การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows (ที่มีเซฟโหมด)

คุณสามารถเริ่มการทำงาน Windows ในโหมดต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาขั้นสูงเพื่อช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพีซีของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows

รับการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows ในการตั้งค่าพีซี

 1. ปัดเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. ใต้ การตั้งค่าพีซี ให้แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
 3. ใต้ การเริ่มต้นขั้นสูง ให้แตะหรือคลิก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้
 4. เมื่อพีซีของคุณเริ่มการทำงานใหม่ บนหน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง
 5. แตะหรือคลิก การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ แล้วเลือก รีสตาร์ต
 6. ในหน้าจอ การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ ให้เลือกการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบที่คุณต้องการ
 7. ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแล

รับการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ Windows ใน Windows Recovery Environment

หากคุณไม่สามารถเริ่มทำงานพีซีของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเข้าถึง Windows Recovery Environment คุณจะต้องเสียบแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้สำเร็จ

 1. ทำสิ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสื่อการติดตั้งหรือไม่ (เช่น ดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์)
  • หากคุณมีสื่อการติดตั้งสำหรับ Windows 8.1 ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากสื่อการติดตั้ง ใส่แผ่นดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ถ้าคุณเห็นข้อความบอกให้คุณ “กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากดีวีดี” ให้ทำตามนั้น หากคุณไม่เห็นข้อความ คุณอาจต้องเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบในการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยให้เริ่มจากดีวีดีหรือ USB ก่อน เมื่อคุณดูหน้า ติดตั้ง Windows ให้แตะหรือคลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเริ่ม Windows Recovery Environment
  • หากคุณไม่มีสื่อการติดตั้ง ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์สามครั้ง วิธีนี้จะเริ่ม Windows Recovery Environment
 2. ใน Windows Recovery Environment บน เลือกหน้าจอตัวเลือก ให้แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา
 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ หากคุณไม่เห็น การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ แตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ
 4. แตะหรือคลิก รีสตาร์ต แล้วรอสักครู่ขณะคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ต
 5. บนหน้าจอ การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ เลือกตัวเลือกนี้
 6. ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ

ตัวเลือกบางตัว เช่น เซฟโหมดจะเริ่ม Windows ในสถานะที่จำกัด ซึ่งทำให้มีเฉพาะโปรแกรมที่สำคัญเพียงไม่กี่โปรแกรมเท่านั้นที่จะเริ่มการทำงาน ตัวเลือกอื่นๆ จะเริ่มการทำงานของ Windows ด้วยคุณลักษณะขั้นสูง (โดยทั่วไปจะใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ เว็บไซต์ Microsoft TechNet สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

เปิดใช้งานการดีบัก
เปิดใช้งานการบันทึกการบูต
เปิดใช้งานโหมดวิดีโอความละเอียดต่ำ (640x480)
เปิดใช้งานเซฟโหมด
ปิดใช้งานการบังคับใช้ลายเซ็นของโปรแกรมควบคุม
ปิดใช้งานการเปิดใช้โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ตั้งแต่แรก
ปิดใช้งานการเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อระบบล้มเหลว
Directory Services Restore Mode
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17076 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม