การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (หน้าจอสีน้ำเงิน) จากการหยุดทำงานใน Windows 7

นำไปใช้กับ: Windows 7

ข้อผิดพลาดจากการหยุดทำงาน (บางครั้งก็เรียกว่าข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงินหรือสีดำ) สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีปัญหาร้ายแรงที่ทำให้ Windows 7  ปิดเครื่องหรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยไม่คาดคิด

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และยากต่อการแก้ไข เครื่องมือและวิธีต่อไปนี้สามารถช่วยให้ Windows กลับสู่สภาพเดิม และใช้งานได้อีกครั้ง

หากคุณสามารถเริ่มต้น Windows

เครื่องมือและวิธีเหล่านี้สามารถช่วยคุณคืนค่าระบบของคุณให้กลับสู่สถานะก่อนหน้า และช่วยให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดหากคุณไม่สามารถเริ่ม Windows ได้เลย

เครื่องมือต่อไปนี้สามารถช่วยคุณถอนการติดตั้ง หรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ ซ่อมแซมไฟล์เริ่มต้นระบบของ Windows และคืนค่าระบบของคุณจากการสำรองข้อมูลก่อนหน้า หากคำแนะนำเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถติดตั้ง Windows 7อีกครั้งได้

เครื่องมือหลายตัวต่อไปนี้อยู่บนเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบ เมนูนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วบนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ และยังอยู่ใน Windows 7 สื่อการติดตั้งด้วย

เมื่อพยายามกู้คืน Windows ให้ทำดังนี้
  • หากคุณใช้แท็บเล็ตพีซีหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีหน้าจอสัมผัส คุณอาจต้องเสียบแป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อใช้การซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบและเครื่องมืออื่นๆ ในเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบ ดู ตัวเลือกการกู้คืนระบบใน Windows 7 มีอะไรบ้าง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • หาก Windows 7 ติดตั้งมาล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีตัวเลือกการกู้คืนอื่นมาให้ด้วย ให้ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม