ปกป้องพีซีของคุณ

Windows 10ปลอดภัยมากกว่า ด้วย Windows Defender และไฟร์วอลล์ Windows

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Windows 10 เป็นครั้งแรก Windows Defender จะทำงานเพื่อช่วยปกป้องพีซีของคุณ โดยทำการสแกนหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นที่ต้องการ

Windows Defender จะใช้การป้องกันในเวลาจริงในการสแกนทุกอย่างที่คุณดาวน์โหลดหรือเรียกใช้งานบนพีซี

ภาพหน้าจอของ Windows Defender

หากต้องการสแกนเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นคลิกขวา (หรือกดค้าง) และเลือก การสแกน ด้วย Windows Defender หาก Windows Defender พบสิ่งที่เป็นอันตราย ระบบจะแจ้งให้คุณทราบในแอป และแนะนำสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องพีซีของคุณให้ปลอดภัยต่อไป

ไฟร์วอลล์ Windows จะกรองข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาในพีซีของคุณ เพื่อบล็อกโปรแกรมที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย เมื่อต้องการปิดใช้งาน:

 1. เลือกปุ่มเริ่มต้น

  ไอคอนโลโก้ Windows
  จากนั้นเลือกระบบ Windows > แผงควบคุม

 2. เลือก ระบบและความปลอดภัย > ไฟร์วอลล์ Windows > เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows > เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า > ตกลง

เมื่อต้องการปิดการป้องกันในเวลาจริงชั่วคราว:

 1. เลือกปุ่มเริ่ม

  ไอคอนโลโก้ Windows
  จากนั้นเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Defender

 2. ปิดการป้องกันในเวลาจริง:

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Defender และการตั้งค่า โปรดดู เริ่มต้นใช้งานด่วน: Windows Defender (เฉพาะ PDF ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17187 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 14

คำติชม