โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1

Windows 10


 

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มพีซีบนเครือข่ายภายในบ้านที่สามารถใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้โฮมกรุ๊ปช่วยเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปัน คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณได้

คุณสามารถป้องกันโฮมกรุ๊ปด้วยการใช้รหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่คุณใช้ร่วมกันได้ เว้นแต่คุณจะให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณได้เลือกไลบรารี (เช่น My Pictures หรือ My Documents) ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์เฉพาะเหล่านั้นไม่ให้มีการใช้ร่วมกันได้ และคุณสามารถใช้ไลบรารีร่วมกันเพิ่มเติมในภายหลังได้

โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานในWindows 7,Windows 8.1, Windows RT ๘.๑และWindows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าว ในWindows 7   Starter และWindows 7   Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปแต่คุณไม่สามารถสร้างได้

สร้างโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก สร้างโฮมกรุ๊ป > ถัดไป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป
 4. รหัสผ่านจะปรากฏขึ้น—พิมพ์หรือเขียนลง คุณจะต้องใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเพิ่มพีซีเครื่องอื่นลงในโฮมกรุ๊ปของคุณ
 5. เลือก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณสร้างโฮมกรุ๊ปพีซีเครื่องอื่นที่ใช้ Windows 7, Windows 8.1, Windows RT ๘.๑หรือ Windows 7บนเครือข่ายของคุณสามารถเข้าร่วมได้

การเพิ่มพีซีเครื่องอื่นของคุณในโฮมกรุ๊ป

หลังจากบุคคลใดบนเครือข่ายของคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ขั้นต่อไปคือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนั้น คุณต้องมีรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากสมาชิกในโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นบัญชี Guest จะเป็นของโฮมกรุ๊ป โดยแต่ละคนจะควบคุมการเข้าถึงไลบรารีของตนเอง

เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนพีซีที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ > ถัดไป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป
 4. พิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ปลงในกล่อง จากนั้นเลือก ถัดไป
 5. เลือก เสร็จสิ้น

การค้นหาแฟ้มในโฮมกรุ๊ป

พีซีที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปของคุณจะปรากฏใน File Explorer

เมื่อต้องการเข้าถึงไลบรารีที่ใช้ร่วมกันบนพีซีอื่นๆ ในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด File Explorer โดยพิมพ์ file explorer ในกล่องค้นหาในแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer
 2. ใต้ โฮมกรุ๊ป ให้เลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง
 3. ในรายการไฟล์ ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
 

การใช้ไลบรารีและอุปกรณ์ร่วมกัน หรือหยุดการใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปได้ ไลบรารีจะถูกใช้ร่วมกับสิทธิ์ในการ อ่าน ตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นสามารถดูหรือฟังสิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีได้ แต่จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในไลบรารี คุณสามารถปรับระดับสิทธิ์ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถแยกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงออกจากการใช้ร่วมกันได้

เฉพาะบุคคลที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปเท่านั้นที่สามารถเห็นไลบรารีและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกที่จะใช้ไลบรารี อุปกรณ์ หรือไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในโฮมกรุ๊ปของคุณหรือกับทุกคนได้

เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์และทั้งไลบรารีร่วมกัน

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังแชร์ด้วยโฮมกรุ๊ป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป> เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกัน

 1. เปิด File Explorer โดยพิมพ์ file explorer ในกล่องค้นหาในแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer
 2. เลือกรายการ แล้วเลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน
 3. เลือกตัวเลือกในกลุ่ม ใช้ร่วมกับ ตัวเลือก ใช้ร่วมกับ จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ และชนิดของเครือข่ายเป็นแบบใด
  • เมื่อต้องการใช้รายการร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เลือกบัญชีของบุคคลดังกล่าว
  • เมื่อต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกของ โฮมกรุ๊ป (เลือกไลบราลีที่ต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทุกคนในโฮมกรุ๊ปของคุณโดยเปิดโฮมกรุ๊ป)
  • เมื่อต้องการป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ให้ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้เลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วเลือก หยุดการใช้ร่วมกัน
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้เลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป (ดู) หรือ โฮมกรุ๊ป (ดูและแก้ไข)
  • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งร่วมกัน เช่น ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ระบบ ให้ใช้ตัวเลือก การใช้ร่วมกันขั้นสูง

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB สามารถใช้ร่วมกันได้ในโฮมกรุ๊ป หลังจากที่เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ผ่านกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ในทุกๆ โปรแกรมได้ เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีของคุณ

เมื่อต้องการใช้หรือหยุดใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังแชร์ด้วยโฮมกรุ๊ป
 3. ถัดจาก เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ เลือก ใช้ร่วมกัน หรือ ไม่ใช้ร่วมกัน (วิธีนี้จะถูกตั้งค่า ใช้ร่วมกัน ตามค่าเริ่มต้น)
 4. เลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป

เปิดเมนูเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมที่คุณต้องการใช้พิมพ์ (เช่น Microsoft Word) เลือกเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก พิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปหากจำเป็น

หลังจากที่คุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า รายละเอียด
เปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังแชร์ด้วยโฮมกรุ๊ป เลือกไลบรารี เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป
อนุญาตให้อุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายนี้ เช่น ทีวีและเครื่องเล่นเกม เล่นเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันของฉันได้

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อใช้เนื้อหาร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพด้วยกรอบรูปดิจิทัล หรือแบ่งปันเพลงด้วยตัวเล่นสื่อบนเครือข่าย

ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ดูรหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ ถ้ามีบุคคลอื่นต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้รหัสผ่านนี้กับบุคคลเหล่านั้น
เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ พีซีเครื่องอื่นทุกเครื่องในโฮมกรุ๊ปของคุณจะต้องพิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
ออกจากโฮมกรุ๊ป ออกจากโฮมกรุ๊ปของคุณ คุณไม่สามารถลบโฮมกรุ๊ปได้ แต่ถ้าทุกคนออกจากโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปนั้นจะหายไป จากนั้นคุณสามารถตั้งโฮมกรุ๊ปใหม่ได้ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง เปลี่ยนการค้นพบเครือข่าย การใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การเชื่อมต่อโฮมกรุ๊ป และตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูง
เริ่มตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป แก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป