คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (Dlc x none.msp, Osrv x none.msp, Wosrv x none.msp): 13 ธันวาคม 2011

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft SharePoint Server 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนคือวันที่ 13 ธันวาคม 2011

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  • ชนิดเนื้อหาในไลบรารีเอกสารถูกกำหนดอย่างไม่ถูกต้องเป็นNULLหลังจากที่คุณกำหนดแหล่งมาของการเก็บข้อมูลเป็นไลบรารีและโฟลเดอร์ใน SharePoint Server 2010
  • 2596970ชนิดเนื้อหาในไลบรารีเอกสารถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องเป็น NULL หลังจากที่คุณตั้งค่าการเก็บข้อมูลไลบรารีโดยใน SharePoint Server 2010

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้


หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน


หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft SharePoint Server 2010 หรือ Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในบทความนี้


รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม


ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Officeserver2010-kb2597059-fullfile-x64-glb.exe14.0.6114.500017,496,82422-Nov-1115:14

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Dlc-x-none.mspไม่มีข้อมูล3,375,10422-Nov-113:50
Osrv-x-none.mspไม่มีข้อมูล8,173,56822-Nov-113:50
Wosrv-x-none.mspไม่มีข้อมูล8,173,05622-Nov-113:50

Dlc-x-none.msp information

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Auditsettings.aspx14.0.601516,44620-Dec-201016:53
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6114.5000375,61616-Nov-201116:58
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6114.5000375,61616-Nov-201116:58
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6108.5000120,71220-Jul-201113:55
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Jul-201113:55
Microsoft.office.policy.dll14.0.6114.5000879,40016-Nov-201116:58
Microsoft.office.policy.dll14.0.6114.5000879,40016-Nov-201116:58
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6113.5000211,76002-Nov-20110:21
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6108.5000153,48020-Jul-201113:55
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618-May-201117:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91202-Nov-20110:21
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Jul-201113:55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Jul-201113:55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Jul-201113:55
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220-Jul-201113:55

Osrv x none.msp ข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-201116:07
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-201116:07
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Jul-201113:21
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40820-Oct-20106:10
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52020-Jul-201113:21
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,68007-Feb-20117:26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-May-201115:47
Office.odf14.0.6106.50004,297,56808-Jun-20112:41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,44804-Feb-201115:38
Osafehtm.dll14.0.6107.5000122,73629-Jun-201112:02
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-20107:54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Dec-201020:24

Wosrv x none.msp ข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.dll14.0.6112.50001,865,57612-Oct-20118:12
Microsoft.office.server.dll14.0.6112.50001,865,57612-Oct-20118:12
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Aug-201110:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40829-Aug-201110:04
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029-Aug-201110:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,68029-Aug-201110:04
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67229-Aug-201110:03
Office.odf14.0.6106.50004,297,56801-Sep-201117:11
Offxml.dll14.0.6019.1000515,44829-Aug-201114:20
Osafehtm.dll14.0.6107.5000122,73629-Aug-201113:53
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14429-Aug-201113:43
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60029-Aug-201113:44


ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft