ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เพิ่มเนื้อหาและลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้ไปยังไซต์ SharePoint Online

หลังจากที่คุณสร้างไซต์ SharePoint ใน Microsoft 365 ของคุณโดยใช้เทมเพลตการช่วยสำหรับการเข้าถึงแล้ว ให้ใช้การจัดรูปแบบ สไตล์ และคำอธิบายแสดงแทนที่ถูกต้อง เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ SharePoint ใน Microsoft 365 เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

ไซต์ SharePoint ใน Microsoft 365 ของคุณมีองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างอยู่แล้ว เช่น แถบค้นหาและพื้นที่เอกสาร การเพิ่มเนื้อหาของคุณเองลงในไซต์ SharePoint ใน Microsoft 365 เป็นเรื่องง่ายมาก

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

  ภาพสกรีนช็อตแสดงส่วนของ Ribbon ของ SharePoint Online ที่มีตัวควบคุมการแชร์ ติดตาม และแก้ไข รวมถึงกล่องค้นหา
 2. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงใน Web Part ที่มีอยู่แล้ว ให้วางโฟกัสในนั้น จากนั้นในRibbonแก้ไขให้ตัด คัดลอก แทรก หรือจัดรูปแบบข้อความเหมือนที่ทำใน Word สำหรับเว็บ

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบสำหรับข้อความของคุณ ให้เปิดกลุ่ม สไตล์

  ภาพสกรีนช็อตของกลุ่มสไตล์บน Ribbon ของ SharePoint Online ที่เลือกสไตล์ หัวเรื่อง 1 อยู่

  เลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นวางโฟกัสในพื้นที่แก้ไขแล้วเริ่มพิมพ์

  ภาพสกรีนช็อตแสดงองค์ประกอบของหน้าและสไตล์ข้อความมีให้ใช้งานจากกลุ่ม สไตล์ บน Ribbon ของ SharePoint Online
 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

  ภาพสกรีนช็อตของส่วนหนึ่งของ Ribbon ใน SharePoint Online ที่มีตัวควบคุมการแชร์ ติดตาม และบันทึก

หมายเหตุบางอย่างเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง   

 • ใช้ฟอนต์อย่างง่าย และใช้หน้าตาฟอนต์ไม่เกินสองหรือสามแบบ

 • อย่าตั้งค่าขนาดฟอนต์แบบคงที่ การตั้งค่าขนาดแบบคงที่อาจรบกวนองค์ประกอบอื่นๆ บนหน้าจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ใช้ทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ตัวอย่างเช่น อาจเกิดปัญหาขึ้นกับเค้าโครงหน้าจอ เนื่องจากบรรทัดข้อความอาจซ้อนทับกับคอลัมน์หรือข้อความอาจหายไป

 • ถ้าเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม สไตล์ แทน ตัวเลือกจาก สไตล์ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความหมายของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น การเน้นจะมีลักษณะตัวเอียง และโปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงคำว่า “การเน้น” สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นตัวเอียง

 • ใช้การขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบทั่วไป เนื่องจากตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่อกันยาวๆ ทำให้อ่านยากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่ได้อ่านอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต่างจากอักษรตัวพิมพ์เล็กแต่อย่างใด ผู้ฟังจึงไม่ทราบว่าคุณต้องการสื่ออะไร

เพิ่มหัวเรื่องเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณง่ายต่อการสแกน

หัวเรื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึงในเอกสาร ผู้ใช้มักจะกวาดตามองผ่านเนื้อหาบนเว็บและอาจอ่านอย่างละเอียดเมื่อเนื้อหาน่าสนใจเป็นพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอยังใช้หัวเรื่องเพื่อช่วยสแกนให้ผู้ใช้อีกด้วย ถ้าไม่มีหัวเรื่อง ผู้ใช้ที่ตาบอดจะต้องฟังทั้งหน้าเว็บ ทีละคำ

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ในหัวเรื่อง

 3. เปิดกลุ่ม สไตล์ แล้วเลือกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: หัวเรื่องสามารถเป็นลำดับขั้นได้ สไตล์ หัวเรื่อง 1 คือสิ่งสําคัญที่สุดในเอกสาร และโดยทั่วไป จะเป็นหัวเรื่องด้านบนสุด หัวเรื่อง 2 จะเป็นระดับรอง หัวเรื่อง 3 สามารถใช้เป็นหัวข้อย่อย และจะอยู่ในเอกสารตามสไตล์ หัวเรื่อง 2 ที่ใช้อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อเสมอ

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

หมายเหตุ: ใช้หัวเรื่องเพื่อสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถสแกนหน้าได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มตารางและทำให้สามารถเข้าถึงได้

ตารางเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการข้อมูลในหน้า เป็นเรื่องง่ายในการทำให้แน่ใจว่าตารางของคุณตั้งค่าขึ้นเพื่อมอบบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของคอลัมน์หรือคำอธิบายตาราง

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon ตัวแก้ไข และเข้าสู่โหมด แก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏขึ้น

 3. จากแท็บ แทรก ให้เปิดกลุ่ม ตาราง แล้วเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการในตารางใหม่ของคุณ หลังจากที่คุณคลิกกล่องสุดท้าย ตารางขนาดที่ระบุจะปรากฏบนหน้าของคุณ

  สกรีนช็อตแสดง Ribbon ของ SharePoint Online เลือกแท็บแทรก จากนั้นเลือก แทรกตาราง เพื่อระบุจำนวนแถวและคอลัมน์สำหรับตารางใหม่
 4. วางโฟกัสในแถวมุมบนซ้ายของตารางใหม่ของคุณ แล้วเลือกแท็บ ออกแบบ

  สกรีนช็อตของ Ribbon ของ SharePoint Online ใช้แท็บ ออกแบบ เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแถวส่วนหัว แถวส่วนท้าย คอลัมน์แรก และคอลัมน์สุดท้ายในตาราง และเลือกจากสไตล์ตาราง และระบุว่าตารางจะใช้เส้นตารางหรือไม่

  หมายเหตุ: แท็บ ออกแบบ จะมองเห็นได้เมื่อเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในองค์ประกอบที่ออกแบบได้เท่านั้น เช่น ตาราง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางของคุณอ่านง่ายขึ้น ให้ใช้สไตล์เส้นสี หรือแสดงเส้นตาราง ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ออกแบบ ทั้งสองตัวเลือก

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

หมายเหตุเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับตาราง   

 • กำหนดแถวส่วนหัว และใส่ป้ายชื่อในแต่ละคอลัมน์เสมอ ถ้าเหมาะสม คุณสามารถกำหนด คอลัมน์แรก ได้

 • ส่วนหัวของตารางไม่ควรว่างเปล่า

 • เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตารางเป็นคำอธิบาย

 • เช่นเดียวกับฟอนต์ ใช้ปรับขนาดแบบสัดส่วน (เปอร์เซ็นต์) กับความกว้างและความสูงของแถว แทนที่จะปรับขนาดแบบสัมบูรณ์ อย่าใช้ค่าพิกเซลหรือพอยต์ . ถ้าผู้ใช้ดูไซต์ของคุณผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือถ้าพวกเขาขยายไซต์ของคุณเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น ค่าพิกเซลหรือพอยต์จะคงขนาดองค์ประกอบต่างๆ ไว้ที่ค่าที่กำหนด

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon ตัวแก้ไข และเข้าสู่โหมด แก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องข้อความ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จากแท็บ แทรก ให้เลือก ลิงก์ และ จากที่อยู่ หรือกด Ctrl+K

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่มีเขตข้อมูลข้อความที่แสดงสำหรับชื่อของลิงก์ และเขตข้อมูลที่อยู่สำหรับ URL ของลิงก์ เมื่อต้องการทำให้แน่ใจว่าลิงก์ใช้งานได้ ให้เลือกตัวเลือก ลองลิงก์
 4. ในเขตข้อมูล ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ปลายทางของลิงก์

  เคล็ดลับ: ข้อความลิงก์มักเป็นชื่อของเว็บไซต์หรือชื่อหน้า ข้อความแสดงลิงก์ควรมีความหมายไม่ว่าในบริบทใด และต้องไม่เป็นข้อความในลักษณะเช่น คลิกที่นี่

 5. ในเขตข้อมูล ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ทำงานเหมือนกับที่คุณต้องการ ให้เลือก ลองลิงก์

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรสำหรับการสร้างไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

หลังจากคุณสร้างไซต์ SharePoint ของคุณโดยใช้ฟีเจอร์การเข้าถึง ใช้การจัดรูปแบบที่ถูกต้อง สไตล์ และคำอธิบายสำรองเพื่อให้ไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ต่อไป

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ SharePoint เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

ไซต์ SharePoint ของคุณมีองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างอยู่แล้ว เช่น แถบ ค้นหา และพื้นที่ เอกสาร การเพิ่มเนื้อหาของคุณเองลงในไซต์ SharePoint เป็นเรื่องง่ายมาก

 1. เมื่อต้องการเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไขลิงก์ใน Sharepoint
 2. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยัง Web Part ที่มีอยู่ ให้วางโฟกัสไว้ในนั้น จากนั้น เลือกปุ่ม แก้ไข Web Part

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไข Web Part ใน SharePoint
 3. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบสำหรับข้อความของคุณ ให้เปิด ตัวแก้ไข Rich Text

  สกรีนช็อตของแถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text ใน SharePoint
 4. เลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นวางโฟกัสในพื้นที่แก้ไขแล้วเริ่มพิมพ์

  สกรีนช็อตของพื้นที่แก้ไขของตัวแก้ไข Rich Text ใน SharePoint

หมายเหตุบางอย่างเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 • ใช้ฟอนต์อย่างง่าย และใช้หน้าตาฟอนต์ไม่เกินสองหรือสามแบบ

 • อย่าตั้งค่าขนาดฟอนต์แบบคงที่ การตั้งค่าขนาดแบบคงที่อาจรบกวนองค์ประกอบอื่นๆ บนหน้าจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ใช้ทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ตัวอย่างเช่น อาจเกิดปัญหาขึ้นกับเค้าโครงหน้าจอ เนื่องจากบรรทัดข้อความอาจซ้อนทับกับคอลัมน์หรือข้อความอาจหายไป

 • ถ้าเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม สไตล์ แทน ตัวเลือกจาก สไตล์ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความหมายของฟอนต์

 • ใช้การขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบทั่วไป เนื่องจากตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่อกันยาวๆ ทำให้อ่านยากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่ได้อ่านตัวพิมพ์ใหญ่ต่างจากตัวพิมพ์เล็ก ผู้ฟังจึงไม่ทราบสิ่งที่คุณต้องการสื่อสาร

เพิ่มหัวเรื่องเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณง่ายต่อการสแกน

หัวเรื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึงในเอกสาร ผู้ใช้มักจะกวาดตามองผ่านเนื้อหาบนเว็บและอาจอ่านอย่างละเอียดเมื่อเนื้อหาน่าสนใจเป็นพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอยังใช้หัวเรื่องเพื่อช่วยสแกนให้ผู้ใช้อีกด้วย ถ้าไม่มีหัวเรื่อง ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอต้องฟังทั้งเว็บเพจแบบคำต่อคำ

 1. เลือกลิงก์ แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นหัวเรื่อง

 3. เปิดเมนู สไตล์ และเลือกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตของพื้นที่แก้ไขของตัวแก้ไข Rich Text ใน SharePoint

เคล็ดลับ: หัวเรื่องสามารถเป็นลำดับขั้นได้ สไตล์ หัวเรื่อง 1 คือสิ่งสําคัญที่สุดในเอกสาร และโดยทั่วไป จะเป็นหัวเรื่องด้านบนสุด หัวเรื่อง 2 จะเป็นระดับรอง หัวเรื่อง 3 สามารถใช้เป็นหัวข้อย่อย และจะอยู่ในเอกสารตามหนึ่งในหัวข้อที่ใช้สไตล์ หัวเรื่อง 2 เสมอ

หมายเหตุ: ใช้หัวเรื่องเพื่อสร้างตารางเนื้อหาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ผู้ใช้สามารถสแกนหน้าได้โดยง่าย

เพิ่มส่วนเค้าโครงและทำให้สามารถเข้าถึงได้

ส่วนเค้าโครงคือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบข้อมูลบนหน้า ส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ โดยกำหนดหัวเรื่องให้กับส่วนข้อความและคำอธิบายประกอบรูปภาพ และสื่ออื่นๆ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนเค้าโครง ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสในตำแหน่งที่คุฯต้องการเพิ่มตาราง

 3. เลือกลิงก์ เพิ่มส่วนหรือ Web Part ใหม่

  สกรีนช็อตของเพิ่มส่วนหรือลิงก์ webpart ใหม่ใน SharePoint
 4. เลือกเค้าโครงส่วนที่คุณต้องการใช้

  สกรีนช็อตของเมนูเค้าโครงส่วนใน SharePoint
 5. เพิ่มเนื้อหาไปยังแต่ละส่วนโดยเลือกลิงก์ เพิ่ม Web Part ใหม่

  สกรีนช็อตของเพิ่มส่วนหรือลิงก์ webpart ใหม่ใน SharePoint

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้

 1. เลือกลิงก์ แก้ไข ของส่วนที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลือกลิงก์ เพิ่ม Web Part ใหม่

  สกรีนช็อตของเพิ่มส่วนหรือลิงก์ webpart ใหม่ใน SharePoint
 3. เลือกลิงก์ ในเมนู Web Part

  สกรีนช็อตของเมนู Webpart ใน SharePoint
 4. แทรกที่อยู่ของลิงก์ปลายทาง

  สกรีนช็อตของการวางลิงก์ใน SharePoint
 5. ในเขตข้อมูล ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL

เคล็ดลับ: ตรวจสอบการแสดงตัวอย่างลิงก์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการใช้ไซต์ของคุณได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลสำหรับสร้างไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×