วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ Windows โดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาไฟร์วอลล์ Windows โดยอัตโนมัติ

  • เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด บนหน้านี้
  • คลิกกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก เรียกใช้ หรือ เปิด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ Windows

ดาวน์โหลด
 

  • ไฟร์วอลล์ Windows ไม่ใช่ไฟร์วอลล์ตามค่าเริ่มต้น
  • ไฟร์วอลล์ Windows ไม่เริ่มทำงาน 
  • Windows ไม่สามารถเริ่มไฟร์วอลล์ Windows (ข้อผิดพลาดเฉพาะบริการ 5 (0x5))
  • ความช่วยเหลือจากระยะไกลไม่ทำงานเนื่องจากถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ Windows
  • คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้เนื่องจากการใช้ร่วมกันถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ Windows
  • บริการ BFE หายไป
  • ไฟร์วอลล์ไม่เริ่มทำงาน (รหัสข้อผิดพลาด 80070424)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17613 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม