ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
i-name="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

พารามิเตอร์การกำหนดค่าสถานะเริ่มต้นไม่ถูกต้องบนตัว Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3068926
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน Windows PowerShell:
1500 ชุด-csPresenceManagementState - MaxPublishersPerBatch-NotificationBatchInterval 2
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ ปรับปรุงสะสมเดือน 2015 มิถุนายน 6.0.9319.55 สำหรับ Skype Microsoft สำหรับธุรกิจ 2015 เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ