ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านขวาของการแจกแจงแบบไคสแควร์

การแจกแจง χ2 จะสัมพันธ์กับการทดสอบ χ2 ใช้การทดสอบ χ2 เพื่อเปรียบเทียบค่าสังเกตและค่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ในการทดลองทางพันธุกรรมอาจตั้งสมมติฐานว่าพืชในรุ่นถัดไปจะแสดงชุดสีแบบใดแบบหนึ่ง ด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่สังเกตได้กับผลลัพธ์ที่คาดไว้ คุณสามารถตัดสินใจว่าสมมติฐานดั้งเดิมของคุณถูกต้องหรือไม่

ไวยากรณ์

CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนองศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 หรือ deg_freedom > 10^10 แล้ว ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

18.307

ค่าที่ต้องการใช้ประเมินหาการแจกแจง

10

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.DIST.RT(A2,A3)

ค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2 และ A3

0.0500006

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×