ช่วยปกป้องพีซีของฉันด้วย Windows Defender แบบออฟไลน์

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows Defender แบบออฟไลน์ เป็นเครื่องมือสแกนแบบออฟไลน์ที่มีประสิทธิภาพที่เรียกใช้ได้จากสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ หัวข้อนี้อธิบายการใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์ใน Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 7

ฉันควรใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์เมื่อใด

เรียกใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์หาก

 • ความปลอดภัยของ Windows (เรียกว่าศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows Defender ใน Windows รุ่นก่อนหน้า) ตรวจพบรูทคิทหรือมัลแวร์แบบฝังแน่นอื่นๆ บนพีซีของคุณ และแจ้งเตือนให้คุณใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์ คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าพบมัลแวร์บนอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อความในความปลอดภัยของ Windows แจ้งคุณว่าจำเป็นต้องล้างข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณสงสัยว่าพีซีมีมัลแวร์ที่อาจซ่อนบนพีซีของคุณ แต่ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณไม่พบสิ่งใด ในกรณีนี้ คุณสามารถเริ่มการสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์จากการตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows ได้ ใช้วิธีดังต่อไปนี้
 1. เลือก เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > ความปลอดภัยของ Windows  > การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม
 2. บนหน้าจอการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ในรุ่นปัจจุบันของ Windows 10: ภายใต้ ภัยคุกคามปัจจุบัน เลือก ตัวเลือกการสแกน
  • ใน Windows รุ่นก่อนหน้า: ภายใต้ ระวัติภัยคุกคาม เลือก เรียกใช้การสแกนขั้นสูงใหม่
 3. เลือก การสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์ จากนั้นเลือก สแกนตอนนี้

การสแกนของ Windows Defender แบบออฟไลน์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการเรียกใช้ จากนั้นพีซีของคุณจะเริ่มระบบใหม่

เริ่มสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์
 

ฉันสามารถค้นหาผลลัพธ์การสแกนได้ที่ไหน

เมื่อต้องการดูผลการสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์

 1. เลือก เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > ความปลอดภัยของ Windows  > การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม
 2. บนหน้าจอการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ใน Windows 10 รุ่นปัจจุบัน: ภายใต้ ภัยคุกคามปัจจุบัน เลือก ตัวเลือกการสแกน จากนั้นเลือก ประวัติภัยคุกคาม
  • ใน Windows รุ่นก่อนหน้า: เลือก ประวัติภัยคุกคาม

การใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์บน Windows 7 และ Windows 8.1

หากคุณใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์ บน Windows 7 หรือ Windows 8.1 คุณต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ สี่ขั้นตอนต่อไปนี้
 
 1. ดาวน์โหลด Windows Defender แบบออฟไลน์ แล้วสร้างซีดี ดีวีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์
 2. เริ่มระบบของพีซีใหม่โดยใช้สื่อ Windows Defender แบบออฟไลน์
 3. สแกนพีซีของคุณเพื่อหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่พึงประสงค์
 4. ลบมัลแวร์ที่พบออกจากพีซีของคุณ
Windows Defender แบบออฟไลน์ จะให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับสี่ขั้นตอนดังกล่าว เมื่อคุณใช้เครื่องมือ ถ้าคุณได้รับการแจ้งใน Microsoft Security Essentials หรือศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows Defender ให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Windows Defender แบบออฟไลน์ โปรดทำตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและพีซีของคุณจะไม่ได้รับอันตราย
 
เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน ให้หาซีดี ดีวีดีเปล่า หรือ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ว่างอย่างน้อย 250 เมกะไบต์ แล้วดาวน์โหลดและเรียกใช้เครื่องมือ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยคุณสร้างสื่อแบบถอดได้
 

ดาวน์โหลดรุ่น 32 บิต 

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 64 บิต

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรดาวน์โหลดเวอร์ชันใด ให้ดูที่ พีซีของฉันใช้ Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต