ฟังก์ชัน REPLACE

REPLACE จะแทนที่ส่วนของสตริงข้อความด้วยสตริงข้อความอื่นตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

old_text     คือข้อความที่คุณต้องการแทนที่อักขระบางตัว

start_num     คือตำแหน่งของอักขระใน old_text ที่คุณต้องการนำ new_text มาแทนที่

num_chars     คือจำนวนของอักขระใน old_text ที่คุณต้องการให้ REPLACE เอา new_text มาแทนที่

new_text     คือข้อความที่จะแทนที่อักขระใน old_text

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=REPLACE("abcdefghijk",6,5,"*")

แทนที่อักขระ 5 ตัวด้วย * โดยเริ่มจากอักขระตัวที่ 6 (abcde*k)

=REPLACE("2009",3,2,"10")

แทนที่สองหลักสุดท้ายของ 2009 ด้วย 10 (2010)

=REPLACE("123456",1,3,"@")

แทนที่อักขระสามตัวแรกด้วย @ (@456)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×