ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติใน Excel

ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อปิดหรือเปิดฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติหรือการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Excel

กล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติประกอบด้วยสี่แท็บ เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ให้คลิกชื่อทางด้านล่างที่สอดคล้องกับแท็บที่คุณต้องการความช่วยเหลือ:

แก้ไขอัตโนมัติ  |  จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ | การกระทำ  | การแก้ไขโจทย์เลขโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และคำที่สะกดผิด และแทรกสัญลักษณ์และส่วนอื่นของข้อความโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น การแก้ไขอัตโนมัติจะใช้รายการมาตรฐานของการสะกดผิดและสัญลักษณ์ทั่วไป แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการได้

ตามค่าเริ่มต้น Excel จะได้รับการตั้งค่าให้แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปในการพิมพ์โดยอัตโนมัติ ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้เพื่อปิดหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่คุณไม่ชอบ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อปิดได้: ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แสดงปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้บนแท็บนี้ของกล่องโต้ตอบ คลิกส่วนหัวทางด้านล่างเพื่อขยายและดูคำแนะนำ:

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกต่างๆ สำหรับการแก้ไขตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติบนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

 • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

 • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • แก้ไขกรณีการกดคีย์ CAPS LOCK โดยบังเอิญ

คุณสามารถระบุข้อยกเว้นให้กับกฎตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ข้อยกเว้นที่คุณตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับทุกโปรแกรม Office ที่สนับสนุนคุณสมบัติการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในรายในหนึ่งโปรแกรมจะมีผลกับโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก การยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขตัวอักษรสองตัวแรกที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขคำบางคำที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมกัน (เช่น “IDs”) ให้คลิกแท็บ ตัวอักษรตัวแรกพิมพ์ใหญ่

  เมื่อต้องการเพิ่มคำในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

 • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่อยู่ต่อจากคำย่อ (เช่น “appt.”) ให้คลิกแท็บ ตัวอักษรแรก

  เมื่อต้องการเพิ่มคำในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: ในโปรแกรม Office บางโปรแกรม คุณยังสามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ได้ด้วย ตัวเลือกนี้จะมีผลขณะที่คุณกำลังแก้ไขไฟล์หรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่คุณไม่ต้องการ คุณสามารถยกเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัตินั้นได้ด้วยการกด Ctrl+Z ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกไว้ การแก้ไขที่ไม่ต้องการซึ่งคุณเลิกทำจะถูกเพิ่มลงในรายการข้อยกเว้น

การแก้ไขอัตโนมัติใช้รายการคำที่ขนานกันอยู่ 2 รายการ โดยคำแรกคือคำที่คุณพิมพ์ ส่วนคำหรือวลีที่สองที่ขนานกันอยู่นั้นคือสิ่งที่โปรแกรมจะใส่ลงไปแทนที่คำแรกนั้นโดยอัตโนมัติ

รายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

รายการการแก้ไขอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มหรือลบคำจากรายการนี้ในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่ง จะเป็นการเพิ่มหรือลบคำในโปรแกรม Office อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

คุณสามารถเพิ่มหลายรายการที่ชี้ไปยังข้อความ "ด้วย" เดียวกัน ตัวอย่าง: "คุรได้" "คุนได้" และ "คุณใด้" สามารถแทนที่ด้วย "คุณได้" เพียงเพิ่มรายการแยกสำหรับแต่ละรายการของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สิ่งสำคัญ: ถ้าการแก้ไขอัตโนมัติดูเหมือนจะไม่ทำงานเลย บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรายการในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดอยู่บ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 2. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้องลงไป ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 3. คลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความแทนที่สำหรับรายการ ให้เลือกข้อความในรายการ แล้วพิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

เมื่อต้องการลบรายการ ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: รายการ ข้อยกเว้น จะบอกตัวตรวจสอบการสะกดว่าไม่ต้องแทนที่รายการโดยอัตโนมัติเมื่อคิดว่าสะกดผิด ถ้าคำถูกแทนที่โดยอัตโนมัติ และคุณยืนยันว่าคำนั้นไม่อยู่ในรายการแก้ไขอัตโนมัติ ให้เพิ่มคำลงในรายการ ข้อยกเว้น เพื่อให้แน่ใจว่าตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่แทนที่โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ทั้งหมด ให้ทำดังต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบนี้:

 • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดที่อยู่ด้านบนของแท็บเพื่อปิดการทำให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติทั้งหมด

 • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่คำขณะที่คุณพิมพ์ เพื่อปิดการแทนที่ข้อความโดยอัตโนมัติทั้งหมด

เคล็ดลับ: ถ้า Office แก้ไขบางอย่างโดยอัตโนมัติให้คุณและคุณไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพียงคลิก เลิกทำ หรือกด Ctrl+Z บนคีย์บอร์ดชองคุณเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แบบรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าถึงเมนูใดๆ ให้กำหนดการกดแป้นพิมพ์หรือข้อความเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งจะสะดวกถ้าคุณมีแผนที่จะแทรกสัญลักษณ์บ่อยๆ และไม่ต้องการใช้คำสั่ง สัญลักษณ์ บน Ribbon ในแต่ละครั้ง

คุณต้องแทรกสัญลักษณ์หนึ่งครั้ง คัดลอกสัญลักษณ์ แล้วเพิ่มกฎการแก้ไขอัตโนมัติ เมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนที่ 8 เสร็จสิ้น ที่ด้านล่าง คุณสามารถลบสัญลักษณ์ที่คุณแทรกไว้เพื่อสร้างกฎได้ถ้าคุณต้องการลบ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณแทรก

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 2. เลื่อนรายการลง แล้วดับเบิลคลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อแทรกลงในไฟล์ ปิดกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์

  เคล็ดลับ: สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของชุดฟอนต์ Wingdings ตั้งค่าฟอนต์เป็น Wingdings ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อให้การค้นหาของคุณเร็วยิ่งขึ้น

 3. เลือกสัญลักษณ์ที่แทรกในเวิร์กบุ๊กของคุณ แล้วคลิก คัดลอก จากแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon (หรือกด Ctrl+C)

 4. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. คลิกกล่อง ด้วย แล้วกด Ctrl+V เพื่อวางสัญลักษณ์ที่คัดลอกลงในเขตข้อมูล

 6. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ check1

  ในแท็บ แก้ไขอัตโนมัติ ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก
 7. คลิก เพิ่ม > ตกลง

 8. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกที่คุณเพิ่งกำหนดไว้ ให้พิมพ์คำที่คุณใช้ในขั้นตอนที่ 7 เพื่อเพิมสัญลักษณ์

เคล็ดลับ: ถ้าอักขระที่แทรกไม่ใช่อักขระที่คุณต้องการ ให้ลองไฮไลต์อักขระที่แทรกไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของอักขระนั้นคือ Wingdings

จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น Excel จะจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ เช่น ใช้การจัดรูปแบบรายการหัวข้อย่อยหรือหมายเลขเมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังพิมพ์รายการ 

ใช้กล่องโต้ตอบนี้ ถ้าคุณต้องการปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายของรายการใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการให้จัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ 

การกระทำ

มี "การกระทำ" คลิกขวาพร้อมใช้งานหนึ่งรายการใน Excel เปิดการกระทำนี้โดยการเลือก เปิดใช้การกระทำเพิ่มเติมในเมนูคลิกขวา ในกล่องโต้ตอบนี้ 

การกระทำ วันที่ จะช่วยให้คุณสามารถคลิกขวาที่วันที่แบบเต็ม (ประกอบด้วยเดือน วัน และปี) และเปิดปฏิทิน Outlook ของวันที่ดังกล่าว 

ละเว้นปุ่ม คุณสมบัติ และ การกระทำเพิ่มเติม บนแท็บ การกระทำ เนื่องจากไม่มีประโยชน์ 

การแก้ไขโจทย์เลขโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการสร้างสมการตั้งแต่เริ่มต้น ให้กด Alt พร้อมกับเครื่องหมายเท่ากับ ตัวแทนสมการจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณพิมพ์อักขระทางคณิตศาสตร์ใน  

เมื่อคุณทำงานในตัวแทนสมการ Office จะมีชุดทางลัดจำนวนมากที่คุณสามารถใช้แทรกอักขระเฉพาะทางคณิตศาสตร์ได้ ตามค่าเริ่มต้น ทางลัดการแก้ไขโจทย์เลขโดยอัตโนมัติเหล่านี้จะเปิดอยู่

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ คลิกส่วนหัวทางด้านล่างเพื่อขยายและดูคำแนะนำ:

 ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ชื่อว่า แทนที่ข้อความเมื่อคุณพิมพ์

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง 

  ข้อมูลจะเพิ่มไปยังกล่อง แทนที่ และ ด้วย

 2. เปลี่ยนทางลัดในกล่อง แทนที่ หรือสัญลักษณ์ในกล่อง ด้วย

 3. คลิกปุ่ม แทนที่

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกจากรายการ

 2. คลิกปุ่ม ลบ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณต้องคัดลอกสัญลักษณ์ที่ต้องการไปยังคลิปบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถวางในกล่องโต้ตอบได้ คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการปิดกล่องโต้ตอบ แทรกสัญลักษณ์ด้วยตนเองบนสไลด์ (แทรก > สัญลักษณ์) แล้วเลือกและคัดลอกสัญลักษณ์ (Ctrl+C)

 1. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์ทางลัดที่คุณต้องการใช้

  (ทางลัดควรแตกต่างจากคำทั่วไปที่สะกดถูกต้อง เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้แทนที่คำด้วยสัญลักษณ์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 2 เสมอ)

 2. ในกล่อง ด้วย ให้วางสัญลักษณ์ที่คุณกำหนดให้กับทางลัดการแก้ไขโจทย์เลขโดยอัตโนมัติที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

 3. คลิก เพิ่ม

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×