ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความ (และข้อความด้านใน) รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพได้โดยการหมุนหรือการพลิก  

หากคุณกำลังทำงานในอีเมล ให้ดู การหมุนรูปภาพใน Outlook

คำสั่งหมุนจะพร้อมใช้งานบนแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปวาดของ Ribbon แถบเครื่องมือ เลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุน แล้วคลิก Ribbon

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไว้ที่ครั้งละ 15 องศา ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนหลายรูปร่างพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบจุดศูนย์กลาง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมบนเมนูหมุน

 3. ในบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุในกล่องการหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรเพื่อหมุนวัตถุตามตำแหน่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปวาดหรือเครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบเครื่องมือการวาดหรือเครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพกลับด้านหรือพลิกวัตถุกลับหัว (กลับด้าน) ได้โดยใช้เครื่องมือพลิก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุกลับหัว ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างภาพกลับด้านของวัตถุ ให้คลิก พลิกแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบเครื่องมือการวาดหรือเครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการสร้างภาพกลับด้านของข้อความในเอกสาร ให้ดู ย้อนกลับข้อความหรือสร้างภาพกลับด้าน

เมื่อคุณหมุนวัตถุ ข้อความใดก็ตามภายในวัตถุจะหมุนเช่นกัน แต่ข้อความภายในวัตถุที่พลิกจะไม่ถูกพลิกด้วยเครื่องมือหมุนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความพร้อมกับวัตถุที่มีข้อความอยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ใน Outlook, Excel และ PowerPoint

 1. เลือกแล้วคลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการย้อนกลับ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ การหมุนสามมิติ ในหนึ่งในกล่อง การหมุน (X, Y หรือ Z ขึ้นอยู่กับการหมุนข้อความที่คุณต้องการ) ให้ใส่ 180

  การหมุน X บนแท็บเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: 

  • การเปลี่ยนการหมุนอาจมีผลกับสีเติมของวัตถุของคุณ คุณสามารถปรับสีเติมในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างบนแท็บสีเติมและเส้น แท็บสีเติมและเส้น

  • เมื่อคุณคลิกภายในวัตถุเพื่อแก้ไขข้อความ ข้อความจะย้อนกลับเป็นลักษณะดั้งเดิมชั่วคราวขณะที่คุณแก้ไข ลักษณะที่ย้อนกลับจะถูกนำกลับมาใช้เมื่อคุณแก้ไขข้อความเสร็จแล้วและคลิกภายนอกวัตถุ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไว้ที่มุม 15 องศา ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนหลายรูปร่างพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางของตัวเอง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

  • อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถเลือกวัตถุ กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อหมุน

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ แท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ รูปแบบรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่างอักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ปุ่ม หมุน จะซ่อนอยู่หากขนาดหน้าจอของคุณลดลง หากคุณไม่เห็นปุ่ม หมุน ให้คลิก จัดเรียง เพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่ม จัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  เมนูหมุนรูปร่างบน Office for Mac
 4. ในกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ใส่องศาที่คุณต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรเพื่อหมุนวัตถุตามองศาที่แน่นอนที่คุณต้องการ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ แท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ รูปแบบรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่างอักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ปุ่ม หมุน จะซ่อนอยู่หากขนาดหน้าจอของคุณลดลง หากคุณไม่เห็นปุ่ม หมุน ให้คลิก จัดเรียง เพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่ม จัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนไปทางขวา 90° หรือเมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้ายให้คลิก หมุนไปทางซ้าย 90°

  เมนูหมุนรูปร่างบน Office for Mac

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพกลับด้านหรือพลิกวัตถุกลับหัว (กลับด้าน) ได้โดยใช้เครื่องมือพลิก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ แท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ รูปแบบรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่างอักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ปุ่ม หมุน จะซ่อนอยู่หากขนาดหน้าจอของคุณลดลง หากคุณไม่เห็นปุ่ม หมุน ให้คลิก จัดเรียง เพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่ม จัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุกลับหัว ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างภาพกลับด้านของวัตถุ ให้คลิก พลิกแนวนอน

   เมนูหมุนรูปร่างบน Office for Mac

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุหลายวัตถุ ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น หรือลง หรือไปข้าง ๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ แล้วกด Command ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มลูกศร โปรดทราบว่าใน Word คุณสามารถทำสิ่งนี้เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเท่านั้น

  • ถ้าต้องการจำกัดวัตถุ เพื่อให้วัตถุสามารถขยับได้แค่แนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน จากนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก แล้วคลิกแท็บจัดรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บ รูปแบบรูปภาพ

 2. คลิกไอคอน จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  จัดกลุ่มวัตถุ

เคล็ดลับ: ถ้า จัดกลุ่ม ปรากฏเป็นสีทึบหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เลือกวัตถุสองอย่างหรือมากกว่าจึงจะสามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ครอบตัดรูปภาพ

หมุนไปที่มุมใดก็ได้โดยใช้เมาส์

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

หมุนไปที่มุมใดก็ได้โดยใช้แป้นพิมพ์

 1. กด Ctrl+F6 เพื่อเปลี่ยนโฟกัสไปยังแผงสไลด์

 2. ใช้แป้น Tab เพื่อนําทางในสไลด์ และเลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 3. กด Shift+F10 หรือ แป้นเมนู เพื่อเปิดเมนู บริบท แล้วใช้ แป้นลูกศรลง จนกว่าโฟกัสจะอยู่บน ตัวเลือกรูปแบบ แล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บตัวเลือก รูปแบบ

 4. ใช้แป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนปุ่มหมุนมุมหมุน และใส่จํานวนองศาที่ต้องการเพื่อหมุนวัตถุหรือรูปภาพในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วกด Enter

ย้อนกลับข้อความ

ดูบทความ ย้อนกลับหรือสะท้อนข้อความ

หมุนตารางหรือ กราฟิก SmartArt

คัดลอกตารางหรือ กราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ แล้วหมุนรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นๆ

ครอบตัดรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×