โฟลเดอร์ใช้เวลานานในการปรับปรุง เมื่อผู้ใช้ Exchange Server 2010 ใช้ Outlook 2003 ทางออนไลน์

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2009942 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Office Outlook 2003

คำติชม