การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงินใน Windows

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

ข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงิน (บางครั้งก็เรียกว่าข้อผิดพลาดหน้าจอสีดำหรือข้อผิดพลาดรหัส STOP) สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีปัญหาร้ายแรงที่ทำให้ Windows ปิดเครื่องหรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยไม่คาดคิด คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่า "Windows ถูกปิดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ"

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจมีสาเหตุจากปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ถ้าคุณเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ลงในพีซีของคุณก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงิน ให้ปิดเครื่องพีซี ถอดฮาร์ดแวร์นั้นออก แล้วลองเริ่มต้นระบบใหม่ หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเริ่มระบบใหม่ คุณสามารถเริ่มพีซีของคุณในเซฟโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows (ที่มีเซฟโหมด)

คุณยังสามารถลองรับ การอัปเดตล่าสุดกับ Windows Update ความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นๆ หรือคืนค่า Windows ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้

การรับการปรับปรุงล่าสุด

ใน Windows 7

คลิกปุ่มเริ่ม
รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Update

ใน Windows 8 และ Windows 8.1

 1. ปัดเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิกที่ การปรับปรุงและการกู้คืน จากนั้นแตะหรือคลิกที่ Windows Update
 3. แตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ
 4. ถ้า Windows พบการปรับปรุง ให้แตะหรือคลิก ติดตั้งการปรับปรุง 
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
    ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

อ่าน และยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น หากการปรับปรุงกำหนดไว้ Windows Update จะบอกให้คุณทราบว่าติดตั้งการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

การรับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นๆ

หากวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา คุณสามารถรับความช่วยเหลือจาก ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft และชุมชน Microsoft ได้ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft มอบความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Windows รุ่นต่างๆ หน้าชุมชน Microsoft ใน กระดานสนทนา Windows มีวิธีแก้ไขปัญหาจากบุคคลอื่นที่เคยมีปัญหาคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นกับพีซีของตนเอง

ถ้าพีซีของคุณมาพร้อมกับ Windows ซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว โปรดติดต่อผู้ผลิตพีซี

การคืนค่า Windows กลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้

คุณสามารถคืนค่า Windows กลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งเรียกว่าจุดคืนค่า การคืนค่าระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจเอาแอปและโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ออก

หากคุณประสบปัญหาในการเริ่มต้น (เริ่มต้นระบบ) พีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่า Windows ใน Windows Recovery Environment ได้ ดูที่ การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows (ที่มีเซฟโหมด) เพื่อดูคำแนะนำ

 ใน Windows 7

 1. ปัดเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา)
 2. ใส่คำว่า แผงควบคุม ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม
 3. ใส่คำว่า การกู้คืน ในกล่องค้นหาของ แผงควบคุม แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
 4. แตะหรือคลิก เปิดการคืนค่าระบบ แล้วทำตามคำแนะนำ