เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวของคุณ

  1. เลือกปุ่ม เริ่ม

    ไอคอนโลโก้ Windows
    จากนั้นเลือก การตั้งค่า > บัญชี > ข้อมูลของคุณ

  2. ในส่วน สร้างรูปภาพของคุณ เลือก เรียกดูหนึ่งรายการ หรือ หากอุปกรณ์ของคุณมีกล้อง เลือก กล้อง และปลดปล่อยความเป็นศิลปินในตัวของคุณในฐานะช่างภาพบุคคล

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17152 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม