ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน FV เป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางการเงิน จะคํานวณมูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ คุณสามารถใช้ FV กับการชําระเงินเป็นงวด การชําระเงินคงที่ หรือการชําระเงินทั้งหมดครั้งเดียว

การสอนสร้างสูตร Excel

ใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหาค่าในอนาคตของชุดข้อมูลการชําระเงิน ในเวลาเดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชัน FV ในสูตร

หรือใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหาค่าในอนาคตของการชำระเงินทั้งหมดในครั้งเดียว

ไวยากรณ์

FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

คำอธิบายโดยสมบูรณ์ของอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ใน FV และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันคำนวณเงินรายปีต่างๆ โปรดดูใน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Nper    จำเป็น จํานวนงวดทั้งหมดของการชําระเงินรายปี

  • Pmt    จำเป็น การชําระเงินในแต่ละงวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของเงินรายปี โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ ถ้าไม่ใส่ค่า pmt คุณต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pv

  • Pv    ไม่จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจํานวนเงินรวมในอนาคต ถ้าไม่ใส่ค่า pv จะถือว่ามีค่าเป็น 0 (ศูนย์) และคุณต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pmt ด้วย

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 หรือ 1 และระบุว่าครบกําหนดชําระเงินเมื่อใด ถ้า type ถูกละไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 0

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณผ่อนชําระรายเดือนสําหรับเงินกู้สี่ปีที่อัตราดอกเบี้ยรายปี 12 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 12%/12 สําหรับ rate และ 4*12 สําหรับ nper ถ้าคุณผ่อนชําระรายปีโดยใช้เงินกู้เดียวกัน ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

  • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.06

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-200

ปริมาณการชำระเงิน

-500

มูลค่าปัจจุบัน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นงวด (0 หมายถึงครบกำหนดชำระเงินตอนสิ้นงวด)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A5

$2,581.40

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1.2

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-1000

ปริมาณการชำระเงิน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A4

$12,682.50

ตัวอย่าง 3

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.11

อัตราดอกเบี้ยรายปี

35

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-2000

ปริมาณการชำระเงิน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นปี (0 หมายถึงสิ้นปี)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4,, A5)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A4

$82,846.25

ตัวอย่าง 4

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.06

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1.2

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-100

ปริมาณการชำระเงิน

-1000

มูลค่าปัจจุบัน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นปี (0 หมายถึงสิ้นปี)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A5

$2,301.40

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×