ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ถ้าคุณมักจะสร้างเอกสารบางชนิดอยู่บ่อยๆ เช่น รายงานรายเดือน การคาดการณ์ยอดขาย หรืองานนําเสนอที่มีโลโก้บริษัท ให้บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต เพื่อให้คุณสามารถใช้เทมเพลตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของคุณแทนการสร้างไฟล์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละครั้งที่คุณต้องการ เริ่มต้นด้วยเอกสารที่คุณได้สร้างไว้แล้ว เอกสารที่คุณดาวน์โหลด หรือเทมเพลต Microsoft ใหม่ ที่คุณ ปรับแต่งเอง 

บันทึกเทมเพลต

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์เป็นเทมเพลต ให้คลิก ไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์หรือในโปรแกรม Office 2016 ให้ดับเบิลคลิกที่พีซีนี้

  หน้าต่าง บันทึกเป็น จะแสดงรายการตำแหน่งซึ่งคุณสามารถบันทึกเอกสารได้

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. For a basic template, click the template item in the Save as type list. ตัวอย่างเช่น ใน Word ให้คลิก เทมเพลตWord

  บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต

  ถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิกที่ เทมเพลต Word แบบใช้แมโคร

  Officeไปยังโฟลเดอร์ เทมเพลตแบบOfficeเอง โดยอัตโนมัติ

 5. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ที่แอปพลิเคชันของคุณจะบันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิกไฟล์ >ตัวเลือก> บันทึกแล้วพิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ในกล่อง ที่ตั้งเทมเพลตส่วนบุคคลเริ่มต้น เทมเพลตใหม่ที่คุณบันทึกจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้น และเมื่อคุณคลิก ไฟล์>สร้าง>ส่วนบุคคล คุณจะเห็นเทมเพลตในโฟลเดอร์นั้น

แก้ไขเทมเพลตของคุณ

เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์หรือพีซีนี้

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

ใช้เทมเพลตของคุณเพื่อสร้างเอกสารใหม่

เมื่อต้องการเริ่มไฟล์ใหม่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > ไฟล์ > แบบปรับแต่งเอง แล้วคลิกเทมเพลตของคุณ

ลิงก์ไปยังเทมเพลตส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้งาน Office 2013 ปุ่มนี้อาจบอกว่า ส่วนบุคคลแทนที่จะเป็น แบบปรับแต่งเอง

ใช้เทมเพลตของคุณจากเวอร์ชันOffice

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตในเวอร์ชันก่อนหน้า Officeคุณยังคงสามารถใช้เทมเพลตเหล่านั้นOffice 2013 และ 2016 ได้ ขั้นตอนแรกคือให้ย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ เทมเพลตOfficeแบบOffice เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถค้นหาได้ เมื่อต้องการย้ายเทมเพลตของคุณอย่างรวดเร็วให้ใช้เครื่องมือ แก้ไข

Word

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิกMicrosoft Word (.dotx)หรือถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิก Microsoft Word Macro-Enabled (.dotm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ที่ Word จะบันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ บนเมนูWordคลิก การการตั้งค่า จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าให้คลิกสถานที่ไฟล์ภายใต้ สถานที่ของไฟล์ให้เลือกเทมเพลตผู้ใช้ จากรายการแล้วคลิกปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้ว Word จะบันทึกเทมเพลตใหม่ในโฟลเดอร์นั้น

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิกสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามคําหลักในกล่อง ค้นหาเทมเพลต ทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิกMicrosoft Word (.dotx)หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก Microsoft Word Macro-Enabledแมโคร

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ที่ Word จะบันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ บนเมนูWordคลิก การการตั้งค่า จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าให้คลิกสถานที่ไฟล์ภายใต้ สถานที่ของไฟล์ให้เลือกเทมเพลตผู้ใช้ จากรายการแล้วคลิกปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้ว Word จะบันทึกเทมเพลตใหม่ในโฟลเดอร์นั้น

ถ้าต้องการเริ่มเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตของคุณ บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์ ในแท็บ มุมมอง

  ต้นแบบสไลด์ คือรูปสไลด์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรูปขนาดย่อของสไลด์ เค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางอยู่ใต้เค้าโครงนั้น

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac
  • เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่มีสีสันพร้อมด้วยฟอนต์และเอฟเฟ็กต์พิเศษ ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง และเลือกพื้นหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่ตัวแทนไว้ข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเก็บพื้นที่ที่ตัวแทนไว้ จาก แทรกพื้นที่ที่ตัวแทน ไว้ ให้เลือกชนิดของพื้นที่ที่ตัวแทนที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเพื่อวาดขนาดของพื้นที่ที่ตัวแทนนั้น

   แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ใน PowerPoint for Mac

 1. เปิดงานนําเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต ในแท็บ ไฟล์

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิก PowerPointTemplate (.potx)หรือถ้างานนําเสนอของคุณมีแมโคร ให้คลิก PowerPoint Macro-Enabled Template (.potm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิกสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามคําหลักในกล่อง ค้นหาเทมเพลต ทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิกPowerPoint Template (.potx)หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก PowerPoint Macro-Enabled Template (.potm)

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มงานนําเสนอใหม่โดยยึดตาม เทมเพลต บนเมนู ไฟล์ ให้คลิกใหม่จากเทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิกExcel (.xltx)หรือถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีแมโคร ให้คลิก Excel Macro-Enabled (.xltm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิกสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามคําหลักในกล่อง ค้นหาเทมเพลต ทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนเนื้อหา กราฟิก หรือการจัดรูปแบบ แล้วเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมดที่ยึดเทมเพลต

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ที่ ให้เลือกสถานที่ที่เทมเพลตจะถูกบันทึก

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ ให้คลิกExcel (.xltx)หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก Excel Macro-Enabled (.xltm)

  เทมเพลต Word ถูกเน้นไว้ ในกล่อง บันทึกเป็น

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตาม เทมเพลต บนเมนู ไฟล์ คลิกใหม่จากเทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

Word

 1. เปิดเอกสาร

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามคําหลัก ในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

  ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเพื่อจำลองเค้าโครงสไลด์หลายๆ แบบ แทนการเปลี่ยนเค้าโครงแต่ละรายการ หรือเลื่อนทีละแบบ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์ได้

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านขวา คุณสามารถเลือกสี ฟอนต์ และขนาดสไลด์สำหรับเทมเพลตได้

 4. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น เพิ่มข้อมูลคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกสถานที่อื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ตัวค้นหาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่ จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่ เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในFinder ให้เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ใน Finder ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

ปรับแต่งวิธีการExcelเริ่มต้นในExcel for Mac

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ถ้าคุณคิดว่าเอกสารปัจจุบันเป็นเทมเพลต คุณสามารถบันทึกเอกสารด้วยชื่ออื่นเพื่อสร้างเอกสารใหม่ที่ยึดตามเอกสารปัจจุบันได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสร้างเอกสารในรูปแบบนั้น คุณจะเปิดเอกสารใน Word สำหรับเว็บ ให้ไปที่ ไฟล์>บันทึกเป็น แล้วสร้างเอกสารที่เป็นสําเนาของเอกสารที่คุณเริ่มต้นใช้งาน

บันทึกสำเนาไปยัง OneDrive

ในอีกทางหนึ่ง ถ้าคุณนึกถึงชนิดของเทมเพลตที่คุณเห็นโดยการไปที่ไฟล์> ใหม่ แล้วไม่: คุณไม่สามารถสร้างเทมเพลตเหล่านั้นใน Word สำหรับเว็บ ได้

แต่ให้ทำดังนี้แทน

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้ใช้สั่ง เปิดใน WordWord สำหรับเว็บ เพื่อเปิดเอกสารใน Word บนเดสก์ท็อปของคุณ

รูปภาพของคำสั่งเปิดในแอปบนเดสก์ท็อป

จากที่นั่น ให้สร้างเทมเพลต เมื่อคุณไปที่ ไฟล์ > ในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป คุณจะสามารถใช้เทมเพลตของคุณในเอกสารใหม่ได้ และถ้าคุณจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ คุณสามารถแก้ไขเอกสาร Word สำหรับเว็บ ได้

ดูเพิ่มเติม

เทมเพลตและธีมของ Microsoft

ดาวน์โหลดแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าฟรี

เทมเพลตพื้นหลังฟรีPowerPoint

แก้ไขเทมเพลต

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×