การเรียกข้อมูลไฟล์จากโฟลเดอร์ Windows.old

ถ้าคุณเลือก “ไม่ต้องเก็บสิ่งใดไว้” เมื่อคุณอัปเกรดเป็น Windows 8.1 หรือถ้าคุณรีเซ็ต รีเฟรช หรือติดตั้ง Windows ใหม่ ไฟล์ส่วนบุคคลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์Windows.old ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 28 วัน (เว้นแต่คุณจะฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ก่อนติดตั้ง) ถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องการไฟล์เหล่านั้นกลับคืนบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปกติแล้วคุณจะสามารถเรียกแฟ้มเหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์นี้

เมื่อต้องการเรียกข้อมูลไฟล์

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา
 2. ใส่คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก คอมพิวเตอร์ ในผลลัพธ์การค้นหา
 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ซึ่งติดตั้ง Windows (โดยทั่วไปคือไดรฟ์ C:)
 4. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Windows.old
 5. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Users (ผู้ใช้)
 6. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 7. เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ซึ่งคุณต้องการเรียกข้อมูล
 8. คัดลอกและวางไฟล์ที่คุณต้องการจากแต่ละโฟลเดอร์ลงในโฟลเดอร์ซึ่งอยู่ใน Windows 8.1
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-7 สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีในพีซีของคุณคุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17125 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม