ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แทรกและเล่นไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณอาจสามารถ แทรกวิดีโอที่ฝัง (ลักษณะการทำงานเริ่มต้น) หรือ ลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 • การแทรกวิดีโอที่ฝังตัว มีความสะดวก แต่จะเพิ่มขนาดของงานนำเสนอของคุณ

 • วิดีโอที่เชื่อมโยงทำให้ไฟล์งานนำเสนอของคุณมีขนาดเล็กลง แต่การเชื่อมโยงอาจถูกตัดขาดได้ เราขอแนะนำให้จัดเก็บงานนำเสนอและวิดีโอที่เชื่อมโยงในโฟลเดอร์เดียวกัน

ในกล่องโต้ตอบแทรกวิดีโอ คุณเลือกระหว่างแทรก (ซึ่งหมายความว่า "ฝัง") หรือลิงก์ไปยังไฟล์

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เราขอแนะนําให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสด้วยวิดีโอ H.264 (หรือ MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีวิดีโออยู่

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีลิงก์ไปยังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรขึ้นถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ใน PowerPoint

PowerPoint 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก และยังสนับสนุนคำบรรยายภาพทดแทนการได้ยินและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโออีกด้วย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้ว และคุณต้องการทราบตำแหน่งที่จัดเก็บวิดีโอ ให้ไปที่ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนําเสนอ ไม่ว่าไฟล์เหล่านั้นจะเชื่อมโยงหรือฝังอยู่ในไฟล์  ถ้ามีวิดีโอที่เชื่อมโยง PowerPoint จะให้ไฮเปอร์ลิงก์ดูลิงก์กับคุณ คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่เก็บข้อมูลของไฟล์ที่เชื่อมโยงใดๆ 

วิดีโอ YouTube

ถ้าคุณต้องการแทรกวิดีโอบน YouTube ให้สลับไปยัง แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่มเล่นทางด้านซ้ายของแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้นในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเป็นส่วนหนึ่งของลำดับการคลิก   ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ตามบนสไลด์เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป (หรือเมื่อคุณกด Spacebar แป้นลูกศรขวา หรือแป้นอื่นๆ ที่ไปยังขั้นตอนถัดไป) วิดีโอจะเล่น ตัวเลือกเริ่มต้นนี้เรียกว่าตามลำดับการคลิก

แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเล่นเมื่อคลิก

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. ในแถบ ribbon บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอย้อนหลัง ให้เปิดรายการ เริ่มต้น และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการเล่นวิดีโอจากพีซีของคุณคือ: ตามลำดับตามการคลิก โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามลำดับตามการคลิก

  นี่คือลักษณะการทํางานเริ่มต้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อคุณคลิกที่ใดก็ตามบนสไลด์เพื่อเลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไป วิดีโอจะเล่น

  โดยอัตโนมัติ

  วิดีโอจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

  (ถ้ามีขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวจะเล่นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นวิดีโอจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวอื่นก่อนวิดีโอบนสไลด์ วิดีโอจะเริ่มเล่นทันที) 

  เมื่อคลิก

  วิดีโอจะเริ่มเล่นเมื่อคลิกเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2013 เราขอแนะนําให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสด้วยวิดีโอ H.264 (หรือ MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีวิดีโออยู่

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีลิงก์ไปยังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรขึ้นถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ใน PowerPoint

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้ว และคุณต้องการทราบตำแหน่งที่จัดเก็บวิดีโอ ให้ไปที่ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนําเสนอ ไม่ว่าไฟล์เหล่านั้นจะเชื่อมโยงหรือฝังอยู่ในไฟล์  ถ้ามีวิดีโอที่เชื่อมโยง PowerPoint จะให้ไฮเปอร์ลิงก์ดูลิงก์กับคุณ คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่เก็บข้อมูลของไฟล์ที่เชื่อมโยงใดๆ 

วิดีโอ YouTube

ถ้าคุณต้องการแทรกวิดีโอบน YouTube ให้สลับไปยัง แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่มเล่นทางด้านซ้ายของแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  สำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือเริ่มต้นเมื่อคลิกได้

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

สิ่งสำคัญ:  Office 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2010 เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์.wmv

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการฝังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. บนแท็บ สไดล์ ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอหรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  เชื่อมโยงไปยังไฟล์วิดีโอ

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้ว และคุณต้องการทราบตำแหน่งที่จัดเก็บวิดีโอ ให้ไปที่ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนําเสนอ ไม่ว่าไฟล์เหล่านั้นจะเชื่อมโยงหรือฝังอยู่ในไฟล์  ถ้ามีวิดีโอที่เชื่อมโยง PowerPoint จะให้ไฮเปอร์ลิงก์ดูลิงก์กับคุณ คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่เก็บข้อมูลของไฟล์ที่เชื่อมโยงใดๆ 

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่มเล่นทางด้านซ้ายของแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  ตัวเลือกวิดีโอ

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

ใน PowerPoint 2016 for Mac และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เราขอแนะนําให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสด้วยวิดีโอ H.264 (หรือ MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

เมื่อต้องการดูคำแนะนำที่ถูกต้อง ให้เลือกเวอร์ชันของ Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่:

แทรกวิดีโอที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกภาพยนตร์ ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก

  • ถ้าคุณต้องการฝังวิดีโอบนสไลด์ ให้คลิก แทรก

  • ถ้าคุณต้องการใส่ลิงก์ไปยังวิดีโอบนสไลด์ ให้คลิก ตัวเลือก ที่มุมซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกกล่อง ลิงก์ไปยังไฟล์ แล้วคลิก แทรก

เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอแล้ว คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์และเลือกว่าจะเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ: ตั้งแต่ PowerPoint 2016 for Mac คุณสามารถเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็กได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแทนการได้ยินและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโออีกด้วย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ลิงก์ไปยังไฟล์ภาพยนต์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนําทาง ให้คลิกแท็บสไลด์ แท็บสไลด์ แล้วคลิกสไลด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนําทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ หรือแท็บไอคอนสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 4. คลิกไฟล์ภาพยนตร์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์

 5. คลิก แทรก

  • ถ้าคุณส่งงานนำเสนอให้ผู้อื่น คุณจะต้องส่งไฟล์ภาพยนตร์ที่ลิงก์กับงานนำเสนอด้วย มิฉะนั้น ภาพยนตร์จะไม่เล่นระหว่างการนำเสนอสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์โดยไม่ต้องค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใส่ไฟล์ภาพยนตร์ที่ลิงก์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับงานนำเสนอ

ฝังภาพยนตร์ใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แทรกภาพยนตร์จากไฟล์

  บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  เลือกไฟล์ภาพยนตร์ จากนั้นคลิก แทรก

  แทรกภาพยนตร์จากโฟลเดอร์ภาพยนตร์, iMovie, iTunes หรือ Photo Booth

  บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกสื่อ แล้วคลิก เบราว์เซอร์ภาพยนตร์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  คลิกแท็บ iMovie, ภาพยนตร์, Photo Booth หรือ iTunes บนเมนูป็อปอัพ จากนั้นคลิกภาพยนตร์แล้วลากลงในสไลด์

  Photo Booth และ iTunes จะปรากฏขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

ต้องการแทรกวิดีโอออนไลน์แทนใช่ไหม

ไปที่ แทรกวิดีโอ YouTube เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×