การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Internet Explorer

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากมายเพื่อกำหนดประสบการณ์การเรียกดูของคุณเองใน Internet Explorer เมื่อต้องการดูการตั้งค่าและตัวเลือกทั้งหมด ให้เปิด Internet Explorer ในเดสก์ท็อป แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต


การรีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อให้กลับไปเป็นสถานะเหมือนตอนที่ติดตั้ง Internet Explorer ในพีซีของคุณเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง โปรดทราบว่าการรีเซ็ต Internet Explorer จะไม่สามารถยกเลิกได้ และการตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะสูญหายไปหลังจากที่รีเซ็ต

  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด. เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บขั้นสูง แล้วเลือก รีเซ็ต
  3. ในกล่องโต้ตอบ รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer แล้วเลือก รีเซ็ต
  4. เมื่อ Internet Explorer นำการตั้งค่าเริ่มต้นมาใช้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ปิด แล้วเลือก ตกลง เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17441 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม