แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และการพิมพ์ใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หากคุณพยายามที่จะใช้เครื่องพิมพ์ของคุณและพบปัญหาในการใช้งาน ต่อไปนี้คือขั้นตอนแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ทั่วไปเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี