วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7

การกระจัดกระจายของไฟล์ทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณทำงานหนักขึ้นและสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงได้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์สามารถเกิดการกระจายของข้อมูลได้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ใน Windows ช่วยจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจาย เพื่อให้ดิสก์และไดรฟ์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จะทำงานตามกำหนดเวลา แต่คุณยังสามารถวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลในดิสก์และไดรฟ์ของคุณด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการจัดเรียงฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 1. เปิดตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ โดยคลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  พิมพ์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ในรายการผลลัพธ์
 2. ใต้ สถานะปัจจุบัน เลือกดิสก์ที่คุณต้องการจัดเรียง
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า จำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์หรือไม่ ให้คลิก วิเคราะห์ดิสก์
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

  เมื่อ Windows เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ดิสก์ คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การกระจัดกระจายข้อมูลบนดิสก์ได้ในคอลัมน์ เรียกใช้ครั้งล่าสุด หากมีมากกว่า 10% แสดงว่าคุณควรจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
 4. คลิก จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ 
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
   ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

การปรับไดรฟ์ให้เหมาะสมที่สุดอาจใช้เวลาหลายนาทีจนถึงสองสามชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์และระดับการปรับที่จำเป็น คุณยังคงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างกระบวนการจัดเรียงข้อมูลได้