่ควรทำการติดตั้ง

รับโปรแกรมควบคุมและซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง
การแจ้งให้ทราบบอกคุณเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ไม่ปลอดภัย


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15046 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม