PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2010 หยุดทำงานหลังจากคุณซ่อมแซมงานนำเสนอ

หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business

อาการ

คุณได้รับข้อผิดพลาดใน PowerPoint เมื่อคุณพยายามเปิดงานนำเสนอ เมื่อคุณให้ PowerPoint ซ่อมแซมข้อผิดพลาด เป็นสาเหตุให้ PowerPoint ติดขัดหรือหยุดทำงาน PowerPoint อาจบล็อกภาพหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของข้อผิดพลาด
เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่มีการเชื่อมโยงไปยังวัตถุ OLE ใน Microsoft PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ดูรูปภาพถ้าคุณคลิก ซ่อมแซม การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ และคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

ดูรูปภาพถ้าคุณคลิก ตกลง คุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:

ดูรูปภาพถ้าคุณคลิก ปรับปรุงการเชื่อมโยง PowerPoint ติดขัดหรือเริ่มการทำงานใหม่ นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft PowerPoint หยุดทำงาน

มีปัญหาที่เป็นสาเหตุให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง Windows จะปิดโปรแกรมแล้วแจ้งเตือนคุณถ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดการนำเสนอที่มีรูปภาพที่เชื่อมโยง คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในตำแหน่งที่รูปภาพเคยแสดงอยู่:

เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ PowerPoint ได้บล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพนี้โดยอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:
 1. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงการเชื่อมโยง อย่าคลิก ปรับปรุงการเชื่อมโยง ให้คลิก ยกเลิก แทน

  ดูรูปภาพ

 2. บนแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น จากนั้นให้บันทึกการนำเสนอลงในโฟลเดอร์อื่น

  ดูรูปภาพ

 3. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ปิดดูรูปภาพ

 4. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก เปิด จากนั้นเปิดสำเนาการนำเสนอใหม่

  ดูรูปภาพ

 5. คุณได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงงานนำเสนอ คลิก ปรับปรุงการเชื่อมโยงดูรูปภาพ

 6. หลังจาก PowerPoint เสร็จสิ้นความพยายามปรับปรุงการเชื่อมโยงแล้ว คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

  ดูรูปภาพ

 7. คลิก ตกลง
 8. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก แก้ไขการเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม ในส่วนของ เอกสารที่เกี่ยวข้องดูรูปภาพ

 9. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยง ให้เลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการสร้างใหม่ แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
  • ปรับปรุงเดี๋ยวนี้ ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงไปยังวัตถุ OLE หรือแฟ้มรูปภาพ
  • เปลี่ยนแหล่งที่มา ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งต้นทางสำหรับวัตถุ OLE หรือแฟ้มรูปภาพ
  • ตัดการเชื่อมโยง ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อตัดการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มแหล่งที่มาสำหรับวัตถุ OLE ก่อนที่คุณจะตัดการเชื่อมโยงแฟ้มรูปภาพ คุณต้องกำหนดการเชื่อมโยงอีกครั้ง จากนั้น คุณสามารถฝังรูปภาพในงานนำเสนอได้
 10. บันทึกงานนำเสนอหลังจากที่คุณได้แก้ไขการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ทั้งหมดในงานนำเสนอ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982972 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 ก.พ. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010

คำติชม