ใช้เครื่องมือ System File Checker เพื่อซ่อมแซมแฟ้มระบบที่สูญหาย หรือเสียหาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929833
ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบคือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ใน Windows ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตรวจหาความเสียหายของแฟ้มระบบของ Windows และการคืนค่า แฟ้มที่เสียหาย บทความนี้อธิบายถึงวิธีการ เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe) สามารถสแกนแฟ้มระบบของคุณ และ เพื่อซ่อมแซมแฟ้มระบบที่สูญหาย หรือเสียหาย หากแฟ้ม Windows Resource Protection (WRP) หายไปหรือเสียหาย Windows อาจจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน Windows บางอย่างอาจจะไม่ทำงาน หรือ Windows อาจจะทำงานล้มเหลว

เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe)
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งที่ยกระดับขึ้นมา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำต่อไปนี้ตามความเหมาะสมของคุณ:
  Windows 8.1 หรือ Windows 8
  ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปทางมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา ชนิด พรอมต์คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่พรอมต์คำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือสำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  Windows 10, Windows 7 หรือ Windows Vista
  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิ Startชนิด พรอมต์คำสั่ง หรือ CMD. ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่พรอมต์คำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือสำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 2. ที่พร้อมท์คำสั่งนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  sfc /scannow
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

  ที่ sfc /scannow คำสั่งจะสแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทั้งหมด และแทนแฟ้มที่เสียหาย ด้วยสำเนาที่แคชไว้ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด % WinDir %\System32\dllcache
  ตัวยึดตำแหน่ง %WinDir% แสดงถึงโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ตัวอย่างเช่น C:\Windows

  หมายเหตุ ห้ามปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งนี้ได้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ผลการสแกนจะแสดงขึ้นมาหลังจากที่กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์
 3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
  • การป้องกันทรัพยากร Windows ไม่พบการละเมิดความถูกต้องใด ๆ

   ซึ่งหมายความ ว่า คุณไม่มีแฟ้มระบบใด ๆ ขาดหายไป หรือเสียหาย
  • การป้องกันทรัพยากรของ Windows ไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอ

   เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการสแกน System File Checker ในเซฟโหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ PendingDeletes และ PendingRenames ที่มีอยู่ภายใต้ % WinDir %\WinSxS\Temp
  • การป้องกันทรัพยากร Windows พบแฟ้มที่เสียหาย และซ่อมแซมเสร็จแล้ว รายละเอียดจะรวมอยู่ใน CBS ล็อก % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log

   เมื่อต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกนแฟ้มระบบและการกู้คืน ไป วิธีการดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker.
  • การป้องกันทรัพยากร Windows พบแฟ้มที่เสียหาย แต่ไม่สามารถแก้ไขบางส่วนได้ รายละเอียดจะรวมอยู่ใน CBS ล็อก % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log

   เมื่อต้องการซ่อมแซมแฟ้มเสียหายด้วยตนเอง ดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มเสียหาย จากนั้น แทนแฟ้มเสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้มเอง.
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker
เมื่อต้องการดูรายละเอียดที่รวมอยู่ใน CBS ล็อกไฟล์ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไป Sfcdetails.txt แฟ้ม โดยใช้คำสั่งFindstrและจากนั้น ดูรายละเอียดในแบบ Sfcdetails.txt ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 ก่อนหน้านี้
 2. ที่พร้อมท์คำสั่งนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  หมายเหตุ แฟ้ม Sfcdetails.txt ประกอบด้วยรายละเอียดจากทุกครั้งที่มีการเรียกใช้เครื่องมือ System File Checker บนคอมพิวเตอร์ แฟ้มประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มที่ไม่ได้ซ่อมแซม โดยใช้เครื่องมือ System File Checker ตรวจสอบวันและเวลารายการเพื่อกำหนดเวลาแฟ้มปัญหาที่พบล่าสุดที่คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือ System File Checker
 3. เปิดแฟ้ม Sfcdetails.txt จากเดสก์ท็อปของคุณ
 4. แฟ้ม Sfcdetails.txt ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
  รายละเอียด SFC วัน/เวลา
  ล็อกไฟล์ตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่ไม่สามารถซ่อมแซม:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
วิธีการแทนแฟ้มระบบเสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้มเอง
หลังจากที่คุณตรวจสอบ แฟ้มระบบที่เกิดความเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดในแฟ้ม Sfcdetails.txt ให้ค้นหาตำแหน่งแฟ้มเสียหายอยู่ แล้วแทนที่แฟ้มที่เสียหายด้วยสำเนาของแฟ้มที่มั่นใจว่าปกติด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ คุณอาจสามารถรับสำเนาของแฟ้มระบบที่ทราบว่าใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดำเนินกระบวนการตรวจสอบแฟ้มระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มระบบที่คุณต้องการคัดลอกเป็นสำเนาที่ดี
 1. สิทธิระดับผู้ดูแลของไฟล์ระบบที่เสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  หมายเหตุ ที่ Path_And_File_Name ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 2. ให้สิทธิผู้ดูแลเต็มรูปแบบในการเข้าถึงแฟ้มระบบเสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  icacls Path_And_File_Name / ผู้ดูแลระบบ: F เงินช่วยเหลือ
  หมายเหตุ ที่ Path_And_File_Name ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant ผู้ดูแลระบบ: F.จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. แทนแฟ้มระบบที่เสียหาย ด้วยสำเนาของแฟ้มที่มั่นใจว่าปกติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  คัดลอก Source_File ปลายทาง
  หมายเหตุ ที่ Source_File ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของสำเนาของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดีรู้จักและ ปลายทาง ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่าง พิมพ์สำเนา E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll
หน้าจอสีน้ำเงินหน้าเกิดความผิดพลาดของ WinVista

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929833 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/03/2016 20:42:00 - ฉบับแก้ไข: 61.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB929833 KbMtth
คำติชม