การทำให้โปรแกรมเก่าทำงานได้กับ Windows รุ่นนี้

โปรแกรมส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้จะทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ แต่โปรแกรมที่เก่ากว่าบางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือทำงานไม่ได้เลย คุณสามารถเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' กับโปรแกรมส่วนใหญ่เพื่อช่วยในการตรวจหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่พบทั่วไป


เรียกใช้ตัวแก้ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม

 1. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เรีกยใช้งานโปรแกรม
 2. เลือก เรียกใช้โปรแกรมที่สร้างมาเพื่อ Windows รุ่นก่อนหน้า จากนั้นเลือก ถัดไป
 3. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการแก้ไข หากคุณไม่เห็นโปรแกรมในรายการ ให้เลือก ไม่อยู่ในรายการ
 4. เลือก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำในตัวแก้ไขปัญหา

ถ้าตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ด้วยตนเอง

เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้กับแอปที่มาพร้อม Windows หรือแอปที่คุณรับมาจาก Windows Store

 1. ในกล่องค้นหา พิมพ์ชื่อของโปรแกรม คลิกขวาผลลัพธ์การค้นหา และเลือก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์
 2. คลิกขวาไอคอนโปรแกรม เลือก คุณสมบัติ จากนั้นเลือกแท็บ ความเข้ากันได้
 3. เลือกการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในตารางข้างล่าง)
 4. หากคุณต้องการนำการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมนั้นไปใช้กับทุกบัญชีบนพีซี ให้เลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคน
 5. ????????????????????????
    ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือกตกลง

การตั้งค่าคำอธิบาย
โหมดที่เข้ากันได้ เรียกใช้โปรแกรมโดยใช้การตั้งค่าจาก Windows รุ่นก่อนหน้า ลองใช้การตั้งค่านี้ ถ้าคุณทราบว่าโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับ (หรือออกแบบมาให้ทำงานใน) Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ
โหมดสีที่ลดปริมาณสีลง ใช้ชุดสีแบบจำกัดในโปรแกรม โปรแกรมรุ่นก่อนหน้าบางโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้กับสีได้เพียงไม่กี่สี
เรียกใช้ด้วยความละเอียดของหน้าจอ 640 x 480 แนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้ ถ้ากราฟิกของโปรแกรมนั้นมีลักษณะเป็นหยักหรือแสดงอย่างไม่ถูกต้อง
ปิดใช้งานการปรับขนาดการแสดงเมื่อใช้การตั้งค่า DPI แบบละเอียดปิดการปรับขนาดอัตโนมัติของโปรแกรม ถ้าใช้แบบอักษรขนาดใหญ่ ลองใช้การตั้งค่านี้ ถ้าแบบอักษรขนาดใหญ่รบกวนการปรากฏของโปรแกรม
เปิดใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อทำงานกับไฟล์ OneDriveลองใช้การตั้งค่านี้ถ้าโปรแกรมไม่เห็นหรือเปิดไฟล์บน OneDrive ไม่ได้ หมายเหตุ: กรณีที่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานานและไม่มีแถบความคืบหน้าที่แสดงการดาวน์โหลด
เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแลโปรแกรมบางโปรแกรมต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้พีซีในฐานะผู้ดูแล ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคนให้คุณเลือกการตั้งค่าที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทุกคน


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15078 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม