ดูและลบประวัติการเรียกดูของคุณใน Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 เพิ่มเติม

ประวัติการเรียกดูของคุณคือ ข้อมูลที่ Internet Explorer เก็บไว้ในพีซีในขณะที่คุณท่องเว็บ เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ประวัติการเรียกดูนี้จะรวมถึงข้อมูลที่คุณใส่ลงในฟอร์ม รหัสผ่าน และไซต์ที่คุณเยี่ยมชมด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังใช้พีซีที่ใช้ร่วมกันหรือพีซีสาธารณะ คุณอาจไม่ต้องการให้ Internet Explorer บันทึกประวัติของคุณ

การดูประวัติการเรียกดูและลบบางไซต์

เมื่อดูประวัติการเรียกดู คุณสามารถเลือกที่จะลบบางไซต์ได้ หรือกลับไปยังเว็บเพจที่คุณเคยเยี่ยมชมแล้ว

  1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่มรายการโปรด
  2. เลือกแท็บประวัติ แล้วเลือกรูปแบบการดูประวัติที่คุณต้องการด้วยการเลือกตัวกรองจากเมนู เมื่อต้องการลบบางไซต์ ให้คลิกขวาที่ไซต์จากรายการใดๆ ดังกล่าว แล้วเลือก ลบ หรือย้อนกลับไปที่เพจใดเพจหนึ่งด้วยการเลือกไซต์ใดก็ได้ในรายการ

การลบประวัติการเรียกดูของคุณ

การลบประวัติการเรียกดูบ่อยๆ จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้พีซีร่วมกันหรือใช้พีซีสาธารณะ


อะไรบ้างที่จะถูกลบเมื่อคุณลบประวัติการเรียกดูของคุณ

ชนิดของข้อมูล สิ่งที่ถูกลบ เวอร์ชัน Internet Explorer

ประวัติการเรียกดู

รายชื่อไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

ทั้งหมด

รูปที่แคช ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว

สำเนาของเพจ รูป และเนื้อหาสื่ออื่นๆ ที่เก็บอยู่ในพีซีของคุณ เบราว์เซอร์ใช้สำเนาเหล่านี้เพื่อช่วยในการโหลดเนื้อหาได้เร็วขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์เหล่านั้นในครั้งต่อไป

ทั้งหมด

คุกกี้

ข้อมูลที่ไซต์เก็บไว้ในพีซีของคุณเพื่อให้สามารถจดจำการกำหนดลักษณะของคุณได้ เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ทั้งหมด

ประวัติการดาวน์โหลด

รายชื่อไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ การดำเนินการนี้จะลบเพียงแค่รายชื่อ แต่ไม่ลบไฟล์จริงที่คุณดาวน์โหลดมา

Internet Explorer 11 และ Internet Explorer 10 เท่านั้น

ข้อมูลฟอร์ม

ข้อมูลที่คุณป้อนลงในแบบฟอร์มต่างๆ เช่น อีเมลหรือที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ

ทั้งหมด

รหัสผ่าน

รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้สำหรับไซต์

ทั้งหมด

ข้อมูลการป้องกันการติดตาม, การกรอง ActiveX และ ไม่ต้องติดตาม

เว็บไซต์ที่คุณไม่รวมไว้ในการกรอง ActiveX และข้อมูลที่เบราว์เซอร์ใช้ในการตรวจสอบการติดตาม

ทั้งหมด

รายการโปรด

รายชื่อไซต์ที่คุณบันทึกเป็นรายการโปรด อย่าลบรายการโปรดหากคุณต้องการเอาออกเป็นบางไซต์เท่านั้น การกระทำดังกล่าวจะลบไซต์ที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข้อมูลการกรองแบบ InPrivate

ข้อมูลที่บันทึกไว้โดยการกรองแบบ InPrivate เพื่อใช้ในการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งของไซต์อาจแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณโดยอัตโนมัติ

สำหรับ Internet Explorer 9 และ Internet Explorer 8 เท่านั้น