ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เคล็ดลับ: แม้ว่า Excel สำหรับเว็บ การตั้งค่าระยะขอบกระดาษจะไม่สนับสนุน แต่มีตัวเลือก การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครง หน้ากระดาษ

เมื่อต้องการจัดแนวเวิร์กชีตExcelบนหน้าที่พิมพ์ให้ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ ระบุระยะขอบแบบปรับแต่งเอง หรือจัดกึ่งกลางเวิร์กชีต ไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งบนหน้ากระดาษ Excel สำหรับเว็บ

ระยะขอบกระดาษคือพื้นที่ว่างระหว่างข้อมูลของคุณและขอบของหน้าที่พิมพ์ ระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านล่างสามารถใช้กับสิ่งต่างๆ เช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้าได้

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าระยะขอบกระดาษ:

 1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานเดียว:

   คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

   แท็บแผ่นงาน

   หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

   ปุ่มเลื่อนแท็บ

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานที่ติดกันอย่างน้อยสองแผ่นงาน:

   คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก จากนั้นกด Shift ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานที่ไม่ได้อยู่ติดกันอย่างน้อยสองแผ่น

   คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก:

   คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือก แผ่นงานทั้งหมดเมนูทางลัด แผ่นงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม ] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกเวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือก ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิกยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ปกติ กว้าง หรือ แคบ

   เคล็ดลับ: ถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยใช้การตั้งค่าระยะขอบแบบปรับแต่งเอง การตั้งค่านั้นจะพร้อมใช้งานเป็นตัวเลือก การตั้งค่าแบบปรับแต่งเองล่าสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบปรับแต่งเอง ให้คลิก ระยะขอบแบบเองจากนั้นในกล่อง บนล่างซ้ายและ ขวา ให้ใส่ขนาดระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ระยะขอบแบบเอง แล้วใส่ขนาดระยะ ขอบใหม่ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนระยะห่างจากขอบบนของกระดาษเป็นหัวกระดาษหรือจากขอบล่างของกระดาษเป็นท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรมีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและด้านล่าง ของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบของเครื่องพิมพ์ขั้นต่สุดของคุณ

  • เมื่อต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือ ตามแนวตั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างระยะขอบใหม่ ให้คลิก>พิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะขอบใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เลือกกล่องแสดงระยะขอบ ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้วลากจุดจับระยะขอบสีดาดบนด้านใดด้านหนึ่งหรือที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

แสดงกล่อง ระยะขอบ ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: ระยะขอบกระดาษที่คุณกําหนดในเวิร์กชีตเฉพาะจะถูกเก็บไว้กับเวิร์กชีตนั้นเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบกระดาษเริ่มต้นของเวิร์กบุ๊กใหม่ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

แสดงตัวอย่างหน้าเวิร์กชีตก่อนพิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×