วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows 8.1 และ Windows 8
  • Windows 7 และ Windows Vista
  • Windows XP

สำรองรีจิสทรี

สำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8
สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista
สำหรับ Windows XP

คืนค่ารีจิสทรี

สำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8
สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista
สำหรับ Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 322756 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม