ซ่อมแซม หรือลบโปรแกรมออกใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

ซ่อมแซมแอปและโปรแกรม

คุณสามารถซ่อมแซมแอปและโปรแกรมบางส่วนได้หากแอปนั้นทำงานไม่ถูกต้อง โปรดทราบว่าคุณจะไม่เห็นตัวเลือกการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสำหรับแอปและโปรแกรมทั้งหมด

 • ตัวเลือกการซ่อมแซมจากหน้าการตั้งค่า
  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > แอป > แอปและฟีเจอร์ หรือเพียงแค่คลิกลิงก์ทางลัดที่ด้านล่างของบทความนี้
  • เลือกแอปที่คุณต้องการแก้ไข
  • เลือกลิงก์ ตัวเลือกขั้นสูง ภายใต้ชื่อของแอป (แอปบางรายการไม่มีตัวเลือกนี้) บนหน้าที่เปิดขึ้น ให้เลือก ซ่อมแซม ถ้ามี หากไม่มีให้บริการหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เลือก รีเซ็ต
 • ตัวเลือกการซ่อมแซมจากแผงควบคุม
  • ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ แผงควบคุม และเลือกจากผลลัพธ์
  • เลือก โปรแกรม โปรแกรมและคุณลักษณะ
  • คลิกขวาโปรแกรมที่คุณต้องการแก้ไขและเลือก ซ่อมแซม หรือหากไม่มีให้บริการ ให้เลือก เปลี่ยนแปลง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติม ให้ดู ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

ถอนการติดตั้งหรือเอาแอปและโปรแกรมออก

มีหลายวิธีในการเอาแอปและโปรแกรมออก ดังนั้นหากคุณไม่พบแอปที่คุณกำลังมองหา คุณสามารถลองดูที่ตำแหน่งอื่น โปรดทราบว่าแอปและโปรแกรมบางส่วนมีอยู่ภายใน Windows และไม่สามารถถอนการติดตั้ง

 • ถอนการติดตั้งจากเมนูเริ่มต้น
  •  เลือกปุ่ม เริ่มต้น  และมองหาแอปหรือโปรแกรมในรายการที่แสดง
  • กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่แอปดังกล่าว แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง
 • ถอนการติดตั้งจากหน้าการตั้งค่า
  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > แอป > แอปและฟีเจอร์ หรือเพียงแค่คลิกลิงก์ทางลัดที่ด้านล่างของบทความนี้
  • เลือกแอปที่คุณต้องการลบออก แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง 
 • ถอนการติดตั้งจากแผงควบคุม (สำหรับโปรแกรม)
  • ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ แผงควบคุม และเลือกจากผลลัพธ์
  • เลือก โปรแกรม โปรแกรมและคุณลักษณะ
  • กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่โปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกและเลือก ถอนการติดตั้ง หรือ ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม