กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเอง ซึ่งมีชุดคำสั่งที่แยกจากแท็บใน Ribbon ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งที่เป็นไปได้ และคุณสามารถเพิ่มปุ่มที่แสดงถึงคำสั่งต่างๆ ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถเพิ่มขนาดของปุ่มต่างๆ ที่แสดงถึงคำสั่งโดยตัวเลือกใน Microsoft Office วิธีเดียวที่คุณจะสามารถเพิ่มขนาดของปุ่มได้คือลดความละเอียดของหน้าจอที่คุณใช้

 • คุณไม่สามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนหลายๆ แถวได้

 • เฉพาะคำสั่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่เช่นค่าการเยื้องและระยะห่างและสไตล์แต่ละรายการซึ่งจะปรากฏบน ribbon ไม่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถกำหนด Ribbon เองใน Officeเพื่อปรับ ribbon ให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างแท็บแบบกำหนดเองและกลุ่มแบบกำหนดเองเพื่อให้มีคำสั่งที่ใช้บ่อยของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนที่ไม่ใช่บน Ribbon

นำคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

เปลี่ยนลำดับคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

จัดกลุ่มคำสั่งโดยการเพิ่มตัวคั่นระหว่างคำสั่งต่างๆ

ย้ายแถบเครื่องมือด่วน

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเองโดยการใช้คำสั่งตัวเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

ส่งออกแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

นำเข้าแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

ทำไมฉันจึงเห็นลูกบอลสีเขียว

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อแสดงคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

 2. คลิกขวาคำสั่ง จากนั้นคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ในเมนูทางลัด

  เพิ่มคำสั่ง การสะกดและไวยากรณ์ ลงในแถบเครื่องมือด่วน ใน Word

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนที่ไม่ใช่บน Ribbon

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตัวเอง > คำสั่งเพิ่มเติม

เมนูแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเองจะเปิดขึ้นโดยมีลูกศรชี้ไปยังตัวเลือกคำสั่งเพิ่มเติม

 1. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 2. หาคำสั่งในรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่พบคำสั่งที่คุณต้องการบนคำสั่งที่ไม่ได้อยู่ในรายการ Ribbonให้ลองตั้งค่าการเลือกคำสั่งจากคำสั่งทั้งหมด

นำคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 • คลิกขวาคำสั่งที่คุณต้องการนำออกจากแถบเครื่องมือด่วน จากนั้นคลิก นำออกจากแถบเครื่องมือด่วน ในเมนูทางลัด

เปลี่ยนแปลงลำดับคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน จากนั้นคลิก แถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเอง ในเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ แถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการย้าย จากนั้นคลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

จัดกลุ่มคำสั่งโดยการเพิ่มตัวคั่นระหว่างคำสั่งต่างๆ

คุณสามารถจัดกลุ่มคำสั่งต่างๆ ได้โดยการใช้ตัวคั่นเพื่อทำให้แถบเครื่องมือด่วนปรากฏเป็นส่วนๆ

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน จากนั้นคลิก แถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเอง ในเมนูทางลัด

 2. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่เป็นที่นิยม

 3. คลิก <ตัวคั่น> จากนั้นคลิก เพิ่ม

 4. เมื่อต้องการวางตัวคั่นลงในตำแหน่งที่คุณต้องการ ให้คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในหนึ่งจากสองตำแหน่งต่อไปนี้:

 • มุมบนซ้ายบนแถบชื่อเรื่อง (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)

แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนที่แสดงด้านบนของ ribbon

 • ด้านล่างของ Ribbon

แถบเครื่องมือด่วนที่แสดงอยู่ด้านล่าง ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนปรากฏในตำแหน่งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งอื่นได้ ถ้าคุณคิดว่าตำแหน่งเริ่มต้นคือข้างไอคอนของโปรแกรมนั้นอยู่ไกลจากพื้นที่ทำงานของคุณเกินไป เพื่อความสะดวกสบาย คุณอาจต้องการย้ายตำแหน่งของแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้กับพื้นที่ทำงานของคุณมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งด้านล่างของ Ribbon จะเกินเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงาน คุณอาจต้องเก็บแถบเครื่องมือด่วนไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้น

 1. คลิกกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง(ทางด้านขวาสุดของ QAT)

 2. ในรายการ ให้คลิก แสดงด้านล่างของ Ribbon หรือ แสดงด้านบนของ Ribbon

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเองโดยการใช้คำสั่งตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่ม นำออก และเปลี่ยนแปลงลำดับของคำสั่งต่างๆ ในแถบเครื่องมือด่วนได้โดยการใช้คำสั่ง ตัวเลือก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

เปลี่ยนการตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน จากนั้นคลิก แถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเอง ในเมนูทางลัด

 2. ในหน้าต่าง กำหนดแถวเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง ให้คลิก ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ จากนั้นคลิก รีเซ็ตแถบเครื่องมือด่วนเท่านั้น

ส่งออกแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

คุณสามารถส่งออก Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเองของคุณไปยังไฟล์ที่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นสามารถนำเข้าและใช้งานได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน

 4. คลิก นำเข้า/ส่งออก จากนั้นคลิก ส่งออกการกำหนดด้วยตนเองทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนด ribbon ด้วยตนเองให้ดูที่กำหนด Ribbon เองใน Office

นำเข้าแถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดด้วยตนเอง

คุณสามารถนำเข้าไฟล์แบบกำหนดด้วยตนเองเพื่อแทนที่เค้าโครงปัจจุบันของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนได้ การที่คุณสามารถนำเข้าการกำหนดด้วยตนเองได้ ทำให้คุณสามารถคงลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office ให้เหมือนกับของผู้ร่วมงานของคุณ หรือจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับอีกเครื่องหนึ่งได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนำเข้าไฟล์กำหนด Ribbon ด้วยตนเอง การกำหนดด้วยตนเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนจะหายไป ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องการแปลงกลับเป็นการกำหนดด้วยตนเองล่าสุดของคุณ คุณจำเป็นต้องส่งออกการกำหนดด้วยตนเองเหล่านั้นก่อนที่คุณจะนำเข้าการกำหนดด้วยตนเองใหม่ใดๆ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน

 4. คลิก นำเข้า/ส่งออก จากนั้นคลิก นำเข้าไฟล์การกำหนดด้วยตนเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนด ribbon ด้วยตนเองให้ดูที่กำหนด Ribbon เองใน Office

ทำไมฉันถึงเห็นลูกบอลสีเขียว

คุณจะเห็นลูกบอลสีเขียวถ้าคุณได้เพิ่มกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือด่วน หลังจากที่คุณกำหนด Ribbon ด้วยตนเองแล้ว แต่ไม่ได้กำหนดไอคอนเพื่อแสดงกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองนั้น

ไอคอนนี้จะถูกใช้เมื่อคุณทำตามรายการต่อไปนี้:

 • เพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือด่วน

 • เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง Ribbon แบบกำหนดเองของคุณและ Ribbon เริ่มต้น

เพิ่มไอคอนเพื่อแสดงกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเอง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 4. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon ด้วยตนเอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon ด้วยตนเอง ให้คลิกกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มไว้

 5. คลิก เปลี่ยนชื่อ จากนั้นในรายการ สัญลักษณ์ ให้คลิกไอคอน

 6. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อ ให้คลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดด้วยตนเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนด ribbon ด้วยตนเองให้ดูที่กำหนด Ribbon เองใน Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×