สร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

ถ้าคุณมีปัญหากับพีซีที่ใช้งาน Windows ของคุณ ไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ แม้ว่าพีซีของคุณจะไม่เริ่มระบบ

พีซีของคุณอาจมาพร้อมกับอิมเมจการกู้คืนที่ใช้สำหรับรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ อิมเมจการกู้คืนจะเก็บอยู่ในพาร์ติชันการกู้คืนโดยเฉพาะในพีซีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด 3 ถึง 6 กิกะไบต์ เมื่อต้องการประหยัดเนื้อที่ในพีซีของคุณ คุณสามารถลบอิมเมจการกู้คืนออกจากพีซีและใช้ไดรฟ์การกู้คืนแทนได้ Windows 8.1 มีเครื่องมือแบบในตัวเพื่อใช้ในการสร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน Windows จะแสดงขนาดของพาร์ติชันการกู้คืนให้คุณทราบ และคุณจะต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดดังกล่าว

วิธีสร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)
 2. ป้อนคำว่า ไดรฟ์การกู้คืน ในกล่องค้นหา แล้วเลือก สร้างไดรฟ์การกู้คืน
 3. หลังจากเปิดเครื่องมือไดรฟ์การกู้คืน ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย คัดลอกพาร์ติชันการกู้คืนจากพีซีไปยังไดรฟ์การกู้คืน ถูกเลือกอยู่ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป
 4. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์กับพีซี โดยจะต้องให้มีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้บนหน้าจอเป็นอย่างน้อย
 5. เลือกไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้สำหรับไดรฟ์การกู้คืนของคุณ จากนั้นเลือก ถัดไป
 6. เลือก สร้าง อิมเมจการกู้คืนและเครื่องมือการกู้คืนที่จำเป็นจะถูกคัดลอกไปที่ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักครู่โดยจะขึ้นกับพีซีของคุณและขนาดของอิมเมจการกู้คืน
 7. เมื่อการดำเนินการนี้เสร็จ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • ถ้าคุณต้องการเก็บพาร์ติชันการกู้คืนไว้ในพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น
   • ถ้าคุณต้องการเอาพาร์ติชันการกู้คืนออกจากพีซีและเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ ให้เลือก ลบพาร์ติชันการกู้คืน เลือก ลบ การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มเนื้อที่ดิสก์จากที่ถูกใช้สำหรับเก็บอิมเมจการกู้คืน เมื่อเสร็จสิ้นการเอาออก ให้เลือก เสร็จสิ้น
 8. ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออก นี่เป็นไดรฟ์การกู้คืนWindows 8.1 ของคุณแล้ว และจะต้องใช้ถ้าคุณจำเป็นต้องรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ โปรดเก็บไดรฟ์การกู้คืนไว้ในที่ปลอดภัยและห้ามใช้จัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลอื่นๆ