ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แผนภูมิ

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

แผนภูมิช่วยให้คุณแสดงข้อมูลของคุณในลักษณะที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมของคุณได้สูงสุด เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิและเพิ่มเส้นแนวโน้ม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

สร้างแผนภูมิ

 1. เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

 2. เลือก แทรก > แผนภูมิแนะนำ

 3. เลือกแผนภูมิบนแท็บ แผนภูมิแนะนำ เพื่อแสดงตัวอย่างแผนภูมิ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิแล้วกด ALT + F1 เพื่อสร้างแผนภูมิได้ทันที แต่แผนภูมิที่ได้อาจไม่ใช่แผนภูมิดีที่สุดสำหรับข้อมูลนั้น ถ้าคุณไม่เห็นแผนภูมิที่คุณชอบ ให้เลือกแท็บ แผนภูมิทั้งหมด เพื่อดูชนิดแผนภูมิทั้งหมด

 4. เลือกแผนภูมิ

 5. เลือก ตกลง

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. เลือก ออกแบบ > เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

 3. เลือก เส้นแนวโน้ม แล้วเลือกชนิดของเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ เช่น แบบเชิงเส้น เอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์เชิงเส้น หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้งานกับบางภาษาได้

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกซึ่งสามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นภาพได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากแผนภูมิหลายชนิด (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวในรูปแบบสามมิติ) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเองได้โดยการนำเค้าโครงด่วนของแผนภูมิหรือสไตล์มาใช้

แผนภูมิประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน แบบคำอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

 • คุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่
 • Office for Mac 2016
 • Office 2011 for Mac

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกลงในเวิร์กชีตของ Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel มาแทนที่ตัวช่วยสร้างแผนภูมิเวอร์ชันเก่า ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ตามเทมเพลตแบบใดแบบหนึ่งจากแกลเลอรีได้ ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก สร้างใหม่จากเทมเพลต

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิกที่ลูกศรถัดจาก แผนภูมิ

  คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิกที่แผนภูมิ

 3. คลิกชนิดของแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint เวิร์กชีต Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 4. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่นอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่างได้ ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

  ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ชุดข้อมูล 1

  ชุดข้อมูล 2

  ประเภท A

  10

  1.2

  ประเภท B

  11

  14

  ประเภท C

  9

  15

  หรือ

  ประเภท A

  ประเภท B

  ชุดข้อมูล 1

  10

  11

  ชุดข้อมูล 2

  1.2

  14

  แผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  ขนาด 1

  0.7

  2.7

  4

  1.8

  3.2

  5

  2.6

  0.08

  6

  แผนภูมิวงกลม

  ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

  ยอดขาย

  ไตรมาสแรก

  25

  ไตรมาส 2

  30

  ไตรมาส 3

  45

  หรือ

  ไตรมาสแรก

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ยอดขาย

  25

  30

  45

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  เปิด

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  5/1/02

  44

  55

  11

  25

  6/1/02

  25

  57

  1.2

  38

  หรือ

  5/1/02

  6/1/02

  เปิด

  44

  25

  สูง

  55

  57

  ต่ำ

  11

  1.2

  ปิด

  25

  38

  แผนภูมิ XY (กระจาย)

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  0.7

  2.7

  1.8

  3.2

  2.6

  0.08

  หรือ

  ค่า X

  0.7

  1.8

  2.6

  ค่า Y คือ 1

  2.7

  3.2

  0.08

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 6. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับกลับไปยัง Word หรือ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดแถวและคอลัมน์ของตารางในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก สลับแถว/คอลัมน์

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก สลับแถว/คอลัมน์

  ถ้า การสลับแถว/คอลัมน์ ไม่พร้อมใช้งาน

  การสลับแถว/คอลัมน์ พร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางชนิดเท่านั้น คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกแผนภูมิแล้วแก้ไขเวิร์กชีตใน Excel

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เค้าโครงด่วน

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เค้าโครงด่วน

 4. คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิกสไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

 4. คลิก ชื่อแผนภูมิ เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง แล้วกลับไปยังแผนภูมิเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องลงในกล่อง ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกลงในเวิร์กชีตของ Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel มาแทนที่ตัวช่วยสร้างแผนภูมิเวอร์ชันเก่า ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ตามเทมเพลตแบบใดแบบหนึ่งจากแกลเลอรีได้ ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก สร้างใหม่จากเทมเพลต

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ใน แทรกแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกแผนภูมิ

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงาน Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 3. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่าง ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

  ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ชุดข้อมูล 1

  ชุดข้อมูล 2

  ประเภท A

  10

  1.2

  ประเภท B

  11

  14

  ประเภท C

  9

  15

  หรือ

  ประเภท A

  ประเภท B

  ชุดข้อมูล 1

  10

  11

  ชุดข้อมูล 2

  1.2

  14

  แผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  ขนาด 1

  0.7

  2.7

  4

  1.8

  3.2

  5

  2.6

  0.08

  6

  แผนภูมิวงกลม

  ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

  ยอดขาย

  ไตรมาสแรก

  25

  ไตรมาส 2

  30

  ไตรมาส 3

  45

  หรือ

  ไตรมาสแรก

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ยอดขาย

  25

  30

  45

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  เปิด

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  5/1/02

  44

  55

  11

  25

  6/1/02

  25

  57

  1.2

  38

  หรือ

  5/1/02

  6/1/02

  เปิด

  44

  25

  สูง

  55

  57

  ต่ำ

  11

  1.2

  ปิด

  25

  38

  แผนภูมิ XY (กระจาย)

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  0.7

  2.7

  1.8

  3.2

  2.6

  0.08

  หรือ

  ค่า X

  0.7

  1.8

  2.6

  ค่า Y คือ 1

  2.7

  3.2

  0.08

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 5. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับกลับไปยัง Word หรือ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดคอลัมน์และแถวของตารางในแผนภูมิ  ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

  ถ้าสลับการลงจุดไม่พร้อมใช้งาน

  สลับการลงจุดพร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางประเภทเท่านั้น

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลใน Excel แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เค้าโครงด่วนของแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม เค้าโครงด่วนสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงเพิ่มเติม ชี้ไปยังเค้าโครง จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ สไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

สร้างแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณใน Excel สำหรับเว็บ ได้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิคอลัมน์ เส้น วงกลม แท่ง พื้นที่ กระจาย หรือเรดาร์ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมี 

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อมูลที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิ

  เมื่อต้องการลงจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงในแผนภูมิ คุณสามารถเลือกข้อมูลได้

 2. เลือก>แผนภูมิ> แผนภูมิและชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ บนเมนูที่เปิดขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ 

  เมนูแผนภูมิคอลัมน์

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกของคุณจะไม่ถูกใช้จนกว่าคุณจะเลือกตัวเลือกจากเมนูสั่งแผนภูมิ พิจารณาตรวจทานแผนภูมิหลายชนิด เช่น เมื่อคุณชี้ไปที่รายการเมนู สรุปจะปรากฏขึ้นถัดจากรายการเหล่านั้นเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ 

 3. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ (ชื่อเรื่อง, ป้ายชื่อ, ป้ายชื่อข้อมูล) ให้เลือกแผนภูมิ เพื่อแสดงแท็บแผนภูมิบน Ribbon

  แท็บ แผนภูมิ บนเว็บ ของ Excel

 4. บนแท็บแผนภูมิ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ดูขั้นตอนเฉพาะด้านล่าง

เคล็ดลับ: ในหลายกรณี เมื่อคุณชี้ไปที่รายการเคล็ดลับจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ

ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจทานข้อมูลของคุณ และตัดสินใจว่าแผนภูมิชนิดใดจะดีที่สุด ชนิดที่พร้อมใช้งานจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ โดยทั่วไป แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงประเภทต่างๆ เป็นแกนแนวนอน และค่าต่างๆ เป็นแกนแนวตั้ง ดังเช่นที่แสดงอยู่ในแผนภูมินี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

ชนิดของแผนภูมิคอลัมน์

 • คอลัมน์แบบกลุ่มแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแสดงค่าในคอลัมน์สองมิติ ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีประเภทที่ใช้แทน

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะใดๆ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 • คอลัมน์แบบเรียงซ้อน แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีหลาย ชุดข้อมูล ที่คุณต้องการเน้นผลรวม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในคอลัมน์สองมิติที่เรียงซ้อนกันอยู่เพื่อแสดง 100% ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลอย่างน้อยสองชุด และคุณต้องการเน้นการมีส่วนร่วมทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าผลรวมเหมือนกันในแต่ละประเภท

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทต่างๆ จะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวตั้ง แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่ต่อเนื่องกันบนแกนเวลาที่มีมาตราเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย

ชนิดของแผนภูมิเส้น

 • เส้นและเส้นแบบมีเครื่องหมายแผนภูมิเส้นสามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน ทั้งแบบมีตัวแสดงข้อมูลหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลแต่ละค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีจุดข้อมูลหลายจุดและลนําเสนอเป็นลนําเสนอที่สําคัญ ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นโดยไม่มีตัวแสดง

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมายแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนสามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมายแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลแต่ละค่าได้ แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่าแสดงตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างมาก ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีตัวแสดง

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณมีเพียงชุดข้อมูลชุดเดียว ให้พิจารณาใช้งานแผนภูมิกระจายแทน

  • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนจะเพิ่มข้อมูล ซึ่งอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายในการดูว่าเส้นนั้นเรียงซ้อนกันอยู่ ดังนั้นให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นชนิดอื่น หรือใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

 • ไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าลบ

 • แทบไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าศูนย์

 • คุณมีประเภทต่างๆ ไม่เกินเจ็ดประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวเฉพาะในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิโดนัทได้ แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดเหมือนกับแผนภูมิวงกลม แต่แผนภูมินี้สามารถมี ชุดข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

เคล็ดลับ: แผนภูมิโดนัทเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่าย คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ระรายการ โดยทั่วไปในแผนภูมิแท่ง ประเภทต่างๆ จะถูกจัดอยู่ในแกนแนวตั้ง และค่าต่างๆ จะอยู่ในแกนแนวนอน

แผนภูมิแท่ง

พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

ชนิดของแผนภูมิแท่ง

 • แผนภูมิแบบกลุ่มแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มจะแสดงแท่งเป็นแบบสองมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนจะแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการต่อข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบแท่งสองมิติ

 • แผนภูมิแบบเรียงซ้อน 100%แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% จะแสดงแท่งในรูปแบบสองมิติที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมดระหว่างประเภทต่างๆ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ สามารถใช้แผนภูมิพื้นที่เพื่อลงจุดการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมภายในแนวโน้มได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดอีกด้วย

แผนภูมิพื้นที่

ชนิดของแผนภูมิพื้นที่

 • พื้นที่แสดงในรูปแบบสองมิติ แผนภูมิพื้นที่แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ตามกฎแล้ว ให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงแนวโน้มผลกระทบของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือแกนข้อมูลประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสองมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แบบเรียงซ้อน100%จะแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีส่วนร่วมตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิกระจายได้ ใส่ค่า x ในหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ แล้วใส่ค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน คือ แกนค่าแนวนอน (x) และแกนค่าแนวตั้ง (y) แผนภูมิจะรวมค่า x และ y ลงในจุดข้อมูลเดียว และจะแสดงค่าในช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอกัน หรือแสดงเป็นกลุ่ม โดยทั่วไป แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข ได้แก่ ค่าเชิงวิทยาศาสตร์ ค่าทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

แผนภูมิกระจาย

พิจารณาการใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการปรับมาตราส่วนแกนอิสระของแผนภูมิกระจายเพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่หรือชุดกลุ่มของค่าต่างๆ

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา  ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมากเท่าใด คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ชนิดของแผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจายแผนภูมินี้จะแสดงจุดข้อมูลโดยไม่มีการเชื่อมโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบแผนภูมินี้แสดงเส้นโค้งเรียบที่เชื่อมต่อจุดข้อมูล เส้นเรียบสามารถแสดงแบบมีหรือไม่มีเครื่องหมายได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีเครื่องหมายถ้ามีจุดข้อมูลหลายจุด

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงแผนภูมินี้แสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีหรือไม่มีเครื่องหมายได้

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์จะเปรียบเทียบค่ารวมของ ชุดข้อมูล หลายชุด

แผนภูมิเรดาร์

ชนิดของแผนภูมิเรดาร์

 • แผนภูมิ เรดาร์และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมายที่มีหรือไม่มีเครื่องหมายแสดงในจุดข้อมูลแต่ละจุด แผนภูมิเรดาร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสีในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกันสีหนึ่ง

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ แผนภูมินั้นจะไม่แสดงชื่อแผนภูมิเสมอไป แม้ว่าข้อมูลของคุณจะมีชื่อนั้นรวมอยู่ด้วย คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขชื่อแผนภูมิด้วยตนเองและวางบนแผนภูมิหรือด้านบนของแผนภูมิได้

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนที่มีชื่อแผนภูมิอยู่เหนือแผนภูมิ

 1. ถ้าคุณเห็น ปุ่ม การดู บน Ribbon ให้เลือกปุ่มนั้นแล้วเลือกการแก้ไข

  โหมดการดู

  ถ้าคุณเห็น ปุ่ม การแก้ไขบน Ribbon คุณพร้อมที่จะเพิ่มชื่อแผนภูมิแล้ว

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง แท็บ แผนภูมิบน Ribbon

 3. คลิก>ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกชื่อที่คุณต้องการ

  ตัวเลือก ชื่อแผนภูมิ

 4. ใน กล่องข้อความ ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อแผนภูมิของคุณ

เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Enter

กล่อง แก้ไขชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อแกนเพื่อปรับปรุงความง่ายในการอ่านแผนภูมิ

การเพิ่มชื่อเรื่องลงในแกนแนวนอนและแนวตั้งในแผนภูมิที่มีแกนจะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิที่ไม่มีแกน เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

เช่นเดียวกับชื่อแผนภูมิ ชื่อแกนช่วยให้บุคคลที่ดูแผนภูมิเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

แผนภูมิคอลัมน์ที่มีชื่อแกน

 1. ถ้าคุณเห็น ปุ่ม การดู บน Ribbon ให้คลิกปุ่ม นั้น แล้วคลิกการแก้ไข

  โหมดการดู

  ถ้าคุณเห็น ปุ่ม การแก้ไขบน Ribbon คุณพร้อมที่จะเพิ่มชื่อแกนแล้ว

 2. เลือกแผนภูมิเพื่อแสดง แท็บ แผนภูมิบน Ribbon

 3. เลือก >ชื่อแกนชี้ไปที่ ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ หรือ ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้วเลือกตัวเลือกชื่อแกนที่คุณต้องการ

  ชื่อแกนแผนภูมิ

 4. ใน กล่องข้อความ ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อแกน

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Enter

กล่อง แก้ไขชื่อเรื่อง

เปลี่ยนป้ายชื่อแกน

ป้ายชื่อแกนจะแสดงอยู่ใต้แกนนอนและถัดจากแกนตั้ง แผนภูมิของคุณใช้ข้อความในข้อมูลต้นฉบับของป้ายชื่อแกนเหล่านี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบมีป้ายชื่อแกน

เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนแกนนอน:

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อความป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  ป้ายชื่อแกนในแผนภูมิจะได้รับการอัปเดตด้วยข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ป้ายชื่อแกนแตกต่างจากชื่อแกนที่คุณเพิ่มเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงบนแกนได้ ชื่อแกนจะไม่แสดงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เอาป้ายชื่อแกนออก 

 1. เลือกแผนภูมิเพื่อแสดง แท็บ แผนภูมิบน Ribbon

 2. เลือก>แกนแผนภูมิ

  ปุ่มแกนบนแท็บ แผนภูมิ

 3. เลือกแกนนอนปฐม>แกนแสดงแกนโดยไม่ต้องติดป้ายชื่อ

  เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่ออีกครั้ง ให้ใช้เมนูเดียวกันเพื่อเลือก แกนแสดง จากซ้ายไปขวา หรือ แสดงแกนขวาไปซ้าย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×