ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Edge

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นข้อมูลสำหรับ Microsoft Edge ใหม่ รับความช่วยเหลือสำหรับMicrosoft Edge เวอร์ชันเก่า

Microsoft Edge ใหม่  มาพร้อมกับตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงในตัวเพื่อช่วยให้คุณเรียกดูเว็บในแบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น

ใน Microsoft Edge ให้เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ  จากนั้นเลือก ขยายย่อ  หรือ เต็มหน้าจอ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังต่อไปนี้:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)

ขยาย (25%)

 Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)

ย่อ (25%)

 Ctrl + ศูนย์ (0)

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยายเป็น 100%

 Ctrl + เลื่อนเมาส์ขึ้น

ขยาย

 Ctrl + เลื่อนเมาส์ลง

ย่อ

F11

สลับไปมาระหว่างแบบเต็มหน้าจอและออกจากเต็มหน้าจอ

ให้เว็บอ่านออกเสียงให้คุณ

Microsoft Edge สามารถอ่านออกเสียงข่าว ข่าวกีฬา และเว็บเพจอื่นๆ ให้กับคุณ เมื่อเว็บเพจของคุณเปิดขึ้น ให้คลิกขวาหรือกดค้างไว้ที่ใดก็ได้บนเพจแล้วเลือก การอ่านออกเสียง  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก การตั้งค่าและอื่นๆ   จากนั้นเลือก การอ่านออกเสียง หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังต่อไปนี้:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 Ctrl + Shift + U

เริ่มหรือหยุดการอ่านออกเสียง

อ่านได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมช่วยอ่านใน Microsoft Edge จะดูสบายตาและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งรบกวนที่น้อยลง เปลี่ยนธีมและขนาดข้อความให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณได้

 1. ใน Microsoft Edge ให้ไปยังเพจอื่นที่คุณต้องการอ่าน

 2. เลือก เข้าสู่โปรแกรมช่วยอ่าน บนแถบที่อยู่ (สามารถใช้ได้เฉพาะในบางเว็บเพจเท่านั้น)

 3. ภายใต้ การกำหนดลักษณะข้อความ เลือกขนาดข้อความ และเปลี่ยนธีมของเพจเป็น อ่อน, ซีเปีย, เทา หรือ เข้ม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมช่วยอ่าน:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 F9

เข้าหรือออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อท่องเว็บ

กดแป้น F6 เพื่อไปยังองค์ประกอบต่างๆ เช่น:

 • แถบแท็บ

 • แถบที่อยู่และการค้นหา

 • แถบรายการโปรด (ถ้ามี)

 • เนื้อหาของเว็บเพจ

 • แถบดาวน์โหลด (ถ้ามี)

 • กล่องโต้ตอบป็อปอัพบางรายการ

กดแป้น F7 เพื่อสลับเปิดหรือปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ คุณสามารถย้ายสัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า (^) ไปรอบๆ ภายในเว็บเพจได้โดยใช้ปุ่มลูกศร ขึ้นลงซ้ายและ ขวา และปุ่ม HomeEndPage Up และ Page Down บนแป้นพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการเลือกข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้กด Shift ค้างไว้ขณะย้ายสัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า (^)

กด Shift + F10  เพื่อเปิดเมนูบริบทสำหรับรายการที่อยู่ในโฟกัส

กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า แล้วกด Shift + Tab เพื่อย้อนกลับไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ เช่น:

 • ลิงก์ที่เป็นข้อความหรือรูป

 • เขตข้อมูลข้อความในฟอร์มของเว็บไซต์

 • ฮอตสปอตบนแมปรูป

 • แถบที่อยู่

 • เฟรม HTML

 • แท็บ (เมื่อคุณไปถึงแท็บ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างแท็บ)

  • กด Ctrl + ลูกศรซ้าย เพื่อย้ายแท็บที่โฟกัสไปทางซ้าย

  • กด Ctrl + ลูกศรขวา เพื่อย้ายแท็บที่โฟกัสไปทางขวา

ดูแป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมของ Microsoft Edge

ใช้ความคมชัดสูงเพื่อการอ่านที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อต้องการเปิดโหมดความคมชัดสูง ให้กด Left Alt + Left Shift + Print Screen บนแป้นพิมพ์ของคุณ หรือเลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง  > ความคมชัดสูง ภายใต้ ใช้ความคมชัดสูง ให้ตั้งแป้นสลับ เปิดความคมชัดสูง เป็น เปิด เลือกธีม เลือกธีมความคมชัดสูง จากนั้นเลือก นำไปใช้

การขยายเว็บเพจ

ใน Microsoft Edge ให้เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ  จากนั้นเลือก ขยายย่อ  หรือ เต็มหน้าจอ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังต่อไปนี้:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 Command + เครื่องหมายบวก (+)

ขยาย (25%)

 Command + เครื่องหมายลบ (-)

ย่อ (25%)

 Command + 0

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยายเป็น 100%

 Ctrl + Command + F

สลับไปมาระหว่างแบบเต็มหน้าจอและออกจากเต็มหน้าจอ

ให้เว็บอ่านออกเสียงให้คุณ

Microsoft Edge สามารถอ่านออกเสียงข่าว ข่าวกีฬา และเว็บเพจอื่นๆ ให้กับคุณ เมื่อเว็บเพจของคุณเปิดขึ้น ให้คลิกขวาหรือกดค้างไว้ที่ใดก็ได้บนเพจแล้วเลือก การอ่านออกเสียง  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก การตั้งค่าและอื่นๆ   จากนั้นเลือก การอ่านออกเสียง หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังต่อไปนี้:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 Command + Shift + U

เริ่มหรือหยุดการอ่านออกเสียง

อ่านได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมช่วยอ่านใน Microsoft Edge จะดูสบายตาและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งรบกวนที่น้อยลง เปลี่ยนธีมและขนาดข้อความให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณได้

 1. ใน Microsoft Edge ให้ไปยังเพจอื่นที่คุณต้องการอ่าน

 2. เลือก เข้าสู่โปรแกรมช่วยอ่าน บนแถบที่อยู่ (สามารถใช้ได้เฉพาะในบางเว็บเพจเท่านั้น)

 3. ภายใต้ การกำหนดลักษณะข้อความ เลือกขนาดข้อความ และเปลี่ยนธีมของเพจเป็น อ่อน, ซีเปีย, เทา หรือ เข้ม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมช่วยอ่าน:

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 F9

เข้าหรือออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อท่องเว็บ

หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อท่องเว็บ คุณต้องตั้งค่าการกำหนดลักษณะของระบบน Mac ของคุณ

กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า แล้วกด Shift + Tab เพื่อย้อนกลับไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ เช่น:

 • ลิงก์ที่เป็นข้อความหรือรูป

 • เขตข้อมูลข้อความในฟอร์มของเว็บไซต์

 • ฮอตสปอตบนแมปรูป

 • แถบที่อยู่

 • แท็บ (เมื่อคุณไปถึงแท็บ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างแท็บ)

  • กด Cmd + Ctrl + ลูกศรซ้าย เพื่อย้ายแท็บที่โฟกัสไปทางซ้าย

  • กด Cmd + Ctrl + ลูกศรขวา เพื่อย้ายแท็บที่โฟกัสไปทางขวา

 • เฟรม HTML

กดแป้น F7 เพื่อสลับเปิดหรือปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ คุณสามารถย้ายสัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า (^) ไปรอบๆ ภายในเว็บเพจได้โดยใช้ปุ่มลูกศร ขึ้นลงซ้ายและ ขวา และปุ่ม HomeEndPage Up และ Page Down บนแป้นพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการเลือกข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้กด Shift ค้างไว้ขณะย้ายสัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า (^)

ดูแป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมของ Microsoft Edge

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×