ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

แถบเครื่องมือด่วนที่สามารถกําหนดเองได้ประกอบด้วยชุดคําสั่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับแท็บที่แสดงอยู่ในปัจจุบันบน Ribbon คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากหนึ่งในสองตําแหน่งที่เป็นไปได้ และคุณสามารถเพิ่มปุ่มที่แสดงคําสั่งต่างๆ ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ 

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถเพิ่มขนาดของปุ่มที่แสดงคําสั่งด้วยตัวเลือกใน Microsoft Office ได้ วิธีเดียวที่จะเพิ่มขนาดของปุ่มคือการลดความละเอียดของหน้าจอที่คุณใช้

 • คุณไม่สามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนหลายๆ แถวได้

 • เฉพาะคําสั่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ เช่น ค่าการเยื้องและระยะห่าง และสไตล์แต่ละสไตล์ ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon ด้วย จะไม่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกําหนด Ribbon เองใน Office เพื่อปรับแต่ง Ribbon ในแบบที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็บแบบกําหนดเองและกลุ่มแบบกําหนดเองเพื่อเก็บคําสั่งที่คุณใช้บ่อยได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือด่วน

คลิกขวาใน Ribbon แล้วเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าแถบเครื่องมือด่วนแสดงอยู่ ให้เลือก ซ่อนแถบเครื่องมือด่วน

  รูปของตัวเลือกเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือด่วน

 • ถ้าแถบเครื่องมือด่วนซ่อนอยู่ ให้เลือก แสดงแถบเครื่องมือด่วน

  รูปของตัวเลือกที่จะแสดงแถบเครื่องมือด่วน
   

หมายเหตุ: คุณยังสามารถซ่อนแถบเครื่องมือด่วนในเมนู กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ด้วยการเลือก ซ่อนแถบเครื่องมือด่วน 

การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

ตำแหน่งที่ตั้ง

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในหนึ่งจากสองตำแหน่งต่อไปนี้:

 • บน Ribbon บนแถบชื่อเรื่อง (ตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)

  รูปภาพของไอคอนแถบเครื่องมือด่วนเหนือ Ribbon

 • ด้านล่างของ ตําแหน่งที่ตั้งแถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง RibbonRibbon

เปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถย้ายตําแหน่งที่ตั้งของแถบเครื่องมือด่วนจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งได้

 1. เลือก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 2. ในรายการ ให้เลือก แสดงด้านล่างของ Ribbon  เมนูดรอปดาวน์แถบเครื่องมือด่วน แสดงอยู่เหนือแถบเครื่องมือ หรือ แสดง ด้านบน Ribbon

  เมนูดรอปดาวน์การเข้าถึงด่วน แสดงเหนือ Ribbon
   

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถตั้งค่าคําสั่งตําแหน่งที่ตั้งได้ใน ตัวเลือก

  • เลือก ตัวเลือก > ไฟล์ > แถบเครื่องมือด่วน>ตําแหน่งแถบเครื่องมือ

แสดงหรือซ่อนป้ายชื่อคําสั่งบนแถบเครื่องมือด่วน

ถ้าแถบเครื่องมือด่วนถูกตั้งค่าไว้ด้านล่าง Ribbon คุณสามารถแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อคําสั่งได้
 

สิ่งสำคัญ: แถบเครื่องมือด่วนต้องถูกตั้งค่า ไว้ที่ด้านล่าง Ribbon เพื่อแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อคําสั่ง

 1. เลือก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 2. ในรายการ ให้เลือก แสดงป้ายชื่อคําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่งเมนูดรอปดาวน์แถบเครื่องมือด่วน เลือก แสดงป้ายชื่อคําสั่ง หรือ ซ่อนป้ายชื่อคําสั่ง

ดรอปดาวน์ แถบเครื่องมือด่วน ให้เลือก ซ่อนป้ายชื่อคําสั่ง
 

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. บน Ribbon ให้เลือกแท็บหรือกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อแสดงคําสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

 2. คลิกขวาที่คําสั่ง แล้วเลือก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

  รูปของดรอปดาวน์เพื่อกําหนดแถบเครื่องมือด่วนเองเพื่อเพิ่มคําสั่ง

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนที่ไม่ใช่บน Ribbon

 1. เลือก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง > คําสั่งเพิ่มเติม

  กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเองที่มี คําสั่งเพิ่มเติม ถูกเน้น

 2. ในรายการ เลือกคําสั่งจาก ให้เลือก คําสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 3. ค้นหาคําสั่งในรายการ แล้วเลือก เพิ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่พบคําสั่งที่คุณต้องการบนรายการ คําสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon ให้ลองตั้งค่า เลือกคําสั่งจาก เป็น คําสั่งทั้งหมด

นำคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกขวาที่คําสั่งที่คุณต้องการนําออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 2. เลือก นําออกจากแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

เปลี่ยนแปลงลำดับคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกขวาที่ แถบเครื่องมือด่วน แล้วเลือก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือกคําสั่งที่คุณต้องการย้าย

 3. เลือกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเองโดยการใช้คำสั่งตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่ม นำออก และเปลี่ยนแปลงลำดับของคำสั่งต่างๆ ในแถบเครื่องมือด่วนได้โดยการใช้คำสั่ง ตัวเลือก

 1. เลือก ตัวเลือก > ไฟล์ > แถบเครื่องมือด่วน

 2. ใช้ปุ่ม เพิ่ม และ เอาออก เพื่อย้ายรายการระหว่างรายการ กําหนดแถบเครื่องมือ Access เอง และรายการ เลือกคําสั่งจาก

  .

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหารายการในรายการ เลือกคําสั่งจาก การยืนยันตําแหน่งที่ตั้งและชื่อภายในแอปอาจเป็นประโยชน์ก่อน คําสั่งที่ไม่ปรากฏในแอปอีกต่อไปอาจยังคงแสดงอยู่ที่นี่ภายใต้ คําสั่งทั้งหมด เพื่อช่วยระบุคําสั่งชนิดนี้ ชื่อคําแนะนําเครื่องมือที่มีคําอธิบายเพิ่มเติมอาจปรากฏในวงเล็บถัดจากชื่อคําสั่งดั้งเดิมในแบบฟอร์มนี้: 

  • ที่อยู่ [ตําแหน่งที่ตั้งเอกสาร] 

  • การจัดรูปแบบ [วางการจัดรูปแบบ]

  • สูตร [วางสูตร]

  • ค่า [วางค่า]

  เปลี่ยนการตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. เปิดเมนูแบบย่อของแถบเครื่องมือด่วน แล้วเลือก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 2. ในหน้าต่าง กําหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง ให้เลือก ตั้งค่าใหม่ > ตั้งค่าใหม่เฉพาะแถบเครื่องมือด่วน 

  ตั้งค่าใหม่และนําเข้าเขตข้อมูลส่งออกในตัวเลือกไฟล์ QAT

ส่งออกแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

คุณสามารถส่งออก Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเองของคุณไปยังไฟล์ที่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นสามารถนำเข้าและใช้งานได้

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > แถบเครื่องมือด่วน

 2. เลือก นําเข้า/ส่งออก > ส่งออกการกําหนดเองทั้งหมด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกําหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ กําหนด Ribbon เองใน Office

นำเข้าแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

คุณสามารถนําเข้าไฟล์แบบกําหนดเองเพื่อแทนที่เค้าโครงปัจจุบันของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนได้ คุณสามารถทําให้โปรแกรม Microsoft Office เหมือนกับผู้ร่วมงานหรือจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนําเข้าไฟล์การเลือกกําหนด Ribbon คุณจะสูญเสียการเลือกกําหนด Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนทั้งหมดก่อนหน้านี้ ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องการแปลงกลับไปเป็นการเลือกกําหนดที่คุณมีในปัจจุบัน คุณควรส่งออกก่อนที่จะนําเข้าการเลือกกําหนดใหม่

 1. เลือก ตัวเลือก> ไฟล์ > แถบเครื่องมือด่วน

 2. เลือก นําเข้า/ส่งออก > นําเข้าไฟล์การกําหนดด้วยตนเอง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกําหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ กําหนด Ribbon เองใน Office

เมื่อกลุ่มแบบกําหนดเองแสดงลูกบอลสีเขียวหรือสีน้ําเงินบนแถบเครื่องมือด่วน

ไอคอนแสดงกลุ่มคําสั่งแบบกําหนดเองบนแถบเครื่องมือด่วนเมื่อไอคอนถูกเลือก ถ้ากลุ่มแบบกําหนดเองบนแถบเครื่องมือด่วนแสดงลูกบอลสีเขียวหรือสีน้ําเงินสําหรับไอคอน นั่นหมายความว่ายังไม่ได้เลือกไอคอนสําหรับกลุ่มแบบกําหนดเองนั้น   คุณสามารถเพิ่มไอคอนสําหรับกลุ่มแบบกําหนดเองหลังจากกลุ่มถูกสร้างขึ้นแล้ว และแสดงบนแถบเครื่องมือด่วน

 1. ในดรอปดาวน์ แถบเครื่องมือด่วน ให้เลือก คําสั่งเพิ่มเติม

 2. ในแถบนําทางด้านซ้าย ให้เลือก กําหนด Ribbon เอง

 3. ในคอลัมน์ กําหนด Ribbon เอง ทางด้านขวา ให้เลือกกลุ่มแบบกําหนดเอง

 4. เลือก เปลี่ยนชื่อ

 5. เลือกไอคอน

 6. เลือก ตกลง > ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มคําสั่งแบบกําหนดเอง ให้ดู กําหนด Ribbon เองใน Office  

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×