ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน COUNT จะนับจํานวนเซลล์ที่มีตัวเลข และนับจํานวนภายในรายการอาร์กิวเมนต์ ใช้ฟังก์ชัน COUNT เพื่อรับจํานวนรายการในเขตข้อมูลตัวเลขที่อยู่ในช่วงหรืออาร์เรย์ของตัวเลข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนสูตรต่อไปนี้เพื่อนับจํานวนในช่วง A1:A20: =COUNT(A1:A20) ในตัวอย่างนี้ ถ้าเซลล์ห้าเซลล์ในช่วงมีตัวเลข ผลลัพธ์คือ 5

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ไวยากรณ์

COUNT(value1, [value2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COUNT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • value1    จำเป็น รายการแรก การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงที่คุณต้องการนับจํานวน

  • value2, ...    ไม่จำเป็น มีรายการ การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงเพิ่มเติมอีก 255 รายการที่คุณต้องการนับตัวเลข

หมายเหตุ: อาร์กิวเมนต์สามารถมีหรืออ้างอิงถึงชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันหลายชนิด แต่จะนับเฉพาะจำนวนเท่านั้น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข วันที่ หรือการแสดงตัวเลขเป็นข้อความ (ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด เช่น "1") จะถูกนับ

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้จะไม่ถูกนับ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง จะนับเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาดในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะไม่ถูกนับ

  • ถ้าคุณต้องการนับค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาด ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA

  • ถ้าคุณต้องการนับเฉพาะจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF หรือฟังก์ชัน COUNTIFS

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

8/12/2551

19

22.24

TRUE

#DIV/0!

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNT(A2:A7)

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A7

3

=COUNT(A5:A7)

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในเซลล์ A5 ถึง A7

2

=COUNT(A2:A7,2)

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A7 และค่า 2

4

ฟังก์ชัน COUNTIF (นับจำนวนเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์)

ฟังก์ชัน COUNTA (นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ได้ว่างเปล่าในหนึ่งช่วง)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×